Type:
Permanent employment
Location:
Apeldoorn
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Published:
13/03/2023
Status:
Open
Apply before:
24/03/2023
Hours p/wk:
36

Description:

Wil jij het docentschap combineren met verdere ontwikkeling en realisatie van onderwijsprogramma's? Ben je goed in het adviseren over en analyseren van (nieuwe) onderwijsproducten en wil jij met jouw ervaring een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van het Team Specialistische Opsporing (TSO)? Dan is dit je kans, want TSO is op zoek naar een enthousiaste en gedreven docent forensische opsporing.

 

Wat ga je doen?

De docent D draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door cursisten op te leiden tot competente medewerkers op hbo- en wo-niveau vanuit een specialisatie, passend bij de (beoogde) functie van de cursist(en). Hij verzorgt daartoe op de praktijk gerichte en op de (beoogde) functie aansluitende theorielessen en vaardigheidstrainingen. Hij volgt daarbij (standaard) lesmodules voor het overbrengen van kennis, vaardigheden en gedragskenmerken behorende bij een professionele beroepshouding. Hij neemt ten slotte proeven van bekwaamheid af en rapporteert hierover. De Docent D coördineert de ontwikkeling, realisatie en implementatie van nieuwe onderwijsprogramma's en -pakketten. Hij inventariseert opleidingsbehoeften van politieorganisatieonderdelen (korpsen) en vertaalt deze naar onderwijsprogramma's en -pakketten binnen gestelde kader en bewaakt samenhang. Hij adviseert op basis van analyse vanuit specialisatie op (eerder verkende) problematiek door keuze van toe te passen specialistische methoden en technieken en het kiezen uit bekende benaderingswijzen waarbij slechts oplossingsrichtingen bekend zijn (tussentijds bijstellen van keuzes) alsmede als grondslag voor (het voeren van de regie op) effectieve en efficiënte implementatie beleid(sproducten). Hij vertaalt vastgestelde verbeteringen, aangedragen door Operationeel Specialisten of Bedrijfsvoeringspecialisten, vanuit didactische perspectief naar nieuwe onderwijswerkvormen/ lespakketten en nieuw lesmateriaal, daarbij rekening houdend met verschillende doelgroepen.

De docent D bevordert en beoordeelt als mentor de professionaliteit van collega's.

 

Waar ga je werken?

Je gaat als docent forensische opsporing opleidingsbehoeften van onze onderwijsafnemers en partners inventariseren. Je stelt daarvoor diverse onderwijsprogramma's voor en zorgt voor een goede afstemming met reeds bestaand onderwijs. Aanpassingen in bestaand onderwijs, maar ook nieuw onderwijs, weet jij didactisch verantwoord in moderne onderwijswerkvormen vorm te geven. Hiermee bedien je al onze in- en externe partners. Je fungeert als aanspreekpartner voor de onderwijscoördinator forensische opsporing en ondersteunt hem (on)gevraagd met raad en daad. Je bevordert de professionaliteit van collega's. Je kunt goed organiseren, maar weet ook anderen te vinden door goed te delegeren. Je hebt directe invloed op diverse processen binnen het werk en het forensische team. Je draagt zorg voor een soepel lopende onderwijsuitvoering door een nauwe samenwerking met de docenten, de planning en uiteraard de afnemers van ons onderwijs. Daarbij toon je voorbeeldgedrag als het op normen en waarden aankomt. Je zoekt aansluiting bij ontwikkelingen en zienswijzen binnen de (forensische) opsporingspraktijk en/of de politie. We willen als TSO actueel en modern onderwijs aanbieden en verzorgen en daarom motiveer jij medewerkers om nieuwe ontwikkelingen op onderwijsgebied en vak inhoud in het onderwijs te implementeren. Het kwaliteitsdenken neemt een belangrijke plaats in binnen TSO. Van jou wordt verwacht dat je beschikt over een sterke intrinsieke motivatie op dit vlak en dat die fungeert als aanjager en bewaker van onze ingezette route 'Kwaliteitsstructuur TSO 2022-2029'.

Het thema binnen ons TSO is 'balans in vrijheid en verantwoordelijkheid'. Beide begrippen zijn onlosmakelijk verbonden en met een juiste balans geeft dit veel ruimte voor zelfstandigheid. Het is mede aan jou om de balans binnen het team te bewaken en deze samen met de medewerkers te organiseren.

 

Wie ben jij?

Jij bent een inspirerende en netwerkvaardige docent die gericht is op in- en externe samenwerking. Je zoekt en ziet kansen om TSO verder te professionaliseren. Voorbeeldgedrag in houding, onderlinge verhoudingen, het zien van werk en de bereidheid om extra inspanning te leveren horen bij jou. Je bent zelf aanspreekbaar op resultaten en afspraken, maar spreekt ook anderen hierop aan. Je kunt goed omgaan met een zeer dynamisch en soms gevoelig speelveld met een ruim en gevarieerd aanbod van in- en externe partners en klanten en ziet je eigen rol, de positie van TSO en het forensisch onderwijs in de juiste samenhang met ontwikkelingen en zienswijzen van de politie.

Als docent ben jij in staat om met een meer abstracte bril te kijken naar ons onderwijs. Doen we het goed, heeft het de juiste inhoud en sluit het aan op de wensen van onze afnemers? Toekomstbestendige opsporing kan niet zonder een degelijke forensische opsporing. De forensische bewijswaarde is vaak hoog. Jij vindt het belangrijk en bent in staat om hoogstaand forensisch onderwijs te organiseren waarmee deze bewijswaarde gegarandeerd blijft. De inrichting van en de wijze waarop forensische opsporing plaatsvindt, is wel onderhevig aan ontwikkelingen en veranderende zienswijzen. Van jou wordt verwacht dat je hier flexibel mee om gaat en dat je zorgt dat (toekomstige) ontwikkelingen in het forensische werkveld en ontwikkelingen op het didactische vlak voortdurend en voortvarend worden geïntegreerd in ons FO-onderwijs. De opsporingswereld verandert continu en daarin multidisciplinair kunnen werken is ondertussen de maatstaf, zo ook binnen TSO. Dit vraagt dat jij dit promoot en faciliteert. Wij bouwen als TSO aan een team dat op vak inhoud, didactiek en persoonlijkheden bruist van energie en initiatieven en waar kwaliteit een 'way of life' is. Als jij je thuis voelt in een dergelijke omgeving en hier als docent forensische opsporing wil bijdragen, dan is dit je kans!

Ten slotte heb je:

  • een hbo-diploma;
  • ervaring met forensische opsporing;
  • onderwijs(kundige) ervaring;
  • vaardigheid in het werken met Microsoft Office;
  • actuele kennis van relevante procedures en wetgeving.

Wat wij bieden

De standplaats is Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.720,- en maximaal € 5.503,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is docent D.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.