Zoekwoorden:
Training
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
27/05/2021
Studielast:
40 uur
Duur:
5 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Opgaven gestuurd werken voor effectieve hulpverlening

Complexe, meervoudige problematiek is een omvangrijk thema waar lastig regie op te voeren valt. Opgaven gestuurd werken leert je om te doen wat nodig is om jouw opgave te realiseren. Breder kijken naar een opgave biedt ruimte voor creatieve oplossingen. Leer slimme acties in te zetten, maak dubbelslagen zodat je meer kunt realiseren.

 

In deze opleiding leer je: 

 • Hoe je complexe casussen effectief aanpakt d.m.v. opgaven gestuurd werken
 • Concrete samenwerking organiseren rondom de aanpak van meervoudige problematiek
 • Hoe je met samenwerkingspartners gezamenlijk toewerkt naar de gewenste oplossing
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen conform het nieuwe wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek
 • Hoe jij jouw rol pakt om de regie te hebben over jouw complexe opgave

 

Heb jij binnen jouw casus ook te maken met:

 • Het gezin of de persoon heeft problemen op meerdere gebieden zoals huisvesting, geweld, schulden en psychische problematiek
 • Een combinatie van een strafbaar feit en persoonlijke problematiek (bijv. een verslaving)
 • Er is sprake van of een dreiging tot crimineel en/of ernstig overlast gevend gedrag
 • Voor een effectieve aanpak van de problematiek is samenwerken met partners zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg, strafrechtpartners, gemeenten cruciaal.

Dan biedt deze opleiding handvatten voor effectieve hulpverlening!

 

Breng jouw eigen complexe casus in

We vragen je voorafgaand aan de opleiding een complexe casus in te brengen. In 5 modules word jouw eigen casus nader uitgewerkt. Door de methode van opgaven gestuurd werken maak jij snel de vertaalslag naar jouw eigen praktijk. Je leert niet alleen van jouw eigen casus, maar ook van die van jouw medecursisten.

 

Uniek leertraject

Deze opleiding bestaat uit:

 • Fysieke lesdagen op locatie
 • Online klassikale lesdagen
 • Online individueel leertraject

De modules worden ondersteund door asynchrone online lessen met verschillende opdrachten die in eigen tempo en op eigen moment kunnen
worden gevolgd, desgewenst meerdere keren. Enige randvoorwaarde vanuit het programma is dat het onderdeel voor het begin van de module is
doorlopen.