Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Published:
01/05/2023
Status:
Open
Apply before:
08/05/2023
Hours p/wk:
36

Description:

De afgelopen jaren is de druk op het Stelsel Bewaken & Beveiliging fors toegenomen door ernstige vormen van geweld of het dreigen hiermee en de werkwijze van het criminele milieu. De informatieorganisatie van de politie heeft de taak om dreigingen te identificeren, analyseren en te duiden. Om dreigingen sneller en in samenhang met ontwikkelingen op het gebied van (excessief) geweld op regionaal én nationaal niveau te identificeren en duiden, wordt het Informatieknooppunt Domein Bewaken en Beveiligen versterkt met een coördinerend veiligheidsanalist.

 

Wat ga je doen?

Als coördinerend veiligheidsanalist Bewaken en Beveiligen verricht je fenomeenanalyses op veiligheidsvraagstukken die betrekking hebben op trends en ontwikkelingen op het gebied van bewaken & beveiligen. De intelligencebeelden die je levert gebruikt men om tot juiste interventies te komen. Met andere woorden: jij zorgt ervoor dat de beschikbare informatie gestructureerd en geïnterpreteerd wordt en zet analyses om in concrete adviezen over bijsturen en verbeteren van onder andere vastgestelde werkwijzen, methoden en technieken.

Hierbij werk je samen met andere specialisten en intelligencemedewerkers binnen en buiten het IK DBB, denk hierbij aan collega’s bij de verschillende eenheden. Je bent proactief binnen je netwerk, onder andere richting de regionale eenheden, en maakt hier ook gebruik van voor het zelfstandig opstellen van producten. Voor collega’s ben je een stimulerende coach en je helpt om de professionaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Concreet betekent dit dat je:

 • data uit verschillende (open en gesloten) bronnen bij elkaar brengt en hierin patronen en verbanden zichtbaar maakt;
 • hypotheses en scenario’s vormt en toetst bij (grootschalige) opsporingsonderzoeken;
 • ingezet wordt voor analyses die (in)zicht bieden op dwarsverbanden tussen meerdere opsporingsonderzoeken en/of incidenten;
 • veiligheidsproblemen in kaart brengt, ontwikkelingen signaleert en criminaliteitsbeelden opstelt;
 • op overtuigende wijze jouw bevindingen presenteert aan onderzoeksteams en teamleiding, zowel mondeling als schriftelijk. Dit is een belangrijk onderdeel van de functie.

Daarnaast kun je deel uitmaken van een landelijk netwerk van analisten en neem je deel aan netwerken binnen en buiten de informatieorganisatie. Zowel ter versterking van de informatiepositie, als vanuit je adviserende rol richting onderzoeksteams en teamleiding. Deze functie vervul je voornamelijk in dagdiensten. Politiewerk is onvoorspelbaar en dat betekent dat je incidenteel flexibel inzetbaar dient te zijn op die momenten dat jouw expertise nodig is.

 

Waar ga je werken?

De DLIO is de informatieorganisatie van de Landelijke Eenheid en heeft daarnaast zelfstandige taken, zoals nationale informatiecoördinatie en (inter)nationale operationele informatie-uitwisseling. Je komt te werken bij de Afdeling Analyse en Onderzoek.

Je komt als analist gedeconcentreerd te werken bij Team Dreigingsinformatie (TDI) van het IK DBB in een omgeving waarin samengewerkt wordt in een politiek-bestuurlijke omgeving enerzijds en de beveiligingsoperatie anderzijds. Dit is een zeer levendige en dynamische werkomgeving door de samenwerking in de veiligheidsketen van de politie en met andere veiligheidspartners, tussen informatie en de uitvoering, zowel op nationaal als op internationaal vlak. De actualiteit speelt een belangrijke rol in het werk.

Het team werkt namens de politie in opdracht van verschillende opdrachtgevers, zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het Openbaar Ministerie (OM) en andere partijen.

 

Wie ben jij?

Met jouw analytisch vermogen kun je patronen herkennen en verbanden leggen tussen verschillende gegevens en deze bevindingen ook interpreteren en presenteren. Je bent scherpzinnig en in het complexe speelveld kun je signalen opvangen, opwerken, verbanden leggen en je kunt vervolgens intelligencebeelden opstellen. Je vindt het leuk om deel te zijn van een team maar je kunt ook zelfstandig en autonoom werken. Daarnaast is het belangrijk dat je communicatief vaardig bent en een verbindende persoonlijkheid hebt. Ook beschik je over een gezonde dosis zelfreflectie en ben je positief-kritisch ten opzichte van je collega's en opdrachtgevers.

Je hebt een pioniersmentaliteit en bent niet bang om met nieuwe ideeën te komen of jouw mening te geven. Verder heb je een flexibele instelling en je kunt goed omgaan met de diversiteit van de werkzaamheden en het hoge tempo waarin deze werkzaamheden zich kunnen afwisselen. Je bent flexibel en voelt je comfortabel in een dynamische werkomgeving. Je bent benaderbaar voor anderen en je zoekt actief de samenwerking met collega's en partners in de bestaande en nieuwe netwerken. Op verschillende niveaus ben je een weerbare en stevige gesprekspartner.Je kunt vraag en aanbod bij elkaar brengen en formuleert voorstellen tot verbeteringen in het optreden als intermediair.

Verder heb je:

 • een hbo-diploma;
 • affiniteit of ervaring met data-analyse en met het interpreteren van grote datasets, bij voorkeur opgedaan vanuit relevante werkervaring en/of een passende opleiding;
 • affiniteit met besturingssystemen en computerprogramma’s en je beschikt over de capaciteiten om deze snel eigen te maken;
 • affiniteit met het politie-informatieproces, opsporing en veiligheidsvraagstukken.
 • bij voorkeur affiniteit met grafische visualisatie.
 • goede contactuele vaardigheden en een netwerker;
 • een flexibele instelling.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.155,- en maximaal € 5.027,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.