Zoekwoorden:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
unknown
Studielast:
6720 uur
Duur:
4 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

In het eerste anderhalf jaar krijg je vakken die de basis vormen voor alle ICT’ers en werk je tijdens projecten in (multidisciplinaire) teams aan producten voor echte opdrachtgevers. Tegelijk volg je specifieke vakken die je voorbereiden op je gekozen leerroute.

 

Studieprogramma BIM basisfase

De studiedelen die deze leerroute typeren zijn in bovenstaand schema dikgedrukt.

 

Projecten

Centraal in het leerplan van de basisfase staan drie grote projecten, Fasten Your Seatbelts, Agile Development en een project binnen jouw leerroute. Het eerste en het derde project voer je uit met studenten van jouw leerroute; Agile Development is een multidisciplinair project waarin je leert samenwerken met andere disciplines uit de ICT. 

In een project werk je samen aan een product voor een opdrachtgever. Uiteraard doe je dit in een team. Er zijn daarbij ook workshops en trainingen waarin je kennis en vaardigheden opdoet die je nodig hebt om het project succesvol af te ronden. Uitgangspunt van elk project is een op te leveren eindproduct, zoals een nieuwe attractie voor in de Openbare Bibliotheek Amsterdam of een nieuw systeem om je aanwezigheid in de digitale wereld te organiseren.

 

Professional Skills

Gedurende de hele basisfase loopt naast de projecten het programma Professional Skills, waarin aandacht wordt besteed aan projectvaardigheden, communicatieve vaardigheden en loopbaanbegeleiding.

 

Vakken 

Naast het project en Professional Skills heb je in elk semester een aantal vakken. In de vakken leer je op verschillende manieren: via hoorcolleges, werkcolleges, practica, opdrachten en miniprojecten.

Steeds ben je bezig met het verwerven van de (sub-)competenties die je nodig hebt om een goede ICT’er te worden.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Lees hierover meer op de pagina studiebelasting.

 

Halverwege het tweede studiejaar begint de verdiepingsfase waarbij je je verdiept in het vakgebied. Je gaat aan de slag met je stage, themasemesters, minor en afstuderen.

Verdiepingsschema hbo-ict 28-5

Schema verdiepingsfase HBO-ICT 

 

In de verdiepingsfase is de volgorde van je stage, themasemesters en minor flexibel. De volgorde wordt enerzijds bepaald door je studievoortgang en anderzijds door jouw keuze voor bepaalde themasemesters. Je maakt in het eerste blok van je tweede jaar samen met je loopbaanbegeleider een studieplan.

 

Er zijn drie semesters die je invult op basis van jouw ambities en talenten. Eén themasemester is verplicht, namelijk het richtingspecifieke themasemester, waarin je je verder verdiept in de leerroute die je gekozen hebt. De andere twee themasemesters kies je uit het aanbod van de opleiding. Deze themasemesters zijn ontwikkeld rond actuele ICT-thema’s die samen met het bedrijfsleven gekozen zijn. Een van de themasemesters is je minor. Dit betekent dat je niet alleen uit het aanbod van de opleiding kunt kiezen maar uit het hele aanbod van de HvA. Je rondt je studie af met een afstudeeropdracht die je uitvoert in een bedrijf.

 

Een belangrijk element in de verdiepingsfase zijn de assessments. Met assessments toon je aan wat je kunt en wordt duidelijk waar je nog aan moet werken. Een onmisbaar onderdeel hiervoor is je portfolio waarin je producten opslaat waarmee je bewijst welke competenties je beheerst.

 

Studieprogramma BIM verdiepingsfase

De studiedelen die deze leerroute typeren zijn in bovenstaand schema dikgedrukt.

Programmering van de themasemesters ligt voor een jaar vast. Actuele ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat er nieuwe themasemesters ontwikkeld worden en de huidige vervangen.

 

Minor 

Iedere student aan de HvA moet een minor kiezen. Dit is een programma van één semester, 30 studiepunten, waarin je je verdiept in een onderwerp. Je kan een minor kiezen uit het ruime aanbod van de HvA of een van de themasemesters als minor nemen. Daarnaast worden de minor Intelligent Environments en de minor Virtual Reality Fashion Experience aangeboden door HBO-ICT. Je kunt ook een minor volgen aan één van onze partnerinstellingen in het buitenland. Kijk voor een compleet overzicht op de pagina over minoren

Voor ambitieuze studenten die extra uitdaging willen, is er aanvullend onderwijs (excellentie).

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).