Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) zet zich in voor een stevige ontwikkeling van Nederland als knooppunt in de internationale digitale infrastructuur. We lopen met onze digitale economie voorop en de sector heeft veel potentie. De online sector is de digitale mainport van Nederland en zorgt daarmee voor honderdduizenden banen en heeft een substantieel aandeel in het Nederlandse BNP.

 

DINL vertegenwoordigt de partijen die de faciliteiten voor de digitale economie leveren: datacenters, hosting- en cloudpartijen, Internet Service Providers, AMS-IX en SURF. DINL zet Nederland als internationaal digitaal knooppunt op de kaart, maakt overheden, bedrijven en burgers wegwijs in de digitale economie en laat zien wat de kansen zijn om de positie van de digitale mainport te versterken.

Dat doet DINL via drie programma’s:

  • Digitale infrastructuur
  • Vertrouwen
  • Onderwijs

DINL is neutraal en non-discriminatoir: een open digitale markt waarin alle spelers gelijk behandeld worden, is in al het handelen het uitgangspunt. Vrij, open en veilig internet is de basis.

Het bestuur van Stichting DINL wordt benoemd door de deelnemers. Alle deelnemers zijn op dit moment vertegenwoordigd in het bestuur. De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door team DINL, dat onder leiding staat van Michiel Steltman (directeur).