Zoekwoorden:
Law
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Arnhem
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
01/09/2021
Studielast:
5040 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Beroepshouding
Je moet voor dit werk administratief en juridisch vaardig zijn. Je stelt je klantgericht en zakelijk op en kunt je eigen werk organiseren. Het is verder belangrijk dat je ‘organisatiesensitief’ bent; je begrijpt in welke context jouw organisatie opereert. Bij een overheidsorganisatie is politiek-bestuurlijke sensitiviteit belangrijk, bij een commerciële organisatie moet je begrijpen dat er winst en omzet moeten worden gemaakt om te kunnen voortbestaan. Het werk vraagt inzicht in bedrijfsprocessen en je moet een procesmatige manier van denken en handelen hebben. Je moet integer zijn en je neutraal kunnen opstellen. Het werk vraagt absolute geheimhoudingsplicht. Je bent onderzoekend van aard, proactief en communicatief vaardig. Je hebt een kritische houding en kunt efficiënt, ordelijk en geconcentreerd werken en logisch nadenken. Je moet je snel nieuwe kennis eigen kunnen maken en flexibel zijn.

 

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.


Dit kun je doen na je studie

Als juridisch-administratief dienstverlener werk je bij organisaties op het gebied van:

- openbaar bestuur: bijvoorbeeld Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, Kadaster, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen.
- sociale zekerheid: bijvoorbeeld afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers.

- zakelijke dienstverlening: rechtsdienstverlening, bijvoorbeeld ter ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamers van Koophandel, rechtbanken/OM, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorporaties.


Je doet ondersteunend, juridisch-administratief werk. In de zakelijke dienstverlening is het ondersteunen van trajecten op het gebied van financieel-juridische bijstand (bijvoorbeeld inkomensbeheer en schuldhulpverlening) een duidelijke groeimarkt. Je werkt onder meer aan de hand van klantvragen. Je werkt zelfstandig of in teamverband. In het openbaar bestuur (en met name in de sociale zekerheid) heb je beperkte beslissingsbevoegdheid: medewerkers op hbo(+)-niveau hebben de regie. De bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en in de sociale zekerheid veranderen steeds. Je moet continu je kennis en vaardigheden bijhouden.

 

Klik hier voor meer informatie.