Zoekwoorden:
Urban Security, National Security, policing
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
01/09/2024
Studielast:
6720 uur
Duur:
4 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

De politie heeft behoefte aan hoogopgeleide politiemedewerkers in de basispolitiezorg. Medewerkers die op straat inzetbaar zijn én zich onderscheiden door een hoge mate van analytisch, creatief en reflectief vermogen. Daarbij zijn ze in staat verbindingen te leggen tussen maatschappelijke partijen.

 

Voor wie

De opleiding is ontwikkeld voor iedereen die op hbo-niveau bij de politie wil werken en daarmee bij wil dragen aan de veiligheid binnen de samenleving. De opleiding tot Politiekundige bachelor kent twee instroomvarianten:

  • De reguliere Politiekundige Bachelor is bedoeld voor studenten die een diploma op havo- of mbo-4-niveau hebben. Deze opleiding duurt 4 jaar.
  • De Politiekundige Bachelor voor zij- instromers is bedoeld voor studenten die al elders een afgeronde hbo of wo opleiding hebben gehaald. Deze studenten krijgen een compacte en intensieve opleiding van 2,5 jaar.

Opbouw

Reguliere Bachelor

Je doorloopt vier fasen:

  • Oriëntatiefase: Deze fase duurt een jaar. Dit jaar heeft een propedeutisch karakter en richt zich op het ontdekken van de geschiktheid voor het beroep en het niveau. Kennismaken met de specifieke politiële vaardigheden, het geweldsmonopolie, de politie als organisatie en haar positie in de samenleving speelt in deze fase een belangrijke rol.
  • Functioneringsfase: Deze fase duurt 1,5 jaar. In deze periode bekwaam je je verder in noodhulp, opsporing en handhaving. Je bent daarna onder andere voldoende bekwaam voor het verrichten van noodhulpdiensten.
  • Integratiefase: In deze zes maanden durende derde fase, verschuift het perspectief naar de politie als organisatie en de rol die de politie speelt in de samenleving. De opleiding krijgt in deze fase een stevig theoretisch accent, dit past bij het karakter van een bacheloropleiding. 
  • Profileringsfase: De vierde fase duurt een jaar. Daarin volg je een minor en schrijf je een bachelor thesis. Je kunt kiezen uit een minor op de Politieacademie of een minor aan een andere onderwijsinstelling.

Zij-instromers

Volg je deze instroomvariant, dan doorloop je dezelfde fasen als de reguliere bachelor. Deze fasen zijn echter korter en volgen elkaar daardoor sneller op. Doordat het programma compact en intensief wordt aangeboden (je besteedt 50 uur per week aan de opleiding) is het mogelijk in 2,5 jaar deze opleiding af te ronden.


Als je deze variant volgt, krijg je vrijstelling voor de minor (jouw afgeronde opleiding geldt als vrijstelling) en voor Methoden van onderzoek, mits je dit vak op je vorige opleiding hebt gehad en je een thesis hebt geschreven.

 

Resultaat

Na de opleiding ben je Politiekundige bachelor en volledig toegerust om als politiekundige op straat aan de slag te gaan.