Zoekwoorden:
Cyber, Security, Big Data
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
unknown
Studielast:
840 uur
Duur:
6 maanden

Beschrijving:

De minor ‘informatica voor hbo-studenten’ is bedoeld voor HBO-studenten ICT van de Hogeschool Utrecht. Deze minor geeft een breed overzicht van de universitaire informatica-opleiding. Het wetenschappelijke karakter van de aangeboden inhoud geeft een goed beeld van wat het betekent om informatica aan de universiteit te studeren, en bereidt studenten die een master informatica willen doen goed voor.

 

Ieder vak in de minor past goed bij één van de masterprogramma´s van informatica. Zo krijg je een goed beeld van de masterprogramma´s aan de Universiteit Utrecht.

 

Studieprogramma

De minor voor het eerste semester (september t/m januari) bestaat uit de volgende verplichte cursussen:

 

Degenen die een minor van begin februari tot begin juli willen doen kunnen de volgende vakken doen.

 

Ingangseisen

Deze minor is bedoeld voor HBO-studenten. Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich niet inschrijven voor deze minor.

Studenten van de opleiding Mediatechnologie, HBO Hogere Informatica en Technische Informatica kunnen als zij deze minor succesvol hebben afgerond, vaak zonder verdere eisen toegelaten worden tot de  masterprogramma's op het gebied van de informatica (Computing Science en Game and Media Technology) en soms ook voor de AI master.

Voor de andere HBO-opleidingen geeft deze minor niet direct toelating tot de masterprogramma's van informatica maar doet wel het aantal deficiënties afnemen. Onze verwachting is wel dat succesvolle afronding van deze minor leidt tot een grote slaagkans bij een masterprogramma van informatica.

 

Bestellen benodigde boeken en dictaten
https://www.a-eskwadraat.nl/Onderwijs/Boeken/

 

Meer weten?
Corine de Gee
Telefoonnummer: (030) 253 2818
E-mail: studieadviseur.inca@uu.nl

Vragen over je inschrijving: science.inform.ba@uu.nl