Hoe krijgen we ondernemers van weten naar doen?

09
Nov
Date:
09 November 2023
Time:
15:00 - 16:00 hrs
Location:
Online
Organised by:
ICTU | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijkrelaties | Overheidsbreed Cyberprogramma | Digital Trust Center (DTC) | Ministry of Economic Affairs and Climate Policy | TNO

Wanneer organisaties het slachtoffer worden van een cyberincident kan dit grote impact hebben. Denk aan de gevolgen op financieel gebied, maar ook het verlies van data of reputatieschade. Het goede nieuws is dat veel cyberincidenten kunnen worden vermeden of ten minste in impact verkleind. Hiervoor is het belangrijk dat organisaties beschermende maatregelen implementeren. Maar hoe zorgen we er voor dat organisaties die maatregelen ook daadwerkelijk nemen?

 

In dit webinar presenteert het Digital Trust Center samen met TNO de bevindingen van hun onderzoek naar het gebruik van cybersecuritymaatregelen door ondernemers. In dit gedragsonderzoek is de DTC-doelgroep verdeeld in verschillende psychografische segmenten. Het onderzoek biedt inzicht in het aantal en de soorten organisaties binnen elk segment, ieder met hun specifieke barrières en overtuigingen die het aannemen van beschermende maatregelen belemmeren.

 

Het Digital Trust Center is opgericht door het ministerie van EZK en helpt ondernemers met veilig digitaal ondernemen.

 

Dit event is onderdeel van de ‘overheidsbrede cyberoefening’.