Onze samenleving wordt steeds complexer en SIVV ziet daardoor dat veiligheidsvraagstukken steeds lastiger aan te pakken zijn. Te vaak wordt er gekozen voor een oplossing zonder dat er goed nagedacht is over de eigenlijke vraag. Als Stichting Innovatie voor Veiligheid voelen we ons maatschappelijk betrokken bij het veiligheidsniveau in Nederland. Veiligheid ontstaat niet ‘in splendid isolation’ of op eenzijdige wijze; het vraagt de inbreng van diverse inzichten en partners. Daarom voeren wij niet zonder meer klussen uit, maar gaan we samen met onze klanten en partners aan de slag om veiligheidsvraagstukken in de verschillende domeinen op te lossen.

 

Wij combineren als platform diverse rollen. Daarom treden wij in de veiligheidsdomeinen op in uiteenlopende rollen, zoals bijvoorbeeld: facilitator, moderator, connector, innovator, trainer, interimmer, organisatieadviseur of coach. Maar ook als uitgever via SIVVPress die ruimte biedt voor (wetenschappelijke) veiligheidspublicaties