Zoekwoorden:
Analyst, Criminology, Criminal investigation
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
01/09/2022
Studielast:
1680 uur
Duur:
1 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Een recherchekundige wordt ingeschakeld bij verdieping of verbreding van de tactische of technische opsporingscompetenties van de politiekundige bachelor. Deze aanvullende expertise gaat verder dan de alledaagse regie van veiligheidsarrangementen of bestuurlijke handhavingsprocessen. Bij het managen van bijzondere rechercheprojecten moeten de hoofdprocessen van criminologisch en criminalistisch onderzoek op elkaar afgestemd en geëvalueerd worden. De coördinatie, communicatie en coöperatie met specialisten binnen en buiten de politie, met politiekundigen en het Openbaar Ministerie in het bijzonder dient soepel te verlopen. In de regel gaat het om een hoofdtaak.

 

Recherchekundigen beschikken weliswaar over een gemeenschappelijke set van vakbekwaamheden, maar ook over competenties die bij hun collegae niet voorhanden hoeven te zijn. In de praktijk uiten deze verschillen zich bijvoorbeeld in het voorkomen van een financieel naast een digitaal recherchekundige. De bijzonderheden worden beschreven in een differentiatieprofiel op niveau 5 en soms op niveau 6 (voor de financiële recherchespecialist).

 

Voor wie

Voor rechercheurs die uitvoerende werkzaamheden (gaan) uitvoeren en op inhoud gaan coördineren op minimaal hbo-niveau.

 

Opbouw

De leergang Recherchekundige, afstudeerrichting Criminaliteitsanalyse en Recherchekunde bestaat uit modules met in het Algemeen Deel:

 • Structureren van een meer omvattend recherche onderzoek

Afstudeerrichting:

 • Het toepassen van sociale wetenschap in sociale netwerkanalyse
 • Vorming en toetsing van scenario
 • Het uitvoeren van een masterproject wetenschap en opsporing

Resultaat

Na het behalen van het diploma ben je in staat om zelfstandig:

 • vanuit meerdere invalshoeken en disciplines dilemma’s af te wegen,
 • strategische keuzes te maken,
 • een oordeel over een zaak te vormen,
 • hypothesen en scenario’s te formuleren,
 • complexe opsporingsonderzoeken te doen,
 • methoden en technieken van onderzoek toe te passen,
 • wettelijk bewijs te vergaren,
 • sparringpartner te zijn voor leidinggevenden, het OM en ketenpartners,
 • een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling en participeren in kenniskringen,
 • contacten te kunnen onderhouden met de (inter)nationale opsporingspraktijk.