Zoekwoorden:
Cyber, Education Market, Security Domain
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Breda
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
01/08/2021
Studielast:
4800 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Opleidingsinformatie

Als ICT-beheerder draag je zorg voor het beheer en het onderhoud van het geautomatiseerde systeem in een bedrijf of instelling. Je lost problemen op en voorkomt deze op het gebied van systeembeheer. Je adviseert het management over de infrastructuur (hardware en (netwerk)besturingssoftware) en stelt regels op voor het gebruik van het netwerk.

 

Inhoud

Als ICT-beheerder draag je zorg voor het beheer en het onderhoud van het geautomatiseerde systeem in een bedrijf of instelling. Je lost problemen op en voorkomt deze op het gebied van systeembeheer. Je adviseert het management over de infrastructuur (hardware en (netwerk)besturingssoftware) en stelt regels op voor het gebruik van het netwerk. Je moet als systeembeheerder een behoorlijk analytisch vermogen hebben en beschikken over een goede kennis van de hardware, de software en de administratieve organisatie. Je krijgt dus te maken met de complete dynamiek van een organisatie! Binnen deze opleiding is het mogelijk om te kiezen voor het keuzedeel GEO-ICT.

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

 

Lesmethode

Bij het Radius College werken we competentiegericht dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding werkt aan je kennis, kunde en sociale vaardigheden, waarna aan het einde van de opleiding of opleidingsdeel een Proeve van Bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken, individueel én in groepsverband, een belangrijke rol. De klas waarin je zit heeft een maximale groepsgrootte van ongeveer16 studenten waardoor er bijzonder veel ruimte is voor individuele begeleiding en coaching. Studiebelasting in uren 4800.

 

Stage

Bij een BOL-studie volg je tijdens je opleiding stage. De afdeling StagePlaza van het Radius College spreekt dit samen met jou af. Je begint in periode 3 van het eerste leerjaar met het lopen van stage. Bij een BBL-opleiding loop je geen stage maar zorg je zelf voor een werkgever die jou in dienst neemt. Je komt dan een dag(deel) per week naar het Radius College voor onderwijs.

 

Studievoortgang

Je hebt regelmatig een portfoliogesprek waarin je studievoortgang samen met je Studieloopbaanbegeleider wordt doorgesproken. Aan het einde van de periode heb je een portfoliovoortgangsgesprek of een Proeve van Bekwaamheid.

 

Werkgebied

Als ICT-beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van netwerken, computers, printers, faxen en telefoons. Dat alles bij elkaar noem je het informatiesysteem. Je zorgt ervoor dat alles goed werkt. Je hebt dus een belangrijke taak want als het systeem niet werkt, ontstaan er grote problemen. Jij kiest de computers en de andere apparaten die het bedrijf aanschaft. Dat klinkt leuk natuurlijk maar soms is het ook moeilijk. Als er iets misgaat met die nieuwe computers, dan kijkt iedereen naar jou. Je weet precies welke nieuwe producten er zijn en je bepaalt of ze geschikt zijn voor het bedrijf. Soms lijken nieuwe producten heel goed te zijn maar ze kunnen ook nieuwe problemen geven. Je weet precies welke keuzes je moet maken. Je werkt niet alleen. Samen met je collega's voer je jouw plannen uit.

 

Competenties

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 
1- Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast 
2- Maakt een functioneel ontwerp 
3- Maakt een technisch ontwerp 
4- Maakt een plan van aanpak 
5- Realiseert een testomgeving

Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 
1- Levert een bijdrage aan het implementatieplan 
2- Implementeert het informatie- of mediasysteem 
3- Biedt ondersteuning bij de acceptatietest 
4- Evalueert de implementatie 

Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen
1- Voorkomt (ver)storingen 
2- Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen 
3- Behandelt en handelt incidentmeldingen af 
4- Stelt procedures op en bewaakt deze 
5- Beveiligt het informatie- of mediasysteem 

Kerntaak 4: Organiseren van een (bestaande) servicedesk 
1- Onderhoudt een servicedesk 
2- Beheert een servicedesk 
3- Stelt gebruikersinstructies op