Zoekwoorden:
Security, Education Market
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Meerdere locaties
Opleiding:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start datum:
01/09/2022
Studielast:
2520 uur
Duur:
18 maanden
Meer informatie

Beschrijving:

Als beveiliger heb je een breed werkgebied. Zo kun je bijvoorbeeld worden ingezet voor het surveilleren op een industrieterrein of binnen een bedrijf. Of voor het uitvoeren van haven- of luchthavenbeveiliging. Tijdens je werk krijg je met veel verschillende zaken te maken. Een verdachte van diefstal aanhouden of een ruzie tot een goed einde brengen bijvoorbeeld, maar ook vragen van bezoekers beantwoorden, eerste hulp verlenen of een klein brandje blussen. Niet iedereen kan dit werk zomaar doen en daarom is een goede vooropleiding erg belangrijk. Daarnaast moet je representatief, accuraat en consequent zijn. Bovendien moet je bereid zijn om in wisselende diensten te werken. Je maakt tijdens de opleiding kennis met een aantal aspecten van het beroep. In de praktijk betekent dit dat je onder meer surveillances gaat uitvoeren. Verder leer je onder meer hoe je moet optreden bij incidenten en om moet gaan met agressie en mensen die niet willen meewerken. Omdat een goede conditie belangrijk is, wordt ook aandacht besteed aan sport en fysieke vaardigheden. Specifieke aandacht is er voor het ontwikkelen van een professionele beroepshouding.

 

Inhoud

Tijdens de opleiding leer je:

  • toegangscontroles uitvoeren
  • controlerondes lopen
  • optreden bij incidenten en calamiteiten
  • informeren en verwijzen
  • veilig en milieubewust werken
De naam zegt het al: als beveiliger beveilig je gebouwen, terreinen of evenementen.
 

Na je opleiding

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, kun je gaan werken.

 

Specifieke eisen

- leeftijdseis voor de particuliere beveiliging: je bent op 1 oktober 2017 minimaal 18 jaar
ook als je op 1 oktober 2017 nog geen 18 jaar bent, kun je de opleiding beveiliger volgen. Je gaat dan echter intern stages volgen. Dat is mogelijk omdat het ROC Kop van Noord-Holland een erkende bedrijfsbeveiligingsdienst is, waardoor leerlingen intern stages kunnen volgen. De toelatingseisen zien er dan als volgt uit: Je bent op 1 september 2017 minimaal 17 jaar.

 

- Je bent fysiek vaardig en hebt een goede gezondheid
- Je beschikt over een geldig verblijfsdocument
- Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen
- Als je een taakstraf hebt gehad, neem dan voor je je inschrijft eerst contact op met mevrouw J. Schoon, telefoonnummer: 0223 611 230

 

Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 

 

• diploma leer-/werktraject in dezelfde richting als de opleiding waar je voor kiest

 

- leeftijdseis voor de particuliere beveiliging: je bent op 1 oktober 2017 minimaal 18 jaar
ook als je op 1 oktober 2017 nog geen 18 jaar bent, kun je de opleiding beveiliger volgen. Je gaat dan echter intern stages volgen. Dat is mogelijk omdat het ROC Kop van Noord-Holland een erkende bedrijfsbeveiligingsdienst is, waardoor leerlingen intern stages kunnen volgen. De toelatingseisen zien er dan als volgt uit: Je bent op 1 september 2017 minimaal 17 jaar.

 

- Je bent fysiek vaardig en hebt een goede gezondheid
- Je beschikt over een geldig verblijfsdocument
- Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen
- Als je een taakstraf hebt gehad, neem dan voor je je inschrijft eerst contact op met mevrouw J. Schoon, telefoonnummer: 0223 611 230

 

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

 

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

 

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

 

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 378,75
Overige benodigdheden: € 161,45