MKB Cyber Advies Nederland B.V. is een onafhankelijk advies- bureau met als belangrijkste missie om het cyberbewustzijn van MKB directies te vergroten en daardoor hun ondernemingen cyber weerbaar te maken.

 

Door een praktische dialoog met de MKB ondernemer zelf aan te gaan krijgt deze een helder en concreet inzicht in de afhankelijkheden en kwetsbaarheden van het ICT gebruik in hún onderneming. Dit geeft hem of haar concreet handelingsperspectief. Het doel is om deze ondernemingen ICT- en cyberveilig te laten ondernemen, de cyberweerstand te verhogen om daar waar zich cyberproblemen voordoen deze adequaat aan te kunnen pakken en op te lossen.

 

Alhoewel niet formeel onderdeel van de MKB definitie vallen kleinere zorginstellingen en gemeenten ook binnen de doelgroep van MKB Cyber Advies Nederland.