Zoekwoorden:
Training
Edu type:
Cursus of training
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
26/09/2024
Studielast:
32 uur
Duur:
4 dagen
Meer informatie

Beschrijving:

Hoe informeer, adviseer en ondersteun je zorgverleners en het management om de kwaliteit binnen je organisatie continue te verbeteren?

 

Zorggerelateerde schade

Uit onderzoek van NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in 2016 bleek dat circa 1.035 patiënten zijn overleden door zorggerelateerde schade die wellicht voorkomen had kunnen worden. Technische, organisatorische of menselijke factoren kunnen de oorzaak zijn. De vraag is hierbij altijd hoe het kan dat de vangnetten van de organisatie het incident niet hebben kunnen voorkomen en wat de organisatie binnen het kwaliteitssysteem kan doen om dit te verbeteren.

 

Veiligheid binnen de zorgsector is cruciaal

  • Patiënten en cliënten moeten er vanuit kunnen gaan dat zij op correcte wijze behandeld worden en dus hun veiligheid geborgd is.
  • De werkomgeving moet zo zijn ingericht dat medewerkers zich veilig voelen om de hoge mate van kwaliteitszorg te kunnen leveren.

Veiligheid in de zorg is een intrinsiek onderdeel van het kwaliteitsbeleid van jouw organisatie. Goede zorg kan immers niet geleverd worden zonder goede aandacht voor risico’s en veiligheid. En zonder veiligheid kan er geen kwaliteit geleverd worden.

 

Waarom is de rol van Adviseur Kwaliteit & Veiligheid in de zorg nu zo belangrijk?

Ieder individu zal altijd de best mogelijke zorg leveren. De kwaliteit en veiligheid van zorg hangt daarbij altijd af van het functioneren van het totale proces. Iedere zorginstelling heeft daarom een sterke Adviseur Kwaliteit en Veiligheid nodig die het kwaliteitssysteem kan borgen en verbeteren zodat de zorgverleners hun werk nog beter kunnen doen.

 

Waarom deze opleiding volgen?

Je leert de risico’s van jouw organisatie in kaart te brengen en op eenvoudige wijze de kwaliteit van de geleverde zorg te borgen. We geven je concrete handvatten, die onderbouwt zijn vanuit wetenschappelijke modellen zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt. Iedere module is daarom als volgt opgebouwd:

 

Kennisdeling

Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar jou, als tussen de deelnemers onderling. Breng vooral jouw eigen praktijk in en spar met collega’s om het rendement van je opleiding te verhogen.

 

Inspiratie

Elke opleidingsdag komt er een praktijkspreker die vertelt en inspireert met een ervaringsverhaal uit eigen organisatie.

 

Je gaat naar huis met:

  • Tools om het kwaliteitssysteem verder uit te dragen binnen jouw organisatie;
  • Methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen jouw organisatie;
  • Praktische handvatten om de kwaliteit continue te verbeteren in uw organisatie;
  • Praktijkcases van andere zorgorganisaties om vanuit verschillende perspectieven en vanuit de dagelijkse praktijk van elkaar te leren;
  • Een certificaat van deelname.