De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.securitytalent.nl. Door de website te bezoeken stemt u in met de disclaimer.


Informatie op deze website

Alhoewel de informatie op deze website met voortdurende zorg en aandacht wordt samengesteld en onderhouden, kan HSD geen garantie geven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Daarnaast kan de informatie niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel en persoonlijk advies. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, geschiedt dit op eigen risico. HSD is derhalve in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de op deze website gepresenteerde of via deze website ter beschikking gestelde informatie.


Verwijzingen en hyperlinks

De website van HSD bevat verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van HSD. Deze verwijzingen en hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. HSD geeft in geen enkel geval garantie of aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de toegankelijkheid van dergelijke websites.


Werking van deze website

HSD zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat deze website goed functioneert en geen elementen of virussen bevat die de werking van computerapparatuur of -programmatuur kunnen schaden. HSD is echter afhankelijk van derden. Hierom kan HSD niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen of virussen. HSD is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen die het raadplegen of gebruiken van (onderdelen van) de inhoud van deze website kunnen hebben voor het functioneren van computerapparatuur of -programmatuur.