Keywords:
Law, ICT administration
Edu type:
Formal education
Location:
's-Hertogenbosch
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2024
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Wat ga je leren? 

Je leert hoe je ondersteunende taken uitvoert in een juridisch-administratieve werkomgeving. Gedurende de opleiding komen kennisvakken over verschillende rechtsgebieden en HR-processen aan bod, maar leer je ook diverse vaardigheden zoals klantcontact, interne en externe communicatie, werken met procedures en regelgeving, werken met vertrouwelijke informatie en het werken met juridische standaarddocumenten. Je wordt intensief begeleid en er is individuele aandacht voor je persoonlijke en brede ontwikkeling. 

 

Tijdens de opleiding spelen vaardigheden als samenwerken, communiceren, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfregulering, mediawijsheid, ondernemendheid en sociale en culture vaardigheden een belangrijke rol. Zo ben je straks beter voorbereid op jouw toekomst, in het bedrijfsleven of een vervolgopleiding. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kiest voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.