Zoekwoorden:
ICT, Architecture
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
The Hague
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
01/05/2018
Status:
Open
Reageer voor:
31/05/2018
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Dankzij Logius kunnen mensen veilig inloggen bij diensten van de Rijksoverheid. Dat willen we graag zo houden. Jouw ervaring als senior architect normenkaders strekt zich uit binnen het hele traject van idee tot realisatie. Jouw beslissingen zijn cruciaal voor de veiligheid, bruikbaarheid en performance van onze producten en diensten.

 

Je gaat binnen Logius aan de slag voor het team eHerkenning/Idensys/PKIoverheid. In eerste instantie is eHerkenning je werkterrein. eHerkenning wordt gebruikt om consumenten of medewerkers van organisaties veilig in te laten loggen bij een online dienst. Zie het als een slagboom waar wordt gecontroleerd of iemand daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is, en eventueel of iemand daadwerkelijk mag doen wat hij wil doen. Na deze controle krijgt deze persoon wel of geen toegang tot de online dienst.

 

De verordening eIDAS is door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld en maakt het mogelijk dat een in de EU gevestigde natuurlijke of niet-natuurlijke persoon gebruik kan maken van de digitale (overheids)voorzieningen in elke EU-lidstaat of bij de Europese Commissie. De verordening gaat in per september 2018. Veel van de normenkaders hebben hun oorsprong in eIDAS.

 

De regelgeving voor elektronische identiteiten waarmee burgers online toegang krijgen bij de overheid staat in de Wet digitale overheid. Binnen deze wet is er een lagere regelgeving waarin de eisen voor de elektronische identificatie en authenticatie worden vastgelegd. Deze eisen zijn gebaseerd op eIDAS. Binnen eHerkenning spreken we over normenkaders.

 

Jij draagt als architect eIDAS/normenkaders bij aan het opstellen van deze lagere regelgeving en aan het daarmee synchroniseren van de normenkaders van eHerkenning. Bij het opstellen van deze regelgeving en normenkaders en is het van belang dat deze toetsbaar zijn door een auditor.

 

Jouw taken

 • Je houdt de regie over de architectuur en bewaakt de afspraken met betrokken partijen.
 • Je bespreekt projectstartarchitecturen en doelarchitecturen met interne betrokkenen en toetst nieuwe ontwikkelingen aan relevante eisen.
 • Je zoekt samen met collega-architecten naar samenhang en aanknopingspunten met andere voorzieningen van Logius.
 • Je zorgt ervoor dat externe partijen je product eenvoudig kunnen koppelen aan hun eigen systemen.
 • Je werkt actief mee aan de doorontwikkeling van eHerkenning in samenwerking met overheidsdienstverleners, marktpartijen en eindgebruikers.
 • Je adviseert het management en presenteert je ideeën op operationeel en tactisch niveau binnen de governancestructuur.
 • Je werkt zowel met de private markt als met publieke dienstverleners.
 • Je werkt mee aan het opstellen van de lagere regelgeving van de wet Digitale Overheid.
 • Je werkt samen met je collega’s binnen toegangsdiensten en het beleidsministerie en treedt daarbij op als expert eIDAS/normenkaders.
 • Je motiveert afwegingen in begrijpelijke, overtuigende notities.

Functie eisen

 • Je hebt een wo-diploma informatica, informaticavoorziening of vergelijkbaar.
 • Je hebt kennis van de niet-functionele thema’s 'beheer' en 'beveiliging'.
 • Je hebt een integrale blik op architecturen en hebt bij voorkeur kennis van overheidsarchitecturen, standaarden en Logius-architecturen.
 • Je bent vaardig in het diepgaand ontwikkelen van informatiearchitecturen.
 • Je weet te acteren op directieniveau, zowel intern als extern.
 • Je hebt ervaring op het gebied van normenkaders en Identity Management.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en met adviestrajecten.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met een publiek-private samenwerking.
 • Je straalt autoriteit uit en kunt goed structureren.
 • Je weet ideeën op overtuigende wijze zaken over te brengen aan verschillende doelgroepen, zowel schriftelijk als tijdens presentaties.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
 • Je bent omgevingsbewust en klant- en resultaatgericht.
 • Je kunt goed netwerken, analyseren en samenwerken.