Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
unknown
Study Load:
280 hrs
Duration:
5 weeks
More information

Description:

Organiseer de opvang van personen met verward gedrag in jouw gemeente!

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Hoe organiseer je samen met partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente?

 

Tijdens deze opleiding leer je:

  • Hoe je onveilige situaties en overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag in de openbare ruimte voorkomt
  • Op welke manier je samenwerkt met partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
  • Hoe je personen met verward gedrag signaleert
  • Op welke manier je de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in jouw gemeente
  • Hoe je informatie uitwisselt met partners over personen met verward gedrag