Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
03/06/2025
Study Load:
24 hrs
Duration:
3 days
More information

Description:

Hoe ga jij om met maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering?

Discussies verharden en tegenstellingen worden (in de media) uitvergroot. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust of zelfs een sociale crisis. Denk hierbij aan situaties waarin een ex-gedetineerde terugkeert in de maatschappij, zedenzaken en personen met verward gedrag. Maar ook aan de verkiezingsuitslag, klimaatdemonstraties, voetbalrellen, vluchtelingenproblematiek, het anti-overheidssentiment en bedreigingen van personen met een publieke taak. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk in onze democratische samenleving. Tegelijkertijd wil je ervoor zorgen dat deze verharding de maatschappij niet ontwricht of vergaande gevolgen heeft voor het veiligheidsgevoel en de handhaving van de openbare orde. In deze cursus leer je de balans tussen het respecteren van grondrechten en het treffen van maatregelen om de openbare orde te handhaven. We behandelen sturingsinstrumenten voor elke fase binnen het proces van maatschappelijke onrust.

In deze cursus leer je:

  • De balans tussen het respecteren van grondrechten en het treffen van maatregelen om de openbare orde te handhaven
  • Onrust vroegtijdig signaleren en aanpakken
  • Omgaan met opruiingen via social media en online openbare ordeverstoringen
  • Regie voeren en wat je van jouw netwerkpartners mag verwachten in de samenwerking