Zoekwoorden:
Security, ICT, Privacy, Training, Legal, GDPR
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Meerdere locaties
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Start datum:
unknown
Studielast:
24 uur
Duur:
3 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Algemeen

De Speed up Courses geven u als cursist de basisinformatie die u in de dagelijkse praktijk als sleutelfunctionaris nodig heeft om de juiste beslissingen te nemen over privacy en gegevensbescherming.

 

Driedaagse Speed up Course Business & Legal

In de Speed up Course Business & Legal ligt de nadruk op de formeel-juridische aspecten van gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging. Ook worden de consequenties op het vlak van governance en compliance vraagstukken behandeld en gaat u praktisch aan de slag met de afhandeling van datalekken. Na deze Speed up Course heeft u een duidelijk beeld van de verplichtingen vanuit de nationale en Europese wet- en regelgeving. Maar bovenal weet u wat dit voor de praktijk betekent.

 

Modules:

  1. Overzicht van de huidige privacywetgeving (A1a)
  2. De Avg, de nieuwe privacyregels (A1b)
  3. Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identitymanagement (A1c)
  4. Governance & Compliance – nader uitgewerkt (B3b)
  5. Hoe kan én moet ik handelen na een datalek/incident? (B4b)
  6. Overzicht en inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden (C1)

De speed up courses kennen de afwisseling tussen theorie en praktijk. Dit vindt mede zijn uitwerking door middel van praktijkvoorbeelden en bestaande casussen.

 

Opzet van de Speed up Course

U krijgt toegang tot de e-learning omgeving van de 6 modules en deze toegang houdt u na afloop van de Speed up Course. Een snelle start maken met de opleiding FG van Duthler Academy is mogelijk door tentamens van de 6 modules met succes af te leggen.  Inschrijving in het FG Register behoort dan eveneens tot de mogelijkheden.  De resterende modules van de opleiding FG kunnen daarna in eigen tempo worden gevolgd.

 

De Speed up Course vindt plaats op drie achtereenvolgende dagen van 9 uur tot 17 uur, in Den Haag aan de Frankenslag 137 of op één van onze vestigingen. Tijdens de Speed-up Course wisselen de docenten op een boeiende wijze het theoretisch lesmateriaal af met diverse casussen.