Over de CSA


Naar een integrale aanpak van cybersecurity

Cyberspace schept de context voor veel nieuwe technologische toepassingen en prestaties. Helaas gaat er geen dag voorbij dat cyberincidenten de krantenkoppen domineren. Neem bijvoorbeeld cyberoorlog en cybercriminaliteit. Denk ook aan de effecten van natuurrampen op internetgestuurde toepassingen in vitale sectoren als water- en energievoorziening. Om de cyberuitdagingen van vandaag en morgen blijvend het hoofd te kunnen bieden, om de mogelijkheden van cyberspace ten volle te benutten en ook om bij te dragen aan 'veilige digitale infrastructuur', is het essentieel om zicht te hebben in de complexe wereld van cyberspace en de daarmee samenhangende technische, economische, juridische en psychologische vraagstukken en risico's.


Kennis en expertise

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Haagse Hogeschool hebben hun kennis en expertise in het onderwijs voor professionals op dit gebied gebundeld in de Cyber Security Academy (CSA), gevestigd in Den Haag. De CSA is een initiatief van de gemeente Den Haag. Op de CSA vertalen wetenschappers en docenten samen met experts uit het bedrijfsleven en de publieke sector deze vraagstukken naar een gevarieerd aanbod van multidisciplinaire leertrajecten voor hoogopgeleide professionals.


Versterking digitale weerbaarheid

Leerwegen zijn bedoeld voor hoogopgeleide professionals (bijv. computerwetenschappers, juristen, beleidsmakers) met enkele jaren professionele ervaring in en/of affiniteit met vraagstukken op het gebied van Cybersecurity.

 

De CSA beoogt, met een integrale benadering van digitale veiligheid als uitgangspunt, het opleiden van professionals die willen bijdragen aan het versterken van de digitale weerbaarheid van staten, organisaties en individuele burgers.


Multidisciplinaire leertrajecten

De Cyber Security Academy initieert en stimuleert de ontwikkeling, en begeleidt de implementatie van innovatieve masteropleidingen, diverse kortere cursussen en op maat gesneden trajecten op het gebied van cybersecurity. De kern van de CSA is de geaccrediteerde multidisciplinaire Executive Masteropleiding Cyber Security, die in januari 2015 van start is gegaan.

 

De CSA-sleuteldocenten zijn wetenschappers en docenten van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Haagse Hogeschool. Daarnaast zijn er in bijna alle leerpunten bijdragen van gastdocenten van private en publieke organisaties met een brede ervaring in cybersecurity, zoals management consultants (KPMG, VKA, KPN), technische specialisten (NFI, ENCS, FOX-IT) en andere experts.