Type:
Permanent employment
Location:
Eindhoven
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Published:
10/07/2023
Status:
Open
Apply before:
20/07/2023
Hours p/wk:
36

Description:

Ben jij een flexibele en sportieve teamplayer met goede sociale vaardigheden? Team Bewaken en Beveiligen in Oost-Brabant zoekt meerdere beveiligingsmedewerkers!

 

Wat ga je doen?

Als medewerker beveiliging voer je grotendeels statische en dynamische veiligheidsmaatregelen uit op locaties binnen de eenheid. Als er elders in het land extra beveiligingsmaatregelen worden genomen kun je ook daar worden ingezet.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het:

 • uitvoeren van statisch en dynamisch toezicht op (de omgeving van) het te beveiligen object/subject, zodat de veiligheid wordt bewaakt en in de voorbereidingsfase dreiginggerelateerde activiteiten worden onderkend;
 • signaleren en registreren van onregelmatigheden en verdachte omstandigheden, en het inschatten van veiligheidsrisico's;
 • vastleggen van de verkregen informatie en adresseren/beleggen bij de direct betrokken partijen/diensten;
 • anticiperen op situaties zodat aanslagen op de te beveiligen persoon kunnen worden voorkomen;
 • geven van aanwijzingen of het verwijderen van onbevoegden van (privé)terrein, zodat de orde en veiligheid wordt bewaard of hersteld en de te beveiligen persoon niet wordt aangetast in zijn/haar veiligheid of privacy;
 • uitvoeren van eenvoudige onderzoeken naar meldingen/incidenten die direct of indirect een risico vormen voor objecten/personen binnen een beveiligingsopdracht.

Je werkzaamheden voer je uit in uniform, tenzij voor de uitvoering van de werkzaamheden burgerkleding noodzakelijk is. Je gaat intensief samenwerken met andere organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de uit te voeren beveiligingsopdrachten.

 

Waar ga je werken?

Bewaken & Beveiligen neemt een steeds dominantere positie in binnen de taakuitvoering van de politie. Om in de toekomst uitvoering te kunnen geven aan een toenemend aantal beveiligingsopdrachten is meer capaciteit in de eenheden voor Bewaken & Beveiligen nodig. Daartoe is bij de Afdeling Regionale Conflict en Crisisbeheersing (RCCB) als experiment en voor de periode van nog twee jaar een Team Bewaken en Beveiligen (TBB) ondergebracht. Plaatsing bij het TBB is daarom tot uiterlijk 1 april 2025, waarna het TBB mogelijk een plek krijgt in de formatie van het korps. Als dat niet het geval is, zal inzet en plaatsing bij een ander team/afdeling binnen het vakgebied beveiliging mogelijk worden. Het TBB is een nieuw concept en borgt de operationele flexibiliteit en slagkracht van de politie bij de uitvoering van beveiligingsmaatregelen zonder dat deze ingrijpen op de reguliere politietaken van de basisteams. Het team werkt vanuit Eindhoven. Je wordt zowel binnen de eigen eenheid als daarbuiten ingezet. Het TBB wordt alleen ingezet ten behoeve van bewaken & beveiligen en opereert uitsluitend in het publieke domein ten behoeve van die taakstelling.

 

Wie ben jij?

Je bent een flexibele en sportieve teamplayer met goede sociale vaardigheden. Je kunt scherp waarnemen, veiligheidsrisico's goed inschatten en snel in actie komen als dat nodig is. Naast het optreden in risicovolle situaties kunnen er ook (langere) periodes zijn dat er weinig actie is; ook dan ben je in staat om scherp en alert te blijven. Je straalt gezag uit, hebt een professionele houding en bent stressbestendig. In het uitvoeren van je taken binnen het domein bewaken en beveiligen zijn deze kwaliteiten onmisbaar!

Daarnaast heb je:

 • een mbo 3-diploma;
 • een boa-certificaat (of de bereidheid deze te behalen);
 • een rijbewijs B;
 • geen bezwaar tegen onregelmatig werken en consignatiediensten;
 • interesse in actualiteiten over radicalisering/extremisme, de aanpak van ondermijning en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, vanwege de objecten en personen die je beveiligt.

Wat wij bieden

De standplaats is Eindhoven. Er is ruimte voor 5 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.209,- en maximaal € 3.468,- (schaal 6 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is medewerker beveiliging.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Om uitgerust te worden met geweldsmiddelen moet je voldoen aan de Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB). Ook maakt een stabiliteitstoets deel uit van de selectieprocedure. Heb je deze toets al gedaan? Voeg dan het resultaat toe aan je brief of cv bij het uploaden van je sollicitatie.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.