Zoekwoorden:
Cyber, Security, Security Professionals, Education Market, ICT
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
3447gv, Online
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
30/09/2024
Studielast:
15 uur
Duur:
3 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Iedereen heeft te maken met informatieveiligheid. Medewerkers moeten weten waarom zij tijdens hun dagelijkse werkzaamheden bepaalde handelingen wel, en andere handelingen juist niet moeten doen.

Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen om risico’s buiten de deur te houden. Directieleden worden geacht de risico’s waaraan informatie blootstaat te kennen en de juiste initiatieven te ontplooien om die risico’s te beperken. Informatieveiligheid vraagt iets van ons allemaal, in welke rol we ook acteren. Bent u al klaar om uw rol op te pakken?

 

In twee dagen wordt u meegenomen in de wereld van informatieveiligheid. U leert de basisbegrippen en bouwstenen van waaruit informatieveiligheid is opgebouwd en ook hoe deze bouwstenen samenhangen. Na deze cursus weet u het belang van informatie goed in te schatten en tegelijkertijd realiseert u hoe kwetsbaar die informatie is. Bovendien bent u in staat passende maatregelen te nemen om de informatieveiligheid te borgen.

 

Doelgroep

De Information Security Foundation cursus is uitermate geschikt wanneer u de grondbeginselen van de informatieveiligheid wilt leren kennen. Daarnaast kan iedere medewerker binnen een organisatie die actief is op het gebied van informatiemanagement deze cursus volgen. Ook past deze cursus prima bij ondernemers van kleine tot middelgrote onafhankelijke organisaties voor wie enige basiskennis van informatieveiligheid noodzakelijk is. Ten slotte is deze cursus verstandig om te volgen voor de startende informatieveiligheid-professional.

 

Voorkennis

U kunt zonder enige voorkennis aan de Information Security Foundation cursus beginnen. Het niveau van deze cursus is mbo+.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze student portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de cursus is eveneens Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

 

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

  • Het SECO-Institute cursusmateriaal
  • Een gratis aan te vragen “S-ISF” digitale badge bij SECO-Institute wanneer u slaagt voor het examen
  • Een heerlijke lunch, indien klassikaal
  • Het SECO-Institute online Information Security Foundation examen

 

Cursusmodules

 

Module 1: Informatie en beveiliging

Informatie en beveiliging: het concept, de waarde, het belang en de betrouwbaarheid van informatie

De hoekstenen van informatiebeveiliging: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (vormen tezamen de BIV-driehoek)

De invloed van informatiebeveiliging op operationele processen, informatiearchitectuur en informatiemanagement

Verschillende soorten informatie en informatiesystemen

 

Module 2: Dreigingen en risico’s

Het concept van dreiging en risico en de relatie hiervan met de betrouwbaarheid van informatie

Verschillende soorten risicoanalyse en risicobeoordeling

Verschillende soorten dreigingen en manieren om met dreigingen om te gaan

Diverse soorten schade

Verschillende manieren om met risico’s om te gaan

Informatiebeveiligingsmaatregelen

Voorkomen van risico’s en het uitvoeren van beveiligingsprocedures

 

Module 3: Code van informatiebeveiliging ISO/IEC 27001/27002

Wat is een standaard en wat is het verschil tussen een standaard en een raamwerk?

ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002:2013 in de notendop

Continue verbetering: de Deming-cyclus (Plan – Do – Check – Act)

Implementatie van de ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002

Beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen

 

Module 4: Aanpak en organisatie

Het informatiebeveiligingsbeleid, de organisatie van informatiebeveiliging en het managen van beveiligingsincidenten

Wat is een gedragscode?

Taken en verantwoordelijkheden in een organisatie

 

Module 5: Maatregelen

Het belang van fysieke, technische en organisatorische maatregelen

Verschillende soorten en categorieën beveiligingsprocedures

Het belang van toegangsbeheer

Identificatie, authenticatie en autorisatie

Business continuity management (BCM) aspecten

 

Module 6: Wet- en regelgeving

De belangrijkste wet- en regelgeving in relatie tot informatiebeveiliging

Het belang van compliance

Verschillende soorten compliance

 

Examen & Certificering

De cursus Information Security Foundation is het eerste niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de cursus Information Security Practitioner.

 

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Information Security Foundation” van SECO en kunt u uw digitale S-ISF badge aanvragen.

 

Mocht het examen inbegrepen zitten bij de cursus, dan kunt u een mail sturen naar info@securityacademy.nl voor een vouchercode. Deze code kunt u gebruiken om via het SECO-Institute kosteloos examen te doen.

 

Exameninformatie

  • Taal examen: keuze tussen Engels en Nederlands
  • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
  • Type vragen: 40 meerkeuzevragen
  • Examentijd: 60 minuten