Zoekwoorden:
Security, Education Market, Urban Security, National Security
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Breda
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Start datum:
unknown
Studielast:
3360 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Opleidingsinformatie

De handhaver toezicht en veiligheid speelt een belangrijke rol in de publieke veiligheid. Hij werkt meestal bij een gemeente of een door de gemeente ingestelde organisatie voor toezicht en veiligheid en kan bijvoorbeeld werkzaam zijn als algemeen inspecteur handhaving, Handhaver Drank- en Horecawet of milieucontroleur. Hij surveilleert in uniform op straat en treedt op bij incidenten en calamiteiten. Ook verleent hij service aan het publiek en staat hij klaar om mensen te helpen. Het gaat om alle mogelijke locaties waar (veel) mensen aanwezig zijn.

 

Inhoud

De beschikbare keuzedelen voor de opleiding handhaver Toezicht en veiligheid zijn:

 • Keuzedeel Drank- en Horecawet
 • Keuzedeel Politie 

HTV Keuzedeel Drank- en Horecawet

 

Het eerste leerjaar is een gezamenlijk jaar waarbij je de basisbeginselen van handhaving leert. Het tweede jaar start je met het keuzedeel Drank-en Horecawet. Naast het programma van de Handhaver Toezicht en Veiligheid krijg je dan ook lesstof die specifiek gericht is op naleving van de Drank- en Horecawet.

 

Waarom niet meteen solliciteren bij de gemeente maar eerst de HTV-opleiding volgen? Je kunt nog te jong zijn om te mogen solliciteren als handhaver/opsporingsambtenaar. Daarnaast leert onze ervaring dat studenten zich nog niet zeker voelen en getraind willen worden voordat zij als opsporingsambtenaar gaan werken.

 

Wetenswaardigheden Vitalis college – Team Veiligheid Het Vitalis college streeft ernaar de intermediair te zijn tussen de student en de veiligheidsbranche. Wij denken dat dit alleen mogelijk is door een nauwe samenwerking met regionale arbeidsmarkt, student en ouders/verzorgers.

 

Wij bieden een doorlopende leerlijn aan. Dit betekent dat je vanaf 16 jaar bij ons een niveau-2 opleiding kunt starten en vervolgens kunt doorstromen naar niveau 3. Stel dat de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid toch niet bij je past dan geeft dit ook meer mogelijkheden om bij een andere opleiding in te stromen.

 

Door de nauwe samenwerking hebben wij kwalitatief goede BeroepsPraktijkvormingsPlaatsen (stageplaatsen) waardoor je jouw toekomstige beroep goed kunt leren. Wij zijn momenteel bezig om een uniek structureel samenwerkingsverband aan te gaan. Om praktijkgericht te kunnen opleiden worden de vakinhoudelijke lessen verzorgd door docenten die nog steeds binnen het domein van openbare orde en veiligheid werkzaam zijn.

 

Wij nemen actief deel in landelijke beleidsorganen waardoor wij actief en van het begin betrokken zijn bij het tot stand komen van de HTV-P opleiding (MBO raad, HTV-P, etc.).

 

Het slagingspercentage is volgens landelijke statistieken hoog.

 

Om de praktijklessen uit te voeren beschikken wij over een gecertificeerde oefenstraat met bebording. Hierdoor hoef je niet het praktijkexamen HTV af te leggen in Amersfoort!

 

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de BOL-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid zijn er 75 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!


Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Positief afgerond veiligheidsonderzoek (screening)
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)


De toelatingsprocedure bestaat uit:

 • Bijwonen voorlichting
 • Sporttest
 • Motivatiegesprek
 • Test Nederlandse taal

 Vervolg

Onze oud-studenten stromen door naar verschillende functies en opleidingen:

 • 1e jaar Politieacademie-niveau 4
 • 2e jaar Politieacademie-niveau 4
 • 1e leerjaar opleiding Integrale veiligheidskunde
 • Pl.v. teamleider Fiscaal
 • Handhaver domein 1
 • Medewerker - Incidentenbestrijding Prorail
 • Wachtmeester Koninklijke Marechaussee
 • Medewerker Douane

Inschrijven

Inschrijven
Inschrijven voor de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid kan voorafgaand aan het volgen van een verplichte voorlichting. Echter dien je wel een voorlichting te hebben bijgewoond voordat je kan starten met de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid.

Voordat je in aanmerking komt voor een intake bij de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, moet je een verplichte voorlichtingsbijeenkomst bijwonen. Je kunt je vooraf al digitaal aanmelden of na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst.

Alle geplande voorlichtingsbijeenkomsten van dit schooljaar zijn geweest 
De voorlichtingsbijeenkomst vindt laats op onze locatie Terheijdenseweg 414 in Breda.

Om aanwezig te zijn bij een voorlichtingsbijeenkomst, moet je je aanmelden door een mail te sturen aan vcstip@rocwb.nl. Vermeld in de mail je naam, geboortedatum, welke opleiding je nu volgt en voor welke datum je jezelf aanmeldt. Nadat we je mail hebben ontvangen, sturen we je een bevestiging. 

 

Lesmethode

 • Trainingen / workshops over toezicht en handhaving in de openbare ruimte Zowel theoretisch als praktisch op school met een gekwalificeerd docent. Tijdens de stage (BPV) onder begeleiding van een ervaren praktijkcoach.
 • Loopbaan en Burgerschap Hiervoor wordt een op de persoon toegesneden methode gebruikt.
 • Studieloopbaanbegeleiding Zowel individueel als groepsgewijs word je begeleid in je studieproces.
 • Zelfverdediging en lichamelijke oefening Om je fysiek en mentaal weerbaar op te kunnen stellen is het van belang dat je stevig in je schoenen staat en dat ook uitstraalt.
 • Rekenen Niveau 2F van Meijerink
 • Nederlands Niveau 2F van Meijerink
 • Engels Niveau A2
 • Sociale vaardigheden Je moet goed voor jezelf op kunnen komen als je mensen moet corrigeren of verbaliseren.


Een schooldag kan duren van 08.30 tot 17.30 uur. Bij specifieke activiteiten kan er buiten de reguliere lesuren om aanwezigheid worden verlangd.

 

Stage

De student Handhaver Toezicht en Veiligheid loopt in totaal minimaal 12 weken stage bij een Toezichtorganisatie om zo de vaardigheden te leren die bij het beroep horen en om de vereiste competenties te ontwikkelen.

 

Studievoortgang

Per schooljaar word(en) jij en/of je ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld van de verrichte prestaties. Ook individueel vindt er in het kader van leerlingbegeleiding regelmatig overleg plaats met de studieloopbaanbegeleider om je vorderingen in het traject te bespreken.

Wij vinden het belangrijk dat ook je ouder(s)/verzorger(s) weten wat je doet tijdens de opleiding. Daarom organiseren wij een oudercontactdag waarop wij dit, samen met jou, laten zien.

 

Certificaten

 • Diploma HTV met keuzedeel Drank- en Horecawet
 • EHBO - diploma
 • Getuigschrift Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

In de opleiding is het getuigschrift van Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) opgenomen. Afhankelijk van de werkomgeving waarin je later gaat werken, levert dit getuigschrift je de bevoegdheid om op te sporen en handhavend op te treden.

 

Werkgebied

De arbeidsmarkt voor de HTV’er biedt steeds meer mogelijkheden. De overheid stelt steeds vaker HTV’ers aan om de politie met bepaalde taken bij te staan. Bijvoorbeeld parkeercontroleur of milieucontroleur. De handhaver toezicht en veiligheid is in dienst van een gemeente of bij een door de gemeente ingestelde organisatie voor stadstoezicht óf bij een andere aan de gemeente/ provincie/overheid gelieerde organisatie.

Het takenpakket en de bevoegdheden van de Handhaver Toezicht en Veiligheid is niet overal hetzelfde. Zo kan in kleinere gemeenten sprake zijn van integrale handhaving: de handhaver toezicht en veiligheid handhaaft op alle terreinen/onderdelen. In grotere gemeenten kan gekozen worden voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak of voor een gespecialiseerde (én gebiedsgerichte) aanpak.

De Handhaver Toezicht en Veiligheid surveilleert nadrukkelijk en in uniform op plaatsen en tijden dat handhaving gewenst is en treedt op indien daartoe aanleiding bestaat. Hij verplaatst zich te voet, per fiets, per scooter en in een enkel geval per auto in de publieke ruimte.

 

Waar werkt een functionaris toezicht en veiligheid?
Het werk van de Handhaver Toezicht en Veiligheid bevindt zich voornamelijk op straat, of in publieke ruimten. Balie- of bureauwerkzaamheden worden verricht bij de eigen organisatie of bij een Gemeentelijke- of overheidsinstelling. Ook kunnen de werkzaamheden plaatsvinden in of vanuit een meldkamer met mogelijkheden voor cameratoezicht.

 

Bijzonderheden

Opleidings- en schoolkosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2017-2018 is het lesgeld voor BOL studenten; € 1.137,- en voor BBL-studenten € 573,-

Naast het les- en cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor opleidingsgebonden leermiddelen en een vrijwillige bijdrage. 


Opleidingskosten

 • Kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen: dit zijn zaken die je verplicht nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen en je eigendom worden, zoals boeken, een laptop of werkschoenen.
 • Een vrijwillige bijdrage, voor bijvoorbeeld deelname aan een excursie of een introductieprogramma. Je bent niet verplicht te betalen, dat kan echter betekenen dat je niet kunt meedoen.


Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV)
De kosten voor de opleidingsgebonden leermiddelen voor de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid bedragen Euro 950,- over de totale opleidingsduur.

De vrijwillige bijdrage is Euro 70,-

Let op: 
Alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn