Zoekwoorden:
Security, Privacy, Information Security, GDPR
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
The Hague
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Start datum:
unknown
Studielast:
24 uur
Duur:
3 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Algemeen

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Zo ontstaat één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. De BIO is een baseline voor overheidsinstellingen die moet zorgen dat de beveiliging van informatie(systemen) bij deze instellingen verbeterd wordt. Omdat alle instellingen met een gelijke baseline gaan werken wordt beoogd dat gegevens veiliger gedeeld kunnen worden binnen de diverse overheidslagen.  

In deze driedaagse cursus staat de BIO centraal en leert u hoe u deze kunt  implementeren binnen uw eigen organisatie. Aan het einde van de cursus Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de BIO; Kent u de randvoorwaarden om de BIO te implementeren; Kunt u een risicoanalyse uitvoeren en een plan van aanpak opstellen; Kunt u de volledigheid van de te implementeren objecten en hiermee samenhangende control en maatregelen benoemen; Weet u hoe u de keuze in passende maatregelen kunt onderbouwen; Kunt u verantwoording afleggen over de effectieve werking van de maatregelen; Kunt u per thema vaststellen op welk maturity niveau uw organisatie zit; Weet u hoe u uw dossier zo kunt opbouwen dat de auditor efficiënter zijn werk kan doen. Dit levert kostenvoordeel voor uw organisatie.

 

Wat kunt u verwachten?

In deze cursus geven experts hun visie en vertellen vanuit hun ervaringen over de belangrijkste principes van de BIO.  U krijgt inzichten en handvatten over de implementatie van de BIO  in uw eigen organisatie. Er is veel aandacht voor het belang van informatiebeveiliging in het kader van de  bescherming van persoonsgegevens.Met cases worden de cursisten uitgedaagd om theorie om te zetten naar de praktijk.Tijdens de cursus kunt u gebruik maken van een kopie BIO. Wij adviseren echter om via de eigen overheidsinstelling een BIO te downloaden.  

 

Thema’s:

Hoe is de BIO tot stand gekomen? Van huidige baseline naar BIO: wat zijn de belangrijkste verschillen? De relatie tussen BIO en de AVG; Uitleg systematiek BIO en SIVA; Voorbereidingen voor het implementeren van de BIO; Succesfactoren van het implementeren van de BIO. Voor wie? De module BIO is gericht op alle professionals die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, implementatie en uitwerking van de BIO binnen hun overheidsinstelling, zoals security managers, security officers en IT-managers. De cursus is ook geschikt voor FG’s die vanuit hun functie betrokken zijn bij het thema informatiebeveiliging. Er zijn geen vereisten op het gebied van voorkennis. Het wordt wel aanbevolen om de BIO te hebben gelezen voor aanvang van de cursus.