SQNetworks biedt concepten waarbij u door services bescherming kunt verkrijgen tegen cyberbedreigingen. Deze lijken moeilijk beheersbaar. Echter door de juiste services in te zetten kunt u weer “back to business”. U krijgt naast een betere beveiliging ook een betere beheersing van informatie en meer inzicht in uw interne datastromen, middels rapportages. U kunt beter gaan sturen, door te bepalen welke informatie voor wie beschikbaar is of gemuteerd mag worden en welke informatie uw organisatie wel of niet kan binnenkomen en mag verlaten, waarbij u controle houdt.

 

De services zijn eenvoudig te implementeren in uw organisatie, grotendeels volledig schaalbaar en hebben geen impact op de performance van uw omgeving. De services passen goed bij de nieuwe wetgeving Privacy en datalekken, van kracht sinds 1 Januari 2016. Verder krijgt u schoon intern verkeer, met als resultaat dat belangrijke kostenbesparingen mogelijk zijn, uw organisatie efficiënter wordt en transparanter voor het management.