Zoekwoorden:
Tactical, Leadership
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
01/09/2022
Studielast:
1680 uur
Duur:
1 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Algemeen

De Master Tactisch Leidinggeven is een uitstekende voorbereiding op een loopbaan op tactisch leidinggevend niveau. Als teamchef vorm je de schakel tussen het strategische en het operationele niveau. Vanuit een middellange termijn perspectief probeer je, samen met het team waar je leiding aan geeft, antwoorden te vinden op complexe vraagstukken binnen je werkgebied of het organisatieonderdeel waar je verantwoordelijk voor bent. Buiten de organisatie ben je een boegbeeld, binnen een voorbeeld. Tijdens de opleiding word je als teamchef toegevoegd aan een bestaand team en de zittende teamchef wordt een van je begeleiders. De helft van de tijd voer je de reguliere werkzaamheden van een teamchef uit. De andere helft van de tijd besteed je aan praktijkopdrachten, zelfstudie en contactonderwijs.

 

Als teamchef moet je uiteraard ook kunnen anticiperen op de toekomst, zodat jij samen met je team scherp en alert blijft en het team is toegerust op haar taken en datgene wat de samenleving vraagt. Hier ga je mee aan de slag in Toekomstgericht ontwikkelen. De toenemende complexiteit van de samenleving brengt met zich mee dat problemen soms een langere aanlooptijd hebben. Samenwerking met netwerkpartners is essentieel voor het herkennen van de ‘weak signals’ en het bepalen van de aanpak. In deze samenwerking is politieke lenigheid van essentieel belang.

 

 

Voor wie

De leergang is bedoeld voor mensens die in het bezit zijn van een diploma Politiekundige bachelor of een diploma van een andere relevante HBO-bachelor opleiding en na afronding van de leergang geschikt geacht worden naar een teamchef B/C functie te solliciteren. We beperken ons hier uitdrukkelijk niet tot de collega’s in het ‘blauw’, de leergang is bedoeld voor alle aankomend teamchefs van alle organisatieonderdelen van de politie.


 

Opbouw

De leergang is opgebouwd uit een zes onderdelen, waarin een aantal algemene en specifieke aspecten aan de orde komen met betrekking tot functie, taken en vormgeving van politiewerk en het leidinggeven aan politiewerk, zowel in de breedte als de diepte. De focus is in alle onderwijseenheden gericht op de (eigen) vormgeving van leidinggeven en leiderschap.

 

Het onderdeel Oriëntatie op tactisch leidinggeven is een introductieblok waarin de waardenoriëntatie centraal staat. Er wordt een bedding gelegd die verder als rode draad door het onderwijs loopt. Er wordt aandacht besteed aan de kernwaarden van de NP, de functie van de politie in de samenleving en de geschiedenis van de politie. Je werkt vanaf dag 1 aan het verder aanscherpen van je moreel en professioneel kompas om dit als instrument te kunnen gebruiken in het complexe werk van een aankomend tactisch leidinggevende in een multiculturele, globaliserende en snel veranderende samenleving. 

 

Bij Werk: context en dynamiek gaat het om de aanpak van problemen binnen je werk- of taakgebied, kortcyclisch of structureel. Goed leidinggeven vraagt, naast zicht op eigen mogelijkheden en beperkingen, om een gedegen inzicht in kenmerken van en dynamiek binnen de contexten waarbinnen gehandeld moet worden. Het gaat dan onder andere om de uitwerking van inrichtings- en organisatieprincipes op de manieren van werken en samenwerken, omgaan met de druk van alledag en om positionering ‘binnen’ en ‘buiten’. Het gaat vanzelfsprekend om de vraag wat medewerkers motiveert en wat en hoe je daar als leidinggevende aan kunt bijdragen.

 

Bij Organisatie in beweging gaat het om het in beweging brengen van je team en het uitvoeren van een verandertraject. Je bent immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team en haar medewerkers. Bij de uitvoering van verandertrajecten is er altijd sprake van eisen die vanuit de organisatie of de samenleving aan het team en/of aan jou gesteld worden. Hierbij is het de kunst om de tegengestelde belangen te erkennen en tegelijkertijd je morele kompas niet uit het oog te verliezen. Er bestaan geen makkelijke oplossingen.

 

Als teamchef moet je uiteraard ook kunnen anticiperen op de toekomst, zodat je samen met je team scherp en alert blijft en het team toegerust is op haar taken en datgene wat de samenleving vraagt. Hier ga je mee aan de slag in Toekomstgericht ontwikkelen. De toenemende complexiteit van de samenleving brengt met zich mee dat problemen soms een langere aanlooptijd hebben. Samenwerking met netwerkpartners is essentieel voor het herkennen van de ‘weak signals’ en het bepalen van de aanpak. In deze samenwerking is politieke lenigheid voor jou van essentieel belang. De verdieping geeft je ruimte om aan de slag te gaan met de competenties die je nog niet voldoende beheerst of juist met die competenties waarin je wilt excelleren. Je maakt hier samen met jouw begeleiders keuzes in.

 

Het gebruiken, begeleiden en zelf uitvoeren van onderzoek vormt een integraal onderdeel van het onderwijs. We benaderen dit niet alleen theoretisch. De onderzoeksvaardigheden worden verbonden aan taken die in het werkveld worden uitgevoerd. Je sluit de leergang af met het schrijven van een Masterthesis over een actueel leiderschapsthema.