Het BlomBerg Instituut creëert vanuit haar maatschappelijke gedreven- en betrokkenheid omgevingen waar maatschappelijke innovaties ontstaan. Dit doen wij door het initiatief te nemen tot bijeenkomsten die u inspireren en stimuleren om te denken én te DOEN. Wij helpen u antwoord te geven op maatschappelijke uitdagingen van nu en in de toekomst. Wij halen ‘de buitenwereld’ voor u naar binnen. Want meer gelijkwaardige verhoudingen en minder hiërarchie noodzaken u oude structuren los te laten, nieuwe verbindingen te ontdekken en aan te gaan. Juist ook buiten uw eigen domein. Vanuit deze basis initieert en organiseert het BlomBerg Instituut bijeenkomsten voor publieke sectoren en stakeholders vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, wetenschap en burgerinitiatieven. 

 

Wij helpen u antwoord te geven op maatschappelijke uitdagingen van nu en in de toekomst!

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close