Zoekwoorden:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Breda
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
01/09/2021
Studielast:
5040 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Als ICT-beheerder draag je zorg voor het beheer en het onderhoud van het geautomatiseerde systeem in een bedrijf of instelling. Je lost problemen op en voorkomt deze op het gebied van systeembeheer. Je adviseert het management over de infrastructuur (hardware en (netwerk)besturingssoftware) en stelt regels op voor het gebruik van het netwerk. Je moet als systeembeheerder een behoorlijk analytisch vermogen hebben en beschikken over een goede kennis van de hardware, de software en de administratieve organisatie. Je krijgt dus te maken met de complete dynamiek van een organisatie! Binnen deze opleiding is het mogelijk om te kiezen voor het keuzedeel GEO-ICT.

 

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.
 
Na het afronden van deze opleiding kun je doorstomen naar het HBO, er zijn diverse mogelijkheden wat betreft richtingen.
 
 
Bij het Radius College werken we competentiegericht dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding werkt aan je kennis, kunde en sociale vaardigheden, waarna aan het einde van de opleiding of opleidingsdeel een Proeve van Bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken, individueel én in groepsverband, een belangrijke rol. De klas waarin je zit heeft een maximale groepsgrootte van ongeveer16 studenten waardoor er bijzonder veel ruimte is voor individuele begeleiding en coaching. Studiebelasting in uren 4800.
 
Klik hier voor meer informatie.