HSD Measures: Corona Virus

Safety and Security are of great value that we can guarantee together, also when it comes to the safety of our own public health and future. HSD Office understands that the developments around the pandemic of the Corona Virus bring a lot of impact to our society. We follow the guidelines of the authorities, Municipal Health Services (GGD) and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) around the Corona Virus and the developments very closely.

 

Based on the recent RIVM recommendations and the policy of the Dutch Government, HSD Office and the HSD Campus take the prescribed measures seriously. This has the consequence that planned activities by HSD Office at the Campus will be cancelled until 1 June.

 

Cancelled events

The following public activities will be cancelled and scheduled for later in the year:

 

 

We remain available and in reach with you!

The HSD Campus and HSD Office will remain available by telephone and email for you as partner, relation and stakeholder. The reception of the HSD Campus will be available by email and by telephone (070 204 51 80) until 20 May between 08:30 - 12:00 hours. For any calamities, the reception can be reached by telephone until 17.00 hours.

 

Keep Aware online!

Cybercriminals are using the Corona virus for their advantage. For example by developing Corona news and information programmes (maps with infected Corona regions) which are connected to malware/spyware etc. So please stay alert online: do not download informative programmes and look for official news publications! An example: https://thehackernews.com/2020/03/coronavirus-maps-covid-19.html

 

 

 

Questions about the Corona Virus?

 

Rijksoverheid

Do you have questions for your organisation about the Corona Virus? The Government has a Q&A about the Corona Virus prepared. Please go directly to the frequently asked questions of the Rijksoverheid!

 

Chamber of Commerce
Also via the Chamber of Commerce you can find information and answers around recent questions by entrepreneurs. You can find them at businessgov.nl


InnovationQuarter
IQ has also taken measures that could be of importance to you. If you have specific questions where InnovationQuarter can help? Please send an email to info@innovationquarter.nl or contact the team directly.

 

Guide for affected organisations

VNO-NCW, MKB Nederland and the Chamber of Commerce have joint forces and made a guide for organisations that financially have been affected by the Corona Virus. You can find the guide here for more information. Also you can call 0800 - 21 17 or go to kvk.nl/corona of the Chamber of Commerce.

 

Read the HSD Partner blogs!

We like to point out to you the blogs from our partners, who can possibly offer you answers to your questions in reference to Corona and digital security.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

HSD maatregelen: Corona Virus

 

Veiligheid is een groot goed wat wij samen met elkaar kunnen waarborgen, ook als het gaat om de veiligheid van onze eigen volksgezondheid en toekomst. Als HSD Office begrijpen wij dat de ontwikkeling rond de pandemie van het coronavirus veel impact heeft op onze samenleving. De richtlijnen van de autoriteiten, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rond het coronavirus en de ontwikkelingen hierin volgen wij dan ook op de voet.

 

Op basis van de recente RIVM adviezen en het beleid van de Regering, nemen de HSD Office en de HSD Campus de voorgeschreven maatregelen serieus. Dit heeft als gevolg dat geplande activiteiten door HSD Office op de HSD Campus tot en met 1 juni worden geannuleerd.

 

Geannuleerde evenementen

De volgende openbare activiteiten komen te vervallen en worden op een later moment in het jaar ingepland:

 

 

Wij blijven bereikbaar en in contact met u!

De HSD Campus en HSD Office blijven telefonisch en per mail voor u als partner, relatie en stakeholder bereikbaar. De receptie van de HSD Campus is t/m 20 mei tussen 08.30 – 12.00 uur per email en telefonisch bereikbaar (070 204 51 80). Voor eventuele calamiteiten is de receptie telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.

 

Blijf alert online!

Het Corona-virus vraagt veel aandacht, waardoor men minder aandacht besteed aan digitale veiligheid. Cybercriminelen spelen hierop in door bijvoorbeeld digitale virussen te ontwikkelen die zich voordoen als informatieve programma's met kaarten met corona-infecties per regio. Het programma werkt en is informatief accuraat, behalve dat het is gekoppeld aan malware, spyware, etc. Een voorbeeld hiervan: https://thehackernews.com/2020/03/coronavirus-maps-covid-19.html

 

Het advies is dan ook om geen programma's te downloaden om het coronavirus in de gaten te houden en dit te blijven doen via officiële nieuwspublicaties.

 

 

Vragen over het Corona Virus en uw organisatie?

 

Rijksoverheid

Heeft u vragen voor uw organisatie over het Coronavirus? De Rijksoverheid heeft een Q&A over het coronavirus opgesteld. Ga direct naar de veel gestelde vragen van de Rijksoverheid!

 

Kamer van Koophandel
Ook via de Kamer van Koophandel kunt u actuele antwoorden op vragen van ondernemers vinden via www.kvk.nl/corona


InnovationQuarter
IQ neemt ook maatregelen die van belang kunnen zijn voor u. Heeft u specifieke vragen waarbij InnovationQuarter u kan helpen? Stuur een mail naar info@innovationquarter.nl of neem direct contact op met het team.

 

Wegwijzer voor getroffen organisaties

VNO-NCW, MKB Nederland en de Kamer van Koophandel hebben hun krachten gebundeld en een wegwijzer gemaakt voor organisaties die financieel getroffen zijn door het Coronavirus. U vindt de wegwijzer hier voor meer informatie. Ook kunt u bellen naar 0800 - 21 17 of gaan naar het loket kvk.nl/corona van de Kamer van Koophandel.

 

Lees de HSD Partner blogs!

Wij attenderen u graag op de blogs van onze partners, die eventueel antwoord kunnen bieden op uw vragen in verwijzing naar Corona en digitale veiligheid.