Zoekwoorden:
Training
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
10/09/2024
Studielast:
40 uur
Duur:
5 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Onbegrepen gedrag blijft toenemen

Het aantal meldingen van incidenten van mensen met onbegrepen gedrag stijgt onverminderd. De politie registreerde van 2017 tot en met 2021 886.000 gevallen van dit soort overlast. In 2022 steeg het aantal volgens CBS-cijfers verder naar bijna 12.000 per maand. De mensen waarover de meldingen ‘verward gedrag’ gaan, hebben een acute zorgbehoefte. Voorkom dat zij zichzelf en hun omgeving belasten of zelfs in gevaar brengen.

 

Dit vraagt om een geregiseerde inzet van zorg en veiligheid!

Jij voorkomt escalatie door deze personen de juiste ondersteuning te bieden. Je organiseert een goede samenwerking met partners en een gedeelde informatiepositie. Maak een sluitende aanpak voor een goedlopend proces. Met deze opleiding regisseer jij de route voor een persoon met onbegrepen gedrag naar een gewoon bestaan.

 

De 5 modules van de opleiding

  • Leefwijze en juridische kaders
  • Regie voorkomt escalatie
  • Regie voeren
  • Opvang en hulpverlening
  • Excursie GGZ Noord-Holland-Noord

Tijdens deze opleiding leer je:

  • Hoe je personen met onbegrepen gedrag signaleert
  • Hoe je onveilige situaties en overlast in de openbare ruimte voorkomt
  • Op welke manier je samenwerkt met partners aan de aanpak
  • Hoe je informatie uitwisselt met partners
  • Op welke manier je de opvang en hulpverlening organiseert in jouw gemeente