NAAR EEN INTEGRALE BENADERING VAN CYBER SECURITY

Cyberspace schept de context voor vele nieuwe technologische toepassingen en verworvenheden. Helaas gaat er ook geen dag voorbij zonder dat cyberincidenten de actualiteit domineren. Denk aan cyber warfare en cybercriminaliteit maar ook aan effecten van natuurrampen op internetgestuurde toepassingen in vitale sectoren als water en energie.

 

Om de mogelijkheden van cyberspace ten volle te kunnen benutten en tegelijkertijd te zorgen voor 'veilige digitale snelwegen'  is inzicht in de complexe wereld van cyberspace en daarmee samenhangende technische, economische, juridische en psychologische risico's essentieel.

 

 

KENNIS EN EXPERTISE GEBUNDELD

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en De Haagse Hogeschool hebben hun kennis en expertise op dit terrein gebundeld in de Stichting Cyber Security Academy The Hague (CSA). De CSA is een initiatief van de gemeente Den Haag. In de CSA vertalen wetenschappers en docenten samen met experts uit de publieke en private sectoren hun kennis naar uiteenlopende multidisciplinaire programma's voor hoger opgeleide professionals.

 

 

VERHOGEN VAN DIGITALE WEERBAARHEID

De leertrajecten zijn gericht op informatici, juristen en beleidsmakers met enkele jaren werkervaring in en affiniteit met vraagstukken op het terrein van cyber security.

De CSA gaat uit van een integrale benadering van digitale veiligheid. De CSA heeft als doel professionals te scholen die een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de digitale weerbaarheid van staten, organisaties en individuele burgers.

 

 

MULTIDISCIPLINAIRE LEERTRAJECTEN

De Cyber Security Academy initieert en stimuleert de ontwikkeling en uitvoering van vernieuwende masteropleidingen, korte programma's en maatwerktrajecten op het terrein van cyber security. Hart van de CSA vormt de geaccrediteerde  multidisciplinaire executive masteropleiding Cyber Security, die januari 2015 van start is gegaan.

Kerndocenten van de CSA zijn wetenschappers en docenten van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en De Haagse Hogeschool. Daarnaast participeren gastdocenten uit private en publieke organisaties met een brede ervaring in cyber security, zoals organisatieadviseurs (KPMG, VKA, KPN), technische specialisten (NFI, ENCS, FOX-IT) en andere experts.

 

 

ORGANISATIE CSA

Het bestuur van de stichting CSA bestaat uit decanen en directeuren van de betrokken kennisinstellingen:

  • Prof. dr. Edwin Bakker (namens de Universiteit Leiden)
  • Prof. dr. ir. Inald Lagendijk  (namens de TU Delft)
  • Han Biemans MBA (namens De Haagse Hogeschool)

De gemeente Den Haag vaardigt een adviserend lid af naar het bestuur.

 

De dagelijkse leiding van de CSA is in handen van een wetenschappelijk directeur,  hoogleraar Cyber Security prof. dr. Bibi van den Berg bijgestaan door een zakelijk directeur, mw Eveline Vreede.

 

 

RAAD VAN ADVIES

De stichting CSA kent een Raad van Advies bestaande uit experts uit private en publieke sectoren. Deze adviseert het bestuur en de directie over de inhoudelijke koers van de stichting.

 

 

HSD CAMPUS

De CSA is gevestigd in het Haagse Beatrixkwartier op de campus van The Hague Security Delta. Deze campus vormt de thuisbasis van het Europese veiligheidscluster The Hague Security Delta, een netwerkorganisatie van publieke en private organisaties en kennisinstellingen op het brede terrein van veiligheid. (www.thehaguesecuritydelta.com)

Op deze campus hebben de deelnemers de beschikking over multifunctionele ruimtes met moderne IT-faciliteiten zoals een Real Time Intelligence Centre en een Serious Gaming Lab. Deze locatie heeft goede parkeer- en horecavoorzieningen.

 

 

CONTACT

Meer weten over de CSA? Neem contact met ons op.