Type:
Permanent employment
Location:
Delft
Education:
Bachelor (EQF 6)
Published:
02/03/2021
Status:
Open
Apply before:
19/05/2021
Hours p/wk:
34

Description:

Omschrijving

Als beleidsmedewerker OOV ben je voornamelijk een beleidsontwikkelaar. Daarnaast treed je op als een procesbewaker, regievoerder en participeer je in netwerken. Je houdt je bezig met allerlei complexe maatschappelijke processen die te maken hebben met de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen en hun bewoners. Hierbij gaat het met name over jeugd, radicalisering, ex-gedetineerden, alcohol en overlastproblematiek (woonoverlast). Je maakt deel uit van de Veiligheidskamer Westland waarin je complexe casuïstiek op het gebied van veiligheid behandelt. Je adviseert de burgemeester en het college op het gebied van OOV. Je werkt nauw samen met de overige clusters, teams en taakvelden. Je levert een bijdrage aan het Westlands Veiligheidsbeleid 2019-2022 en het bijbehorende jaarplan. Daarnaast ontwikkel je nieuw beleid en adviseer je over bestaande regelgeving. Indien gewenst zie je, mede met behulp van data analyse, toe op de uitvoering van het beleid en zorg je voor naleving.

Daarnaast lever je, zo mogelijk, een bijdrage aan andere veiligheidsopgaven.

Functie eisen

  • Je beschikt over (minimaal) een HBO werk- en denkniveau en gedegen kennis en ervaring binnen het veiligheidsdomein;
  • Je hebt ervaring, als beleidsmedewerker, met het werken in een (complexe) bestuurlijke omgeving, bij voorkeur binnen een gemeente;
  • Je hebt affiniteit met regievoering en procesmanagement;
  • Je bent netwerker en in staat om draagvlak en commitment te organiseren om concrete resultaten te boeken;

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Veiligheid & Duurzaamheid
Binnen dit team werken we aan de leefbaarheid van Westland. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu . We werken hiervoor samen met vele partners, zowel andere overheden waaronder politie en justitie, als private partijen. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

  • Je kan overzicht bewaren, snel verbindingen leggen en situaties kundig analyseren;
  • Je kunt 24/7 bereikbaar en beschikbaar zijn voor onverwachte spoedeisende casuïstiek. Een rol in de gemeentelijke of regionale crisisorganisatie behoort namelijk tot je takenpakket;
  • Je bent communicatief vaardig, stressbestendig, pragmatisch, resultaatgericht en in staat te relativeren. Je beschikt daarnaast over een gezonde dosis humor.