Zoekwoorden:
Law
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Leeuwarden
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
01/09/2021
Studielast:
5040 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

OVER DE OPLEIDING
In onze samenleving zijn veel ingewikkelde wetten en regels. Als juridisch-administratief medewerker wijs je mensen daarin de weg. Als je bij een overheidsorganisatie werkt, help je bijvoorbeeld bij het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, maar ook een bezwaarschrift of vergunning. In de sociale zekerheid help je onder meer bij schulden of uitkeringen. En in de zakelijke dienstverlening werk je bijvoorbeeld aan incasso, arbeidscontracten en andere zaken waarbij wettelijke contracten of documenten nodig zijn. Het is belangrijk dat je wetten en regels kent, nauwkeurig kunt werken en dat je ingewikkelde zaken eenvoudig maakt voor de klant.

 

Leerweg: School en stage (BOL)

Niveau: 4
Duur: 3 jaar

 

JE VOELT JE THUIS BIJ ROC FRIESE POORT
Met vestigingen in Leeuwarden, Dokkum, Drachten, Emmeloord, Sneek en Urk is er altijd een vestiging bij jou in de buurt. Onze opleidingen hebben allemaal een eigen gedeelte in het schoolgebouw met bijvoorbeeld praktijkruimten en eigen leercentra waar je alvast je huiswerk kunt maken. Ook de opleidingsmanager en docenten kun je hier vinden. Omdat ze zo dichtbij zitten, weten ze vaak wie je bent en krijg je persoonlijke aandacht. Je studeert in een omgeving waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.

 

VAKKEN
Kies je voor de Beroepsopleidende leerweg (BOL) dan ga je (bijna) elke dag naar school en loop je tijdens je opleiding een aantal periodes stage (BPV) bij een bedrijf of instelling.

 

Kies je voor de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) dan werk je bij een bedrijf en ga je één of twee dagen per week naar school.

Je krijgt de volgende vakken:
- Nederlands
- Engels
- Rekenen
- Loopbaan en Burgerschap
- Juridische vaardigheden
- Onderzoek en statistiek
- Sociale zekerheid
- Recht

 

STAGE, DOORLEREN EN WERKEN
STAGE
Tijdens je opleiding krijg je te maken met stage. In het mbo noemen we dit beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je stage breng je in de praktijk wat je tijdens je opleiding hebt geleerd. Ook leer je samenwerken met collega’s en je leert omgaan met situaties waar je studieboeken niet direct een oplossing geven. Tijdens je stage leg je een goede basis voor de toekomst.

 

DOORLEREN
Je kunt na deze studie verder doorleren voor:
- Juridische Hogeschool (hbo recht)
- MER (management, economie en recht)
- Bestuurskunde
- HRM

 

WERKEN
Met je diploma kun je gaan werken in de incassobranche, advocatuur, Kamers van Koophandel, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorporaties. Maar ook bij overheidsinstellingen, bijv. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, Kadaster, Openbaar Ministerie, en Belastingdienst.

 

TOELATINGSEISEN
Voor alle opleidingen van ROC Friese Poort gelden de volgende toelatingseisen:
- Entreeopleiding: geen diploma nodig (op 1 augustus ben je minimaal 16 jaar)
Niveau 2: diploma vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
overgangsbewijs naar 4 havo, diploma Entreeopleiding


- Niveau 3: diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg, overgangsbewijs naar 4 havo, mbo-diploma niveau 2 (van een vergelijkbare opleiding)


- Niveau 4: diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg overgangsbewijs naar 4 havo, mbo-diploma niveau 3 (van een vergelijkbare opleiding)

 

KOSTEN
Voor een reguliere mbo-opleiding moet je lesgeld betalen aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. De kosten van een reguliere mbo-opleiding zijn:

€ 1168,- per jaar voor een BOL-opleiding
€ 236,- per jaar voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2*
€ 573,- per jaar voor een BBL-opleiding op niveau 3 en 4*


* Prijswijzigingen voorbehouden

Je moet zelf zorgen voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen zoals boeken, tekenmaterialen en, indien nodig, gereedschappen. Per opleiding zijn zaken geregeld zoals het aanschaffen van gereedschappen of hulpmiddelen. Dit is met name gedaan om de kosten voor jou zo laag mogelijk te houden. Tevens kan een bijdrage worden gevraagd voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek.