Type:
Permanent employment
Location:
Zoetermeer
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Published:
04/04/2023
Status:
Open
Apply before:
13/04/2023
Hours p/wk:
36

Description:

Milieucriminaliteit is ernstig ondermijnende criminaliteit die niet alleen nadelige effecten heeft op de volksgezondheid en leefomgeving, maar ook op het economisch verkeer en het gezag van de overheid. Het Team Milieu Intelligence van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie zoekt een verbinder en tevens innovator die zicht heeft en houdt over het complexe geheel van milieu. Met het team draag je met intelligence bij aan de bestrijding van milieucriminaliteit.

 

Wat ga je doen?

Als teamleider heb je een belangrijke aansturende en organiserende functie binnen Team Milieu Intelligence en het landelijk milieubeleid. Jij bent verantwoordelijk voor de operationele sturing van het team en samen draag je bij aan een goede informatievoorziening op het thema milieu. Met jouw brede kijk op milieuproblematiek, stimuleer je de inhoudelijke samenwerking tussen de teams binnen de afdelingen zet je hiervoor netwerken op. Tevens bevorder je deskundigheid van collega’s door kennis en vaardigheden over te dragen en bevorder je als mentor hun vakvolwassenheid.

Je hebt een landelijk coördinerende rol (op inhoud) in de richting van de informatieorganisaties (DRIO’s) van de regionale eenheden. Voor (informatie)vraagstukken die de afdeling overstijgen stel je plannen van aanpak op en verricht je de operationele en tactische sturing. Hierbij regisseer je ook de samenwerking met partners buiten onze afdeling en organisatie. Je stelt adviezen op ten behoeve van het Milieuberaad en de (Strategische) Milieukamer, maakt uitvoeringsafspraken met leidinggevenden en netwerkpartners en stuurt op het maken van randvoorwaardelijke afspraken en op nakoming hiervan. Je kent je in- en externe netwerkpartners en stakeholders en weet deze op een effectieve en doelmatige wijze te betrekken in voorkomende problematiek. 

Verder organiseer, ondersteun en begeleid je de implementatie van (nieuwe) kaders, werkwijzen, procedures, methoden technieken en beleid. Vervolgens analyseer, monitor en evalueer je de voortgang en effecten hiervan. Hiervoor maak je afspraken met leidinggevenden en netwerkpartners en je adviseert hen over eventuele bijsturing.

 

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij het Team Milieu Intelligence, dat is ondergebracht bij het Informatieknooppunt Dienst Infrastructuur (IKDI) van de Dienst Landelijke Informatie Organisatie. Dit team ondersteunt de Dienst Landelijke Recherche en de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid met operationele en tactische informatie op het gebied van (ondermijnende) milieucriminaliteit, zodat zij in positie zijn om gericht te kunnen sturen. Daarnaast heeft het team een landelijk coördinerende rol bij de aanpak van milieucriminaliteit door de politie.

Het IKDI zorgt voor snelle informatievoorziening bij (grootschalige) incidenten en duiding daarvan, het beschikbaar hebben van een actueel operationeel beeld, de nationale (de)briefing en de landelijke coördinatie van informatie. Alle teamleden binnen het IKDI hebben ook teamoverstijgende werkzaamheden die IKDI- en soms DLIO-breed uitgevoerd moeten worden. Je neemt deel aan grootschalige acties (SGBO en TGO), SubCats of andere samenwerkingsverbanden. Deze werkzaamheden zijn nevenactiviteiten die passen in de generieke taakstelling. Tijdens de inzet bij opschalingssituaties werk je op verschillende tijdstippen en locaties.

 

Wie ben jij?

Jij bent een vernieuwende collega met een duidelijke visie die anderen weet te enthousiasmeren. Je doorziet waar de behoeften van het team en de afdeling liggen en welke veranderingen noodzakelijk zijn. Je laat je hierbij niet leiden door de waan van de dag, maar je kijkt vooruit en weet welke wegen je daarvoor moet bewandelen. Je bent verbindend en netwerken en samenwerken zijn je op het lijf geschreven. Voor je collega’s ben je een inspirerende coach met creativiteit en overtuigingskracht. 

Bovendien heb je: 

  • een hbo-diploma;
  • ervaring met het coördineren van werkzaamheden en het coachen van medewerkers;
  • ervaring met het thema milieu.

Wat wij bieden

De standplaats is Zoetermeer. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.832,- en maximaal € 5.669,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.
  • De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.