Zoekwoorden:
Security, Security Professionals, Education Market, Security Domain
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Breda
Opleiding:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2), MBO-3 (EQF 3)
Start datum:
unknown
Studielast:
3360 uur
Duur:
2 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Opleidingsinformatie

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap bereidt je voor op een baan bij Defensie. Je maakt kennis met de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine.

 

 

Inhoud

Deze mbo-opleiding van Defensie laat je kennismaken met de marine, de landmacht en de luchtmacht en bereidt je voor op je eerste functie bij Defensie. Je kunt de opleiding volgen op twee niveaus:

Grop Niveau 2 duurt 18 - 24 maanden en bereidt je voor op een functie als soldaat / marinier of korporaal.


Grop Niveau 3 duurt 30 - 36 maanden en bereidt je voor op de functie van onderofficier.

Je kunt ook de uitstroomrichting Bedrijfsautotechnicus (BAT) op niveau 2 of 3 volgen of Vliegtuigonderhoudstechniek (VOT) op niveau 4. Deze laatste twee worden verzorgd door het Vitalis college i.s.m. Radius College of Markiezaat College. 

Tijdens de opleiding ben je praktijkgericht bezig, doe je veel aan sport en ben je verzekerd van een uitdagende stage bij één van de krijgsmachtdelen.

 

 

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de BOL-opleiding Veiligheid en Vakmanschap zijn 78 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Overig

 • Sporttest
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Een Sport Medisch Advies (SMA)
 • Een ondertekend overzicht van je medische geschiedenis
 • Een (indien van toepassing door Defensie uitgevoerd) veiligheidsonderzoek.

Iedere militair (van minimaal 18 jaar oud) moet bereid zijn op uitzending te gaan – het is één van de voorwaarden die aan het militaire beroep verbonden is. Militairen kunnen uitgezonden worden voor een humanitaire missie, maar ook naar oorlogsgebieden.

 

Vervolg

 • Mbo niveau 3 opleiding
 • Instromen bij Defensie om opgeleid te worden voor de functie van Soldaat, Marinier of Korporaal bij de Marine, Landmacht of Luchtmacht.

Stage

Stagedagen 
De stages en de beroepspraktijkvorming vinden plaats op locaties van DefensieDe stage is 1 keer per 5 weken. Je verblijft tijdens je stage (beroepspraktijkvorming) op de kazerne of in het veld.


Schooldagen

 • Een schooldag kan duren van 8.30 tot 17.00 uur
 • Bij specifieke activiteiten kan er buiten de reguliere lesuren om aanwezigheid worden verlangd.
 • Het schooljaar bestaat uit 4 perioden van 10 weken.

Studievoortgang

 • De duur van de opleiding is afhankelijk van de vakrichting. Dit is respectievelijk anderhalf jaar of twee jaar.
 • (Her)toetsing vindt plaats in elke lesperiode.

Werkgebied

Iedere militair (van minimaal 18 jaar oud) moet bereid zijn op uitzending te gaan - het is één van de voorwaarden die aan het militaire beroep verbonden is. Militairen kunnen uitgezonden worden voor een humanitaire missie, maar ook naar oorlogsgebieden. 

Na het algemene deel van de opleiding specialiseer je je in een van de verschillende vakrichtingen. De één kiest een meer operationele vakrichting, de ander een ondersteunende operationele vakrichting om bijvoorbeeld binnen de techniek of logistiek te werken. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen de krijgsmacht. Voor iedere vakrichting krijg je een volwaardig mbo-diploma waar je ook buiten Defensie alle kanten mee op kunt. Je bent bezig met een vak en wordt voorbereid op het militair zijn, bijvoorbeeld tijdens je stage bij één van de krijgsmachtonderdelen.

 

Bijzonderheden

Inschrijven voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2 of Veiligheid en Vakmanschap niveau 3 kan alleen als je een voorlichtingsbijeenkomst hebt bijgewoond. De voorlichting wordt verzorgd door het Vitalis college i.s.m. Defensie en vindt plaats op locatie Terheijdenseweg 414 in Breda van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Om de voorlichtingsbijeenkomst te volgen moet je je vooraf aanmelden via de website van DefensieZoek vervolgens de voorlichting van ROC West-Brabant - Vitalis college die jij wilt volgen en meld je aan.

Wil je een keer een dagje meelopen? Dat kan! 
Op 15 november 2018 en 21 februari 2019 organiseren wij meeloopdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Aanmelden per mail vcstrip@rocwb.nl.

 

Competenties

Het Vitalis college werkt met competentiegericht leren.

Een competentie is het vermogen om in het handelen kennis, houding en vaardigheden in samenhang toe te passen. Hierdoor ben je in staat om in een bepaalde beroepssituatie adequaat te handelen. Competent handelen is professioneel handelen.

Bij competentieleren staan beroepsontwikkeling en het leerproces van de student centraal. Om competenties te verwerven, is het voor de student van belang om samen te werken met anderen. Dat geldt zowel voor het leren op school als in de beroepspraktijk.

Het onderwijs is erop gericht de student verantwoordelijk te maken voor zijn eigen leerproces. Dit wordt bewerkstelligd doordat de student invloed heeft op het verloop van zijn leerproces en keuzes maakt. Dit betekent echt niet dat het Vitalis college alle studenten zomaar loslaat en alles zelf laat bepalen. Begeleiding is hierbij erg belangrijk. De studenten kunnen beroep doen op de SLB-er die studieloopbaanbegeleiding (SLB) geeft. Dit wil zeggen: alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte loopbaan. Iedere student krijgt een begeleider toegewezen met wie hij zijn resultaten en ontwikkeling van zijn leerroute bespreekt. De SLB-er heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in de studieloopbaanplanning.