Type:
Vast dienstverband
Locatie:
's-Hertogenbosch
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
15/07/2020
Status:
Open
Reageer voor:
27/07/2020
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Locatie(s): 's-Hertogenbosch
Organisatieonderdeel: Oost-Brabant
Vakgebied(en): Bedrijfsvoeringspecialismen, Opsporing
Niveau: HBO
 

Wil jij als recherchepsycholoog direct betrokken worden bij de operatie? De Dienst Regionale Recherche van Eenheid Oost-Brabant zoekt een recherchepsycholoog met een uitmuntend analyserend vermogen die adviseert bij bijvoorbeeld verhoren en dreigingsinschattingen. Iets voor jou?

 

Wat ga je doen?

Als recherchepsycholoog maak je gedragswetenschappelijke kennis en methodieken toepasbaar voor de politiepraktijk. Je duidt en beïnvloedt gedrag. Je bent adviseur. Je werkzaamheden kunnen plaatsvinden binnen diverse politietaken, zoals in de opsporing en binnen het kader van openbare orde en veiligheid. Naast het advieswerk binnen de operatie draag je kennis over door het geven van presentaties en trainingen. Ook draag je bij aan de ontwikkeling van beleid. Je bewaakt de grenzen van je eigen deskundigheid en verwijst indien nodig naar andere deskundigen. Inhoudelijk bestaan de werkzaamheden van een recherchepsycholoog voornamelijk uit:

Gedragskundige beoordeling van bedreigingen
Je levert een bijdrage aan de inschatting van de ernst en waarschijnlijkheid van een (be)dreiging door risicofactoren in kaart te brengen. Je maakt een risicotaxatie van een persoon bij wie sprake is van psychische problematiek. Op basis van de aanwezige risico- en beschermende factoren schrijf je een advies over te nemen maatregelen en/ of bejegening van betreffende persoon. Daarnaast ben je in staat om, in het geval van een onbekende dader, advies te geven over de opsporing van de dader.

Gedragskundige verhooradvisering
Het verlenen van gedragskundige ondersteuning bij (verdachten)verhoor heeft tot doel bij te dragen aan het verkrijgen van een waarheidsgetrouwe verklaring en het voorkomen van een valse bekentenis. Je geeft advies gebaseerd op de informatie die bekend is over de persoon die verhoord wordt en het delict dat gepleegd is.

Gedragskundige advisering van problematische aangiften van seksueel misbruik
Indien op basis van een aangifte van seksueel misbruik twijfels zijn over het waarheidsgehalte van de aangifte, kan jij de validiteit van de aangifte beoordelen en een opsporingsadvies opstellen en/of verhooradvies voor een vervolgverhoor van de aangever/aangeefster verstrekken. In het geval een zaak voorgelegd zal worden aan de Landelijke Expertise Bijzondere Zedenzaken (LEBZ), beoordeel je vooraf of voldoende informatie beschikbaar is om de zaak in te sturen.

Gedragskundige recherche-advisering
Je beoordeelt de manier waarop de dader gekozen heeft het delict uit te voeren vanuit een gedragskundig perspectief middels een vaststaande methodiek. De advisering richt zich onder meer op het benoemen van het meest waarschijnlijke motief van de dader, (psychologische) kenmerken en/of achtergronden van de onbekende dader en het meest waarschijnlijke scenario. Hiermee adviseer je ook in het prioriteren van verschillende onderzoeksrichtingen.

Het vakgebied is continu in ontwikkeling om te blijven aansluiten op de behoefte van de organisatie. Zo zijn er ontwikkelingen op terreinen als weging van subjecten, advisering bij ondermijning en zware criminaliteit en cybercrime.

 

Waar ga je werken?

De Dienst Regionale Recherche (DRR) van Eenheid Oost-Brabant verricht probleem- en/of themagerichte onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden (ondermijning), delicten met hoge impact, criminele activiteiten gelieerd aan terrorisme en op de geprioriteerde thema's zoals milieu, fraude en zeden. De dienst is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de vreemdelingenwetgeving en ondersteunt de opsporing in de eenheid door observatie, interceptie, forensische opsporing, financieel opsporen en digitaal opsporen. Vanuit het speelveldmodel worden medewerkers uit de afdelingen ingezet. Als recherchepsycholoog ben je onderdeel van de Afdeling Specialistische Ondersteuning, Team Ondersteuningsdesk.

 

Wie ben jij?

Uiteraard is jouw analyserend vermogen uitmuntend: je bent alert op, zoekt en herkent belangrijke informatie. Je kunt veel en complexe informatie in korte tijd verwerken, je rafelt vraagstukken uiteen en denkt tegelijkertijd in concrete oplossingen. Zowel mondeling als schriftelijk is je woordkeuze begrijpelijk, correct en duidelijk. Je kunt je onafhankelijk opstellen. Ook maak je verbinding en ben je gericht op het overdragen van je specialistische kennis. Je bent in staat aan te sluiten op het kennisniveau van je opdrachtgevers en ontvangers. Je bent initiatiefrijk en neemt actief deel aan multidisciplinaire casusoverleggen met zowel in- als externe partners. Recente werkervaring als recherchepsycholoog is een pre. Daarnaast beschik je over:

  • een hbo-diploma in een gedragswetenschappelijke richting zoals psychologie of orthopedagogiek;
  • aantoonbare kennis van psychopathologie of de bereidheid hiervoor een aanvullende opleiding te volgen;
  • een RINO-diploma recherchepsychologie of de bereidheid deze te halen;
  • ervaring met de opsporing.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Bosch. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 12-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.502,- en maximaal € 5.228,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

 

Interesse?

Mail met Geert Nagel Joseph, recherchepsycholoog (geert.nageljoseph@politie.nl) of Ron van Brussel (ron.van.brussel@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 27 juli 2020 via de sollicitatiebutton op de website van de politie.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek en mogelijk een vakinhoudelijk assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.