Zoekwoorden:
Cyber, Security, Education Market, Security Domain, ICT
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
01/02/2022
Studielast:
3700 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Waarom deze opleiding? 

  • Cybersecurity wordt steeds belangrijker in onze hyperconnected samenleving.
  • U wilt graag doorgroeien naar de rol van leidend technisch specialist in cybersecurity.
  • U bent straks de spil in uw organisatie zodra het gaat over digitale veiligheid.
  • Deze master is samen met de Universiteit Leiden en de TU Delft ontwikkeld om het beste van het beste te bieden op het gebied van cyber security engineering.

Iedere organisatie van enige omvang heeft ze. Kritische data. Het verlies en/of het misbruik daarvan zou ernstige schade toebrengen aan de bedrijfsvoering en kan zelfs het voortbestaan van de organisatie in gevaar brengen. U weet er alles van, omdat u zich al enige jaren serieus bezighoudt met cybersecurity in uw organisatie. Daarin wilt u graag de specialist worden. De persoon die de organisatie veilig weet te loodsen langs alle gevaarlijke klippen van de cyberspace. De Master Cyber Security Engineering biedt u voor deze mooie ambitie de juiste ondergrond. De opleiding is met zeer veel kennis van technische IT en cybersecurity ontwikkeld en staat heel dicht bij de werkvloer.

 

 

In het kort

The Hague Graduate School, een onderdeel van De Haagse Hogeschool, erkent de grote veiligheidsuitdagingen die cyberspace stelt aan onze samenleving.

 

Wij zijn vanaf het begin intensief betrokken geweest bij de vorming van de Cyber Security Academy en van The Hague Security Delta. De CSA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en onze hogeschool. Het doel? Ontwikkelen van zo goed mogelijke masterprogramma’s op het gebied van cybersecurity. Het Europees veiligheidscluster The Hague Security Delta is een netwerkorganisatie waarin kennisinstellingen, publieke en private organisaties onderzoek doen en kennis delen op het brede terrein van veiligheid.

 

Tijdens deze masteropleiding kunt u dus vissen in een rijk gevulde vijver. Tegelijkertijd blijft u heel dicht bij de praktijk op de werkvloer. Ook dat is een waarde van onze hogeschool. U leert ICT-gerelateerde security-oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Oplossingen die óók passen bij uw organisatie. Die u daar kunt implementeren. U oefent verder uw onderzoeksvaardigheden. Daarmee bent u in staat om steeds accuraat in te spelen op de voortdurende ontwikkelingen in cyberspace.

 

 

Voor u?

U bent een professional op hbo- of academisch niveau. U hebt na uw bacheloropleiding al de nodige sporen verdiend in het bedrijfsleven. En dan vooral op het gebied van cybersecurity. U ziet welke uitdagingen er liggen om de talloze data-uitwisselingen in onze digitale samenleving veilig te maken en te houden. Dat is hard nodig. We zijn steeds afhankelijker geworden van cyberspace. Dit domein trekt als een sterke magneet allerlei criminele organisaties aan. Om de uitdagingen het hoofd te bieden, wilt u binnen uw organisatie graag doorgroeien naar de rol van leidend technisch specialist op het gebied van cybersecurity. U wilt graag investeren in die toekomst. De Master Cyber Security Engineering verschaft u daarvoor de juiste ondergrond.

 

 

Als aanvulling op bovenstaande informatie

In mei 2018 heeft dcypher een inhoudelijke analyse uitgevoerd naar het curriculum van de opleiding Cyber Security Engineering aan de Haagse Hogeschool. Het curriculum betrof toen techniek (85%), organisatie (12%) en mens & gedrag (2%). Meer details over deze analyse kunnen worden gevonden op de website van dcypher.