Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Associate degree (EQF 5)
Published:
14/08/2023
Status:
Open
Apply before:
08/09/2023
Hours p/wk:
36

Description:

Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met buitengewoon heftige (criminele) incidenten die een bedreiging vormen voor de voortgang van onze democratie. Denk aan de liquidatie van de broer van een kroongetuige, de moordaanslag op advocaat Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries. Daarnaast krijgt het stelsel Bewaken en Beveiligen steeds vaker te maken met dreigingen gericht tegen onder andere bewindspersonen naar aanleiding van maatschappelijke onrust die kan ontstaan op basis van actualiteiten, zoals de stikstofproblematiek. De politietaak op het gebied van bewaken en beveiligen ontwikkelt zich dan ook in een rap tempo. Binnen het Informatie Knooppunt Domein Bewaken & Beveiligen (IKDBB) worden op basis van intelligence dreigingen geïdentificeerd, geanalyseerd en geduid.

 

Wat ga je doen?

Als veiligheidsanalist binnen IKDBB maak je veiligheidsproblemen- en fenomenen inzichtelijk, je analyseert trends en ontwikkelingen en signaleert blinde vlekken. Je leert de behoefte uit de praktijk snel kennen en geeft met je analyses gevraagd en ongevraagd advies. De kennis en expertise die je onder andere hebt (opgebouwd) op het gebied van (big)data-analyse is hierbij nodig. Samen met jouw collega’s binnen de verschillende organisatieonderdelen bedenk je aanbevelingen voor veiligheids- en analysevraagstukken uit de politiepraktijk en werk je met de gegevens die daaruit voortkomen. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van complexe netwerken op basis van encryptiebestanden. Je kunt dan ook goed werken met zowel gestructureerde als ongestructureerde data en bent in staat om deze grote informatiebestanden en netwerken te visualiseren. Je werkt vanuit Den Haag en hebt als veiligheidsanalist een belangrijke rol in het opbouwen van een informatiepositie rondom het thema Bewaken en Beveiligen. Dit doe je samen met je collega’s binnen de intelligence organisatie.

 

Je werkzaamheden op een rij:

 • Data uit verschillende (open en gesloten) bronnen bij elkaar brengen en hierin patronen en verbanden zichtbaar maken.
 • Hypotheses en scenario’s vormen en toetsen in het kader van het Stelsel Bewaken en Beveiligen.
 • Ingezet worden voor analyses die (in)zicht bieden op dwarsverbanden tussen meerdere (opsporing) onderzoeken en incidenten.
 • Analyseproducten opstellen zoals fenomeenanalyses, relatieschema’s, netwerkanalyses, dreigingsinschattingen.
 • Op overtuigende wijze jouw bevindingen presenteren, zowel mondeling als schriftelijk, aan het IKDBB intern en overige relevante (internen en externe) partners.

Daarnaast maak je deel uit van een landelijk netwerk van analisten en neem je deel aan netwerken binnen en buiten de informatieorganisatie. Zowel ter versterking van de informatiepositie, als vanuit je adviserende rol richting de teamleiding IKDBB. Deze functie vervul je voornamelijk in dagdiensten. Politiewerk is onvoorspelbaar en dat betekent dat je incidenteel flexibel inzetbaar bent op de momenten dat jouw expertise nodig is.

 

Waar ga je werken?

De Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) is de intelligenceorganisatie van de Landelijke Eenheid en heeft daarnaast zelfstandige taken, zoals nationale informatiecoördinatie en (inter)nationale operationele informatie-uitwisseling. Je komt te werken bij de afdeling Analyse en Onderzoek (A&O).

 

Je komt als analist gedecentraliseerd te werken bij het Team Dreigingsinformatie (TDI) van het IKDBB waarin samengewerkt wordt ineen politiek-bestuurlijke omgeving enerzijds en de beveiligingsoperatie anderzijds. Dit is een zeer dynamische werkomgeving door de samenwerking in de veiligheidsketen van de politieorganisatie zelf, maar ook met de andere veiligheidspartners. Met daarnaast het samenspel van informatie en uitvoering, zowel op nationaal als op internationaal vlak. De actualiteit speelt een belangrijke rol in het werk. Het team werkt namens de politie in opdracht van verschillende opdrachtgevers, zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Openbaar Ministerie (OM).

 

Momenteel bevindt de Landelijke Eenheid, en daarmee ook DLIO, zich volop in transitie. Hierbij worden fundamentele veranderingen, zowel op organisatorisch vlak als op het gebied van werkcultuur en leiderschap, aangepakt. Het streven is om het komende jaar zoveel mogelijk stappen te maken in de richting van datagedreven werken. De Landelijke Eenheid zal in 2024 gesplitst worden in twee zelfstandige eenheden, elk met een duidelijke taakstelling.

 

Wie ben jij?

Met jouw analytisch vermogen kun je patronen herkennen en verbanden leggen tussen verschillende gegevens en deze bevindingen ook interpreteren en presenteren. Je bent scherpzinnig en in het complexe speelveld kun je signalen opvangen, opwerken, verbanden leggen en je kunt vervolgens intelligencebeelden opstellen. Je vindt het leuk om deel te zijn van een team, maar je kunt ook zelfstandig en autonoom werken. Daarnaast is het belangrijk dat je communicatief vaardig bent, een verbindende persoonlijkheid hebt en mensen uit je netwerk bij elkaar brengt. Ook beschik je over een gezonde dosis zelfreflectie en ben je positief-kritisch ten opzichte van je collega’s en opdrachtgevers.

Je hebt een pioniersmentaliteit en bent niet bang om met nieuwe ideeën te komen of jouw mening te geven. Verder heb je een flexibele instelling en kun je goed omgaan met de diversiteit van de werkzaamheden en het hoge tempo waarin deze werkzaamheden zich kunnen afwisselen. Ook voel je je comfortabel in een dynamische werkomgeving. Je bent benaderbaar voor anderen en je zoekt actief de samenwerking met collega’s en partners in bestaande netwerken. Op verschillende niveaus ben je een weerbare en stevige gesprekspartner.

 

Verder heb je:

 • een hbo (bachelor) diploma;
 • aantoonbare ervaring met data-analyse en met het interpreteren van grote datasets, bij voorkeur opgedaan vanuit relevante werkervaring en/of een passende opleiding;
 • affiniteit met besturingssystemen en computerprogramma’s en je beschikt over de capaciteiten om deze snel eigen te maken;
 • affiniteit met het politie-informatieproces, opsporing en veiligheidsvraagstukken;
 • bij voorkeur affiniteit met grafische visualisatie.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.832- en maximaal € 4.622,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof. 

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.