Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
23/05/2024
Study Load:
44 hrs
Duration:
5 days
More information

Description:

Verharding binnen jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit en overlast van jongeren leiden tot onveiligheid in wijken en een gevoel van onveiligheid bij inwoners. De afgelopen jaren is de leeftijd waarop jongeren in de criminaliteit belanden steeds lager geworden en zijn de strafbare feiten die zij plegen veel ernstiger. Het is daarom belangrijker dan ooit om er vroeg bij te zijn.

 

Op naar een preventieve, integrale aanpak

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Een integrale aanpak met ketenpartners is daarom noodzakelijk. De gemeente speelt een belangrijke rol als verbinder en (keten)regisseur, vanwege het grote aantal partners van de gemeente op het terrein van jeugd, veiligheid en zorg. De 5-daagse opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leert je hoe je samen met ketenpartners tot een preventieve, integrale aanpak komt!

 

De opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leert je:

  • Voorkomen dat probleemgedrag van jongeren zich ontwikkelt tot crimineel gedrag
  • Vroegtijdig ingrijpen zodat jongeren niet de fout in gaan en de justitiĆ«le keten in werking treedt
  • Optimaliseren van samenwerking tussen zorg- en strafpartners
  • Het realiseren van een succesvolle gedragsverandering bij zowel de jongere als zijn ouders/verzorgers om recidive te voorkomen
  • Investeren in de omgeving door samen te werken met het gezin, vrienden, school en de wijk
  • Hoe je jongeren op het rechte pad brengt en houdt door hen een goed perspectief op scholing, werk en vrijetijdsbesteding te bieden