Zoekwoorden:
Cyber Security, Engineering
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
unknown
Studielast:
3700 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

1. Voor de opleiding:

 

Werkt u in cybersecurity en wilt u doorgroeien naar de rol van leidend technisch specialist? Daar kan de Master Cyber Security Engineering u bij helpen! Tijdens deze opleiding onderzoekt u cybersecurity-problematiek in complexe situaties en leert u om ICT-gerelateerde security-oplossingen te ontwikkelen die passen bij de doelstellingen van organisaties. De focus ligt op de technologische aspecten in de specifieke context van organisaties en hun samenwerkingspartners. De Master Cyber Security Engineering is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door De Haagse Hogeschool, vanuit een samenwerking met de Cyber Security Academy (CSA) en experts uit publieke en private organisaties. 


Met de praktische én wetenschappelijk onderlegde Master Cyber Security Engineering kunt u alle technische uitdagingen op het gebied van cybersecurity aan.

 

Toelatingseisen

 

  1. U bezit een relevant Nederlands bachelor-getuigschrift van het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs in technische informatica (computer science), ICT, cybersecurity, of gelijkwaardig.
  2. U heeft minimaal twee jaar relevante werkervaring op het gebied van ICT, cybersecurity, of gelijkwaardig. Door deze werkervaring kan de student de problematiek van de opleiding beter plaatsen en is de student beter in staat om het geleerde in de praktijk te brengen.
  3. U moet opdrachten voor de opleiding in de eigen werkkring of een andere geschikte omgeving uit kunnen voeren. Het is namelijk de bedoeling dat u nieuwe inzichten direct in de praktijk kunt brengen, terwijl u omgekeerd ook ervaringen uit de praktijk tijdens de lessen in kunt brengen, waardoor best practices en ervaringen worden gedeeld.
    Daarnaast maakt een intakegesprek deel uit van het toelatingsproces.

Kosten

 

De opleidingskosten voor de Master Cyber Security Engineering bedragen € 25.200 als u in één keer betaalt. Kiest u voor betaling in drie termijnen, dan betaalt u € 25.700. De literatuur is niet bij de prijs inbegrepen; wanneer u de boeken nieuw aanschaft komen de kosten hiervoor op ongeveer € 1.500. U kunt uiteraard ook tweedehands aanschaffen of via de bibliotheek lenen.  Voor de opleiding is ook een moderne laptop noodzakelijk, voor het uitvoeren van bepaalde labs. Een laptop die aan de minimumspecificaties voldoet kost ongeveer € 1.200.

 

Belastingvoordeel

De Master Cyber Security Engineering is vrijgesteld van btw. Bovendien kunnen ondernemingen de opleidingskosten als bedrijfskosten op de winst in mindering brengen. Voor particulieren zijn de opleidingskosten aftrekbaar na de eerste € 250. Voor actuele informatie belt u met de Belastingtelefoon 0800 - 0543. Meer informatie over de regeling vindt u bij de Belastingdienst.

 

 

2. Tijdens de opleiding:

 

De huidige samenleving is dankzij het internet hyperconnected. We kunnen een scala aan mogelijkheden benutten om via het internet informatie te raadplegen, activiteiten en transacties uit te voeren en mensen te informeren, te raadplegen of te spreken.

Deze ontwikkelingen hebben echter ook een keerzijde: inbreuken op de privacy, verstoringen van dienstverlening en criminele activiteiten in cyberspace zijn steeds vaker voorkomende voorbeelden van cybersecurity-incidenten. Het is daarom van groot belang dat er voldoende cybersecurity-professionals worden opgeleid die over de juiste kennis en kunde beschikken om voor een veilige en economisch kansrijke digitale samenleving te zorgen.

 

Studielast

 

De Master Cyber Security Engineering duurt 2 jaar. Het is een intensieve opleiding van 60 studiepunten, die u naast uw werk volgt. U komt wekelijks voor college bij elkaar op vrijdag en besteedt daarnaast 10 tot 12 uur per week aan zelfstudie.

 

Opbouw Master Cyber Security Engineering

 

De master is een tweejarige opleiding met een omvang van 60 ECTS. Het programma bestaat uit vier semesters met ieder een eigen focus. Centraal in alle vier de semesters staat het beheersen van de cybersecurity-risico’s voor een organisatie door het vaststellen en implementeren van cybersecurity-maatregelen.

Semester 1 richt zich op het conceptualiseren van het 'speelveld' van cybersecurity. In dit semester ontwikkelt u samen met uw medestudenten een gemeenschappelijk denkkader door het conceptualiseren van cyberspace, de activiteiten die daarin plaatsvinden en de daarmee samenhangende risico's. 

Semester 2 gaat dieper in op de technische cybersecurity-bouwstenen. In dit semester verdiept u zich in de dreigingen voor en de kwetsbaarheden van de cybertechnologie, en hoe daar verdedigend en aanvallend op ingegrepen kan worden. U leert met deze bouwstenen een samenhangend stelsel van beveiligingsmaatregelen te ontwerpen, in te richten en deze kritisch te valideren. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan security by design, security architectuur, (offensive) testing en security operations.

In semester 3 wordt de kennis uit de voorgaande semesters geïntegreerd toegepast op organisaties in verschillende sectoren. De gekozen sectoren hebben ieder hun specifieke kenmerken en vereisen een specifieke aanpak voor het managen van de cyberrisico’s. Zo vraagt een ziekenhuis om een andere beveiligingsstrategie dan een bank. U leert om de cybersecurity voor een organisatie in een specifieke sector passend te ontwerpen en in te richten, door de relevante aspecten zoals context, cultuur, gebruikte technologie, dreigingen, kwetsbaarheden, impact en de daarmee samenhangende risico’s te duiden en er adequaat op in te spelen.

In semester 4 voert u zelfstandig een toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek uit. Een relevant, actueel en nieuw kennisvraagstuk met betrekking tot cybersecurity staat centraal. Dit semester resulteert in de masterthesis, de proeve van bekwaamheid op masterniveau.

 

Vakken

 

Semester 1, Conceptualiseren cybersecurity
Module 1 Inleiding in cybersecurity
Module 2 Risico’s in cyberspace
Module 3 Cyberrisicomanagement

Semester 2, Cybersecurity bouwstenen
Module 4 Beveiligen van ICT
Module 5 Hacking and malware
Module 6 Monitoring en analyse

Semester 3, Cybersecurity in sectoren en trends
Module 7 Cybersecurity in financiën en zorg
Module 8 Cybersecurity in vitale sectoren
Module 9 Trends in cybersecurity

Semester 4, Schrijven masterthesis
Module 10 Thesis

 

 

3. Na de opleiding:

 

Diploma en erkenning

 

Als u de Master Cyber Security Engineering succesvol afrondt, krijg u het diploma Master Cyber Security Engineering en mag u de titel Master of Science voeren. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze organisatie ziet toe op de kwaliteit van het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

 

Contact met de opleiding

 

Meer weten over de Master Cyber Security Engineering of andere Masters of Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070-4458900 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

 

Via de website kunt u zich inschrijven voor de opleiding.