Beschrijving

Een Hoger Veiligheidskundige (HVK) adviseert over gezondheid, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid binnen het bedrijfsleven. Ook adviseert een HVK over de optimalisatie van de Arbo-zorg als vervolg op de risico-inventarisatie en het risicomanagement. Om HVK te worden wordt het volgen van een Post Hbo-programma Hoger Veiligheidskunde aanbevolen.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

De Hogere Veiligheidskundige levert een bijdrage aan een veilige werkomgeving en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De deskundige is de aangewezen specialist bij uitstek op het terrein van risicobeoordeling en risicobeheersing van de veilige werkomgeving. De deskundige adviseert onder meer op het brede terrein van veiligheid en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties en in het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg.

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Het op basis van informatie van de overheid opstellen van een eisenpakket voor het beoordelen van de bestaande situatie binnen de organisatie met betrekking tot de arbeids- en bedrijfsveiligheid.
  • Het opzetten en uitvoeren van onderzoek om te komen tot een overzicht van de bestaande of feitelijk gerealiseerde situatie ten aanzien van arbeids- en bedrijfsveiligheid.
  • Het analyseren van het verschil tussen de bestaande (of feitelijk gerealiseerde) situatie en de gewenste situatie om deze te vertalen in beheersmaatregelen ten aanzicht van de arbeids- en bedrijfsveiligheids- risico's, ter voorbereiding op de besluitvorming.
  • Het begeleiden van de effectuering/ implementatie van de beheersmaatregelen door monitoren, coördineren, adviseren en ondersteunen om te komen tot risicobeheersing.
  • Het op basis van het restrisico organiseren van bedrijfsreacties in onvoorziene en abnormale situaties.

Eisen

Om HVK te worden is de post hbo-opleiding Hoger Veiligheidskundige vereist. Dit betekent dat je deze opleiding kunt volgen aansluitend aan een passende hbo-opleiding op het brede gebied van veiligheid, duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties en arbeidsomstandighedenzorg. 

 

Professionele ontwikkeling

Na afronding van de HVK-opleiding ben je bekwaam om binnen jouw bedrijf op organisatorisch en beleidsniveau te acteren op het gebied van veiligheid. Daarnaast word je adviseur van de directie en/of opdrachtgever over de veiligheidsaspecten binnen de organisatie.

 

Bronverwijzingen