Karama wil een einde maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen in de Arabische regio. Het mobiliseert de invloed en de participatie van vrouwen in alle instrumentele sectoren (politiek, juridisch en civiel activisme) om de vooruitgang, veiligheid, bescherming en participatie van vrouwen aan te pakken. Karama werkt via partners in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika via nationale en regionale vrouwennetwerken aan het vergroten van het inzicht van gemeenschappen in vrouwenrechten (belangenbehartiging), en het beïnvloeden van (lobby)overheden, beleidsmakers en wetgevers voor hervormingen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van internationale mensenrechtenmechanismen.

 

Karama's aanpak om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen onderscheidt zich van andere initiatieven, aangezien Karama vanuit de basis werkt, waarbij de nadruk ligt op lokale expertise en deze wordt verheven om nationaal beleid, regionale dialogen en internationale belangenbehartiging te informeren.

 

Karama heeft een bredere kijk op geweld tegen vrouwen in de overtuiging dat het noodzakelijk is om de manieren waarop het geweld tegen vrouwen wordt beïnvloed en beïnvloed door economie, recht, gezondheid, media, onderwijs en kunst/cultuur - de dingen die er in het dagelijks leven van mensen het meest toe doen - te identificeren en strategieën te ontwerpen om het geweld te bestrijden via elk van deze gebieden.

 

Karama werkt aan het beëindigen van geweld tegen vrouwen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika door coalities te vormen die de multisectorale oorzaken en gevolgen van geweld aanpakken en door hun capaciteit te vergroten om te pleiten, te lobbyen en het bewustzijn over vrouwenkwesties, -prioriteiten en -rechten in de regio te vergroten.