Type:
Permanent employment
Location:
Driebergen-Rijsenburg
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Published:
21/03/2023
Status:
Open
Apply before:
29/03/2023
Hours p/wk:
36

Description:

Word jij onze nieuwe officier van dienst (ovd-r) van de Landelijke Eenheid, waarbij je deel uitmaakt van het hart van de operationele sturing maar ook een aanzienlijk deel van je tijd met de ontwikkeling van het vak en de rol van ovd-r bezighoudt? Samen met je team bestrijd je hier alle vormen van ernstige criminaliteit. Denk aan levensbedreigend of ernstig geweld dan wel terrorisme, over het gehele geweldsspectrum.

 

Wat ga je doen?

Op de vloer sta je onder aansturing van een hoofdofficier van dienst (hovd) en faciliteer en verzorg je als officier van dienst recherche de operationele ondersteuning, gezamenlijk met de officier van dienst intelligence (ovd-i) en de officier van dienst operationeel centrum (ovd-oc). Als ovd werk je op gelijk niveau samen met de andere ovd's. Je richt je als ovd-r op de politieprocessen opsporing, opsporingsexpertise, interventie en bewaken & beveiligen, waarbij je nauw samenwerkt met de officier van dienst van de DSI en de BE en de operatie-officier O&T en B&B.

Naast de vloerwerkzaamheden ben je 50% van je tijd bezig met doorontwikkelen en verbinden binnen het opsporingsproces, neem je deel aan (landelijke) netwerken en moet je kunnen schakelen tussen de volgende werkzaamheden:

 • Doorontwikkelen van de rol en werkzaamheden van de ovd-r, in samenwerking met de opsporingsportefeuillehouder.
 • Actief monitoren van de veiligheidssituatie in Nederland en proactief handelen bij calamiteiten en incidenten. Je verzorgt de interactie met eenheden in het opsporingsdomein binnen de eigen eenheid en binnen andere eenheden om adequate inzet van specialistische eenheden bij calamiteiten en incidenten te verzorgen.
 • Gedurende lopende operaties bewaken van de voortgang en ondersteunen en adviseren waar nodig. Je stemt de specialistische ondersteuning af met je regionale ovd-r collega's om de operaties van de regionale eenheden en de Landelijke Eenheid met elkaar te verbinden. Je beheert hiertoe actief je in- en externe netwerk en bent steeds op zoek naar vernieuwing. Als ovd-r heb je een ondersteunende en een adviserende rol, zowel binnen de Landelijke Eenheid als daarbuiten.
 • In het 'gouden uur' mede verzorgen van de opstart van de eerste maatregelen in lijn met te verwachten rechercheonderzoeken. Je signaleert en herkent trends en fenomenen in de opsporing en speelt hier actief op in.
 • Enthousiasmeren van het team waarmee je werkt, het samen vormgeven van de portefeuilles binnen het domein en het delegeren van de taken.
 • Samenwerken met verschillende in- en externe partners. Overleg focust zich op de voorbereiding van lopende en toekomstige operaties in het snelle proces en de crisisopsporing.

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij de Afdeling Operations, dit is het hart van de operationele sturing binnen de Landelijke Eenheid (LE). De afdeling beschikt over een landelijk, actueel, operationeel beeld. De afdeling levert real time intelligence aan de collega op straat en heeft 24/7 zicht op (alle) lopende operaties van de LE, bovenregionale operaties en op de veiligheidssituatie in Nederland. De Afdeling Operations ondersteunt de regionale eenheden met specialistische politie-inzet, zoals levende have, AOT, Luchtvaart etc. en is bij grote incidenten en calamiteiten, in samenwerking met de politieregio’s, verantwoordelijk voor het eerste 'gouden uur' in de operatie. Tevens vervult Operations een coördinerende rol bij operationele veiligheidsissues en is het binnen de operatie een SPOC voor partners in binnen- en buitenland.

 

Wie ben jij?

Jij bent iemand die zich uitgedaagd voelt om zowel beleidsmatig als operationeel het beste uit zichzelf te halen. Zo ben je gedreven om de juiste maatregelen te treffen bij een groot of complex incident, of tijdens 'het gouden uur'. Tijdens je vloerdienst zoek je verbinding met je ovd-r collega's in de regio. Als ovd-r ben je in staat het juiste beeld te vormen van een incident. Vervolgens ben je in staat bij zo'n incident, onder druk, een oordeel te vormen en een besluit te nemen, in samenwerking met de andere ovd's.

Je kunt enthousiasmeren en bent in staat om met creativiteit op meerdere manieren doelen te behalen. Krachtig communiceren tijdens hectische situaties gaat je goed af, maar ook kun je met aandacht en zelfreflectie evalueren en samenwerken met de rest van het team. Diversiteit op alle niveaus is voor jou een gegeven waar je goed mee om weet te gaan. Je haalt het beste in jezelf en de collega’s naar boven. Deze grondhouding neem je mee in de ontwikkeltaken die je uitvoert. Je kent het speelveld, je hebt creatieve en realistische ideeën over het vak en bent communicatief sterk, verbaal en op schrift. Je bent nieuwsgierig en pakt zelfstandig zaken op en bent in staat over de eenheden/nationale grenzen te kijken. Bovendien heb je een brede kijk op opsporingsvragen en kun je met jouw analytische vermogen signalen en problemen vertalen en omzetten in een helder advies. Je draagt actief bij aan (cultuur)veranderingen binnen onze afdeling.

Je voelt je betrokken bij de veiligheid in Nederland en bent gemotiveerd deze veiligheid maximaal te helpen waarborgen. Een proactieve, dienstverlenende werkhouding is dus vereist!

 

Verder beschik je over:

 • hbo diploma en een politiediploma op minimaal niveau 3;
 • (ruime) ervaring in de opsporing/met complexe onderzoeken;
 • gedegen kennis van politiesystemen en specifieke systemen in het opsporingsdomein;
 • kennis van de relevante wet- en regelgeving.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 2 fte. Deze functie is voor 36 uur per week, de dienstverbanden betreffen 9 uur per dienst. De functie wordt verricht in de volledige onregelmatigheid (24/7). Je dient beschikbaar te zijn voor deze 24/7-diensten.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.831,- en maximaal € 4.621,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.