Type:
Permanent employment
Location:
Driebergen-Rijsenburg
Education:
Associate degree (EQF 5)
Published:
26/10/2021
Status:
Open
Apply before:
08/11/2021
Hours p/wk:
36

Description:

Het programma Cybercrime zoekt een resultaatgerichte projectmedewerker. Ben jij in staat om samen in een team de domeinkennis op gebied van cybercrime projectmatig op te halen, vast te leggen en te vertalen naar (leer)content?

 

Wat ga je doen?

Je bent projectmedewerker Domeinkennisontwikkeling Cybercrime (Project VAK) binnen het team in ons programma Digitalisering & Cybercrime. Samen met je collega’s in het programmateam zorg je voor de realisatie van de programmadoelstellingen, zoals het verbeteren van de Intake & Screening, Internationale Politie Samenwerking (op gebied van cybercrime), het verbeteren van de Publiek Private Samenwerking en het in werking brengen van regionale en landelijke cybercrimeteams.

 

Cybercrime heeft vele gezichten. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn met daarbij veel slachtoffers. Criminelen richten zich onder meer op het inbreken in computers voor nieuwe vormen van diefstal en afpersing van burgers en bedrijven, op het platleggen van websites en op bedrijfsspionage. Een zo veelomvattend fenomeen vraagt om een integrale aanpak van preventie, het voorkomen van dader- en slachtofferschap, opsporing en vervolging tot het terugdringen van recidive. Waar traditionele criminaliteit afneemt, neemt cybercrime, cybergerelateerde en gedigitaliseerde criminaliteit toe. Bij de toename spelen ontwikkelingen in de samenleving een belangrijke rol: technologische ontwikkelingen, de beschikbaarheid van (slimme) apparaten en toenemend gebruik van internet en sociale media.

 

In de veiligheidsagenda zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het aantal uit te voeren onderzoeken en ten aanzien van organisatieontwikkeling. De onderzoeken zijn verdeeld in reguliere onderzoeken uitgevoerd op regionaal niveau, fenomeenonderzoeken die gericht zijn op de brede bestrijding van eenheidoverstijgende cybercrimefenomenen en dadergroepen en onderzoeken van het Team High Tech Crime (THTC), waar het gaat om onderzoeken met een high tech component. Om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te bereiken, worden de doelstellingen geduid in opsporingsonderzoeken en alternatieve interventies. De doelstellingen zijn voor 2021: 310 reguliere onderzoeken (waarvan 25% alternatieve of aanvullende interventies), 77 fenomeenonderzoeken (waarvan 50% alternatieve of aanvullende interventies) en 20 onderzoeken voor het THTC.

 

Om effectief fenomeenonderzoek te kunnen doen is door THTC het bedrijfsprocesmodel The Incredible Machine (TIM) ontwikkeld. De basis voor het werken conform TIM is echter data understanding (in welke context moet je de data plaatsen) en business understanding (en in welke context de criminaliteit). Voor het laatste is domeinkennis nodig. Hoe werkt een crimineel? Hoe communiceert een crimineel? Waar haalt de crimineel zijn kennis vandaan?

Er is op vele fenomenen domeinkennis nodig bij vele mensen verspreid over de regionale teams in het land. Bij het ontwikkelen van deze kennis is het nodig dat we snel, dus laagdrempelig, en toegespitst op de leervoorkeur van de gebruikers deze kennis uitleren aan grote groepen mensen.

Met een werkgroep bereiden we een methode voor waarin we domeinkennis ophalen bij experts binnen en buiten de politie op basis van een crimescript. Deze opgehaalde domeinkennis leggen we vast in een database die we aanvullen, actualiseren en beschikbaar maken. We ontwikkelen ook stukjes grafische en audiovisuele content om de kennis uit te gaan leren aan verschillende doelgroepen via een portaal en/of leermodules. Om opgedane kennis en het kennisniveau te testen zullen ook toetsen worden ontwikkeld.

 

De ontwikkeling wordt vanuit het programma Cybercrime opgestart, maar betreft een samenwerkingsverband met verschillende specialisten in bijvoorbeeld de regionale eenheden, het Landelijk Operationeel Cybercrime Overleg (LOCO), THTC / Warehouse Team, OM en Defensie, de Politieacademie (PA), Human Resources Ontwikkeling (HRO) en het Expertisecentrum Cybercrime en Digitale Opsporing (ECDO).

 

Waar ga je werken?

Je werkt voor het programma Digitalisering en Cybercrime. Als jij bij ons komt te werken krijg je een uitdagend project op een van de meest dynamische portefeuilles van de politie. Je werkt met zeer gedreven en enthousiaste collega’s in een professioneel en inspirerend programmateam.

 

Binnen de politie zijn de veranderopgaven bij verschillende portefeuilles ondergebracht. Gezamenlijk en in samenhang zorgen de programma’s Toekomstgericht Opsporen en Vervolgen, Intelligence, Digitalisering & Cybercrime, Dienstverlening, Gebiedsgebonden Politie, Digitaal Opsporen en Forensische Opsporing voor een vernieuwde en verbeterde aanpak in de veranderde criminaliteit. De missie van de politie is dat we ook in het digitale domein beschermen, begrenzen en bekrachtigen. Als programma zorgen we dat ook in het digitale domein het vertrouwen in de politie blijft behouden en daarmee de legitimiteit om te kunnen optreden in de gehele samenleving. Deze doelstelling dient vertaald te worden naar wat dit betekent voor de organisatie.

 

We moeten zorgen dat de bewustwording en kennis worden vergroot, zowel binnen als buiten de organisatie en dat de weerbaarheid van de samenleving in het digitale domein worden verhoogd.

 

Wie ben jij?

Jij bent iemand met een frisse blik. Iemand die open staat voor veranderingen en de drive heeft om continu de dienstverlening te verbeteren. Je bent ondernemend, creatief en wil met jouw ideeën graag iets bijdragen aan het politiewerk. Daarnaast ben je goed in staat om je eigen werk te organiseren en durf je kritische vragen te stellen.

 

Verder vragen we:

 • een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur in de richting van communicatie, journalistiek, content, informatie/kennismanagement en ontwikkeling;
 • affiniteit met de digitale/online/ICT wereld anno 2021 is zeer gewenst;
 • enige affiniteit met grafische en audiovisuele content (is een pre);
 • ervaring met Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook) en MS Teams;
 • een rijbewijs/auto (is een pre vanwege bezoek aan kennishouders);
 • goede Engelse lees- en schrijfvaardigheid (is een pre vanwege de vakliteratuur, mogelijke externe contacten en het volgen van vakconferenties volgen).

 

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen, maar thuiswerken behoort zeker tot de mogelijkheden. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een tijdelijke functie voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met een jaar, voor 36 uur per week.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.596,- en maximaal € 4.299,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist A.

 

Interesse?

Bel of mail met Niels van Eijkelenburg, Projectleider VAK (06 - 18 65 50 35, niels.van.eijkelenburg@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel of mail je met Marjolein Bovens, recruiter (06 - 18 16 38 17, marjolein.bovens@politie.nl).

Solliciteer uiterlijk 8 november 2021 via de sollicitatiebutton.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek en eventueel een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.