Keywords:
Law, ICT administration
Edu type:
Formal education
Location:
's-Hertogenbosch
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Wat ga ik leren?

Om te beginnen heb je algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenvaardigheid en loopbaan & burgerschap. Daarnaast krijg je vakken zoals: arbeidsrecht, belastingrecht, arbeidsmarkt, re-integratie en scholing, sociale zekerheid en sociale kaart, bestuursrecht, staatsrecht, personen en familierecht en vermogensrecht. Je volgt daarnaast ook trainingen in communicatie vaardigheden en het omgaan met brondocumenten/naslagwerk. Daarnaast leer je in de projecten te werken met de kerntaken en werkprocessen die je in de stage gaat uitvoeren. In deze projecten wordt de praktijk dus al nagebootst.

 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.


Wat kan ik worden?
Je houdt ervan om precies te werken en mensen te informeren? Via deze opleiding kun je dan het volgende worden:

- Juridisch-administratief dienstverlener
Je doet ondersteunend werk op juridisch-administratief gebied. Je bent actief bij een gemeente of een rechtbank, het Openbaar Ministerie of de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Je kunt ook een baan vinden bij een notaris, een deurwaarders- of advocatenkantoor, een rechtsbijstandsverzekeraar of een bewindvoerderskantoor.

- Medewerker human resource management (HRM)
Als medewerker HRM houd je je bezig met personeelsaangelegenheden. Bij sommige organisaties is ook een salarisadministratie een onderdeel van de afdeling HRM. Je kunt werkzaam zijn binnen elke organisatie met een afdeling HRM bij bijvoorbeeld overheids-, profit- en non-profitorganisaties.

 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
- Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Economie
- Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Techniek of Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
- Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4


Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

 

Wat doe ik tijdens de stage?
In het tweede en derde jaar loop je een half jaar stage. Tijdens de stage pas je toe wat je op school hebt geleerd. Maar je leert ook nieuwe technieken en vaardigheden.

Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor zo'n leerbedrijf.

 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?
Opleidingen op hbo-niveau.

 

Hoe meld ik me aan?
BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

- Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, inlevert of toont:
o paspoort
o identiteitsbewijs
o rijbewijs
o verblijfsvergunning
- Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
- Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
- Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
- Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.