Type:
Temporary employment
Location:
Den Haag
Education:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
22/10/2021
Status:
Open
Apply before:
03/11/2021
Hours p/wk:
36

Description:

Afdelingshoofd Veiligheid, toezicht en handhaving

Bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het dynamische Leidschendam-Voorburg. Wij zoeken een ervaren en stevige manager met kennis van zaken rondom openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving. Schakelen tussen beleid en daadkracht in de uitvoering, politieke tact en oog voor de dynamische praktijk: zijn dit uitersten die jou passen en uitdagen? Reageer dan op deze functie!

 

Informatie

 • Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor het uitzetten, bewaken en waar nodig bijsturen van de strategie en de koers van het (Integraal) veiligheidsbeleid, de crisisorganisatie, het Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid en de vertaling van dit beleid naar jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s
 • Je bent het eerste aanspreekpunt van de burgemeester voor veiligheidsvraagstukken en adviseert direct aan de burgemeester over de oplossing van complexe vraagstukken en casuïstiek
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling, maakt resultaatafspraken en bent verantwoordelijk voor het realiseren van de afdelingsdoelstellingen
 • Je bewaakt de inbreng van de afdeling binnen het geheel van de organisatie, de voortgang in plannen en projecten, de resultaten en middelen. Je werkt hierbij uiteraard over de grenzen van je afdeling heen en legt continu verbinding met aanpalende beleidsterreinen binnen de gemeentelijke organisatie
 • Je bouwt en onderhoudt een relevant extern netwerk en je vertegenwoordigt de gemeente in overleg op diverse niveaus
 • Je werkt nauw samen met de teamleider Toezicht Openbare Ruimte (TOR) en stuurt zelf direct een deel van het team Toezicht Bouw en Overige (TBO)/ Openbare Orde & Veiligheid (OOV) aan. Voor het team OOV is een specifieke ontwikkelopgave geformuleerd, die gericht is op het vergroten van de strategische kracht van het team, het implementeren van een nieuwe overlegstructuur met heldere beslislijnen, het strategisch positioneren van OOV binnen en buiten de organisatie en het opstellen van een lokale OOV-beleidsagenda

Functie eisen

 • Je hebt een relevante WO-opleiding afgerond en beschikt over ruime ervaring op het gebied van (lokale) openbare orde en veiligheid
 • Je hebt een duidelijke visie op lokaal veiligheidsbeleid en uitvoering en handhaving, Hierbij ben je creatief en omgevingsbewust
 • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden: je bent in staat om te verbinden, te overtuigen en te sturen
 • Je bent een uitstekend netwerker. Je kunt in- en externe partijen samenbrengen
 • Je hebt ruime ervaring met het werken in een overheidsorganisatie en je voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Je hebt veel ervaring met leidinggeven aan professionals. Je bent een benaderbare coach voor de medewerkers en je stuurt op resultaat
 • Je werkt constructief samen met je teamleiders, collega afdelingshoofden, directie en bestuur

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Min. Salaris: €5075 bruto per maand
Max. Salaris: €6994 bruto per maand
Standplaats: Leidschendam
Maximum aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

 

 • Dit betreft een vaste baan voor 28-36 uur per week waarbij gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 12 maanden.
 • Een maximaal bruto maandsalaris van € 6994 per maand op basis van een 36-urige werkweek (salarisschaal 14), afhankelijk van je opleiding en je ervaring
 • Individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% van het salaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten
 • IPhone, een laptop en thuiswerkvoorzieningen

 

Bijzonderheden

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Alexander van Mazijk, gemeentesecretaris/ algemeen directeur, via het telefoonnummer 14070.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Reageren kan tot en met 3 november 2021. De eerste gesprekken vinden plaats op 10 november 2021.

Sollicitaties worden alleen in behandeling genomen als ze voor sluitingsdatum van de vacature binnen komen via het online sollicitatieformulier.

Integriteit
Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Over de werkgever - Gemeente Leidschendam-Voorburg

De afdeling
De afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving draagt bij aan het in stand houden en verbeteren van de sociale en fysieke leefbaarheid in onze gemeente. Burgers moeten zich veilig voelen in onze gemeente. De belangrijkste taken van de afdeling bestaan uit:

 • (mede) Zorgdragen voor het Integraal Veiligheidsbeleid en voor het Vergunning, Toezicht en Handhavingsbeleid en de daarbij behorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma's
 • Uitvoering geven aan taken van toezicht, handhaving, veiligheid en crisisbeheersing
 • Onderhouden van contact met ketenpartners en deelname aan (regionale) overleggen o.a. in het kader van de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis, Crisisbeheersing en Tunnelveiligheid
 • Uitvoering geven aan de Wet Tijdelijk Huisverbod en is betrokken in het kader van de ketenaanpak van drugscriminaliteit (Damoclesbeleid)
 • Het coördineren van de toepassing van de Wet Bibob en complexe Bibob-zaken behandelen
Verder is de afdeling belast met het bouwtoezicht en toezicht op de kinderopvang. De afdeling bestaat uit 2 teams, namelijk (1)Toezicht openbare ruimte (TOR, ca. 16 fte.) en (2) Toezicht Bouw en Overige (ca. 12 fte.) en Openbare Orde en Veiligheid (OOV, ca. 4 fte).