Functieprofielen

Volgorde:
Applicatie ontwikkelaar
De hoofdtaak van de applicatieontwikkelaar is het ontwikkelen van (delen van) software. In bezit zijn van programmeerervaring is van groot belang. De applicatieontwikkelaar is daarbij betrokken bij zowel de implementatie van applicaties als het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan bestaande applicaties. Deze werkzaamheden worden zowel zelfstandig als in teamverband uitgevoerd. Bovendien wordt het kunnen plannen van werkzaamheden en een goede samenwerking met collega's op waarde geschat.   De applicatieontwikkelaar staat vaak in direct contact met klanten en collega’s. Afhankelijk van de organisatie en branche waarin de applicatie ontwikkelaar werkt, heeft de applicatie ontwikkelaar tijdens het uitvoeren van zijn taken ook contact met andere projectmedewerkers zoals ICT- en applicatieontwikkelaars, functioneel beheerders en specialisten, mediavormgevers, communicatie-adviseurs en tekstschrijvers.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.     Functieomschrijving De hoofdtaak van de applicatieontwikkelaar is het ontwikkelen van (delen van) software. Programmeerervaring is hiervoor van hoog belang. Te denken valt aan besturingsprogrammatuur, toepassings-programmatuur, netwerkprogrammatuur, webbased applicaties, (serious) games, entertainmentsoftware, interactieve informatiedragers zoals dvd’s en pendrives, dynamische websites met bijvoorbeeld juridische teksten, statistische gegevens, cursusmateriaal, televisiebeelden, etc.   Ook is de applicatieontwikkelaar betrokken bij de implementatie van een applicatie en voert onderhoudsactiviteiten uit t.b.v. bestaande applicaties. De werkzaamheden worden zowel zelfstandig als in projectvorm uitgevoerd waardoor planning van werkzaamheden en samenwerking met collega’s van belang is. De applicatieontwikkelaar dient zijn werkzaamheden zelfstandig of in teamverband te kunnen uitvoeren en af te stemmen met de projectleider/leidinggevende en collega’s. De applicatieontwikkelaar werkt onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende/projectleider, maar is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van zijn eigen werk.   De applicatieontwikkelaar staat vaak in direct contact met klanten en met collega’s. Afhankelijk van de organisatie en branche waarin hij werkt, heeft de applicatieontwikkelaar tijdens het uitvoeren van zijn taken ook contact met andere projectmedewerkers zoals ICT- en applicatieontwikkelaars, functioneel beheerders en specialisten, mediavormgevers, communicatie-adviseurs en tekstschrijvers. De applicatieontwikkelaar is in staat trainingen te geven aan de eigen (minder vaardige op het gebied van de applicatie) collega’s.   Competenties Analytisch Samenwerken Flexibiliteit Plannen en organiseren Accuratesse Vermogen vraag om te zetten naar aanbod Communicatief Eisen Een afgeronde MBO-opleiding Applicatie- en media ontwikkelaar of HBO-ICT.    Professionele ontwikkeling Als Applicatieontwikkelaar kan je je specificeren in een bepaalde sector en doorgroeien, een mogelijk beroep is Software Engineer of Software Developer.    Bronverwijzingen https://www.nationaleberoepengids.nl/Applicatieontwikkelaar https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security  
Cyber SecurityNational Security
Business Continuity Manager
Een Business Continuity Manager (of Business Resilience Manager) herkent potentiële bedreigingen voor een organisatie en zet een proces op om met deze bedreigingen om te gaan. Business Continuity Management (BCM) valt meestal onder de taakomschrijving van risicomanagers, beveiligingsmanagers en crisismanagers. Voor een Business Continuity Manager zijn sterke analytische en communicatieve competenties een vereiste.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving De Business Continuity Manager houdt zich bezig met het vinden van een doorgang in tijden van crises. In dit verband verricht hij o.a. de volgende werkzaamheden: analyseren van uitwijkmogelijkheden, opstellen van protocollen/ afspraken met overheidsdiensten (GHOR, brandweer, veiligheidsorganisaties, BHV), opstellen van oefenplannen, oefenen: deelnemen aan/begeleiden van crisisteam, efficiënt gebruik van technologie, conclusies trekken over benodigde bijstellingen in beveiligingsmaatregelen. Deze beroepstaak leidt tot producten zoals: protocollen, oefenplannen, lessons learned of crisisscenario’s. De Business Continuity Manager is zich bewust van de hele Business Continuity keten en de impact van de infrastructuur op de maatschappij.   Competenties, kennis en vaardigheden Er zijn geen duidelijke competenties te beschrijven aangezien Business Continuity Manager vaak wordt beschreven onder risicomanager, crisismanager of manager Veiligheid. De volgende vaardigheden zijn nodig om de functie als Business Continuity Manager goed uit te voeren:  Goede communicatieve en sociale vaardigheden Goed analytisch vermogen voor ontwikkeling van nieuwe methoden en procedures Eisen Met een Post-HBO Business Continuity Management Expert certificering op zak bent u een officieel erkend Business Continuity Management professional en toont u aan dat u business continuity in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. Om deze opleiding te volgen is ervaring in het veiligheidsdomein een eis.    Professionele ontwikkeling Als Business Continuity Manager is het mogelijk je verder te ontwikkelen tot crisismanager, risicomanager of manager Veiligheid.    Bronverwijzingen https://www.thebci.org/knowledge/introduction-to-business-continuity.html  https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/174/original/security_management.bop.2015.pdf?1437563961 https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security    
Critical InfrastructureCyber SecurityNational Security
Chief Information Security Officer (CISO)
Als Chief Information Security Officer is het jouw verantwoordelijkheid om de informatiebeveiligingsstrategie binnen jouw organisatie te definiëren, te ontwerpen en te implementeren. Jij zorgt er verder voortdurend voor dat de staat van informatiebeveiliging op het gewenste niveau is en dat het gedrag van de medewerkers in lijn is met de wenselijke veiligheidscultuur. Zowel door interne als externe stakeholders wordt jij beschouwd als de expert informatiebeveiliging. Om CISO te worden heb je naast een universitaire masteropleiding minimaal vijf jaar werkervaring nodig in een managementfunctie op het gebied van informatiebeveiliging.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.     Functieomschrijving Als CISO definieer je de informatiebeveiligingsstrategie, gebaseerd op een risicomanagementbenadering en rekening houdend met de organisatiebehoefte, dreigingsbeeld en trends. Je richt de informatiebeveiliging in de organisatie in, bepaalt de daarvoor benodigde middelen en wijst deze toe. Ook initieer en coördineer je de implementatie van de informatiebeveiliging voor de gehele organisatie en houdt daar toezicht op. Verder zorg je voor een geschikt niveau van informatiebeveiliging, en daarbij aankoppelend gedrag, gebaseerd op de behoeften en risicobereidheid van de organisatie. Je wordt door interne en externe stakeholders beschouwd als deskundige op het gebied van informatiebeveiligingsstrategie.   Competenties, kennis en vaardigheden Kennis van strategieontwikkeling en informatiebeveiliging Competent op het gebied van risico-, relatie-, en informatiebeveiligingsmanagement   Eisen Om CISO te worden heb je een afgeronde Master- opleiding in het economisch, exacte, technische of wetenschappelijke domein óf een daarmee vergelijkbaar niveau van kennis en vaardigheden. Verder heb je minimaal 5 jaar werkervaring in een informatiebeveiligingsgroep en 5 jaar werkervaring in een managementfunctie.   Professionele ontwikkeling Als CISO heb je de hoogste functie behaald binnen het domein van informatiebeveiliging. Hierna kun je ervoor kiezen om een vergelijkbare functie binnen een ander werkgebied te bekleden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Chief Executive Officer (CEO) binnen een veiligheidsorganisatie.    Bronverwijzingen https://www.pvib.nl/kenniscentrum/documenten/beroepsprofielen-informatiebeveiliging-2-0/downloaden https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber Security
Commerciële rol
Het beroepsprofiel 'commerciële rol' is een generieke term, verwijzend naar een functie waarbij de focus ligt op de verkoop, bedrijfsontwikkeling, marketing en/of producteigendom. De exacte nadruk op een van deze pijlers verschilt per functie. Professionals met dit beroepsprofiel kunnen indien de organisatie een bepaald product of dienst aanbiedt, aan de slag binnen zowel de private als de publieke sector. Zij moeten daarbij hun taken afstemmen met andere afdelingen binnen de organisatie.   Dit functieprofiel is veelomvattend. Enkele algemene competenties waarover men moet beschikken zijn: uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, inzicht in het aangeboden product of de dienst van de organisatie, en organisatorische vaardigheden waaronder timemanagement en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties. Dit profiel is vrij breed omdat er een beperkt aantal vacatures zijn die gespecificeerd zijn tot het veiligheidsdomein.   Disclaimer: Dit is geen dominant beroepsprofiel binnen het security domein. Wij zijn voorzichtig met het kenmerken van dit beroepsprofiel omdat het een ongelijke samenvoeging betreft. In dit beroepsprofiel is veel onderscheid waarneembaar binnen de takenpakketten van de verschillende beroepen. Dit beroepsprofiel is ontwikkeld om de ‘commerciële’ functies die we observeren op Security Talent te kunnen clusteren. De inhoud van dit beroepsprofiel is niet statisch maar dynamisch en onderhevig aan veranderingen en suggesties.      Functieomschrijving   Binnen dit functieprofiel is men hoofdzakelijk verantwoordelijk voor een specifiek product of dienst binnen een bedrijf, kennis- of overheidsinstelling. Hiervoor werkt diegene samen met de andere afdelingen binnen de organisatie. De professional stemt het specifieke product of dienst af op de wensen van de markt (cliënten/gebruikers) of van het management. Er is een variëteit aan beroepen dat hieraan gekoppeld kan worden. Tussen deze beroepen zijn er dan ook verschillen betreft de benodigde kwaliteiten, vaardigheden en de inhoud van het takenpakket. De generieke taak is dat men zich bezighoudt met het product of dienst en de waarde daarvan voor externen of interne afnemers. Binnen het beroepsprofiel variëren de beroepen op de volgende aspecten:   Mate van contact met de cliënt/opdrachtgever(management)    Mate van aandacht voor technologie   Mate van focus voor producteigenaarschap, analyse van potentiele markten of de verkoopprocessen   Mate van aandacht voor het financiële aspect    Mate van aandacht voor het juridische aspect   Lange termijn versus korte termijnperspectief   Mate van aandacht voor de marktpositie en de andere partijen in de markt    Mate van aandacht voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit in relatie tot het product  Binnen dit beroepsprofiel bepaalt het type organisatie, de exacte rol en ontwikkelingsfase van het product of de dienst waar men mee werkt de invulling van het takenpakket en verantwoordelijkheden.       Competenties   Plannen en organiseren  Samenwerken   Coördineren   Flexibiliteit   Accuratesse   Communicatief   Overtuigend  Zelfontwikkeling   Doortastend   Analytisch  Rapporteren     Eisen   Een MBO, HBO of WO-opleiding op het gebied van accountancy, bedrijfskunde, marketing, International Business, Trade management, etc zijn veel voorkomende vereisten. Er is niet één specifieke opleiding die je voorbereidt op een carrière binnen dit beroepsprofiel.        Professionele ontwikkeling   Als professional binnen dit beroepsprofiel kan je je specialiseren in een bepaalde sector en/of vakgebied en doorgroeien naar leidinggevende of meer verantwoordelijke functies. Er is niet een specifieke vacature aan gekoppeld. Mogelijke beroepen variëren van business analist, regisseur informatiebeveiliging tot sales accountant. Het is belangrijk om te benadrukken dat functies binnen dit beroepsprofiel ook in de publieke sector kunnen zijn.        Bronverwijzingen   https://nima-f3ebkwxwvo6zb.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/07/NIMA-Basiskennis-Marketing_exameneisen-per-2019.pdf   https://nima-f3ebkwxwvo6zb.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/Exameneisen-NIMA-Basiskennis-Sales-per-2018-exameneisen-versie-april-2018.pdf   https://www.nyenrode.nl/docs/default-source/pdf's/pdf's---opleidingen/bachelors/bachelor-of-science-in-accountancy/vakbeschrijvingen.pdf?sfvrsn=d77cd814_0    https://functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/533   https://functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/545   https://functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/549  
Critical InfrastructureCyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
Compliance Officer
Een Compliance Officer houdt toezicht op de naleving van interne en externe richtlijnen, en zit zich in voor een integere bedrijfscultuur.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.     Functieomschrijving Een Compliance Officer ziet er binnen een (financiële) instelling op toe dat de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd. Hij kan een onafhankelijke rol bekleden als adviseur van een instelling, maar kan ook in dienst zijn van het bedrijf, in een meer controlerende rol. De Compliance Officer bevordert de integriteit van de organisatie door het geven van advies en training en door toe te zien op de naleving van normen.   Competenties, kennis en vaardigheden Inlevingsvermogen (zich kunnen inleven in de business om goede adviezen te kunnen geven/goede analyses te kunnen maken);  Beheersen van gesprekstechnieken (denk aan LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen);  Analytisch vermogen om een oordeel te kunnen vormen over (complexe) situaties; Kennis van de aard, strategie en verdienmodel van de onderneming, cultuur, producten en/of diensten, klanten en de omgeving;  Kennis van compliance risicomanagement;   Kennis in toenemende mate van IT (om activiteiten van de organisatie en de hiervoor geldende regelgeving te kunnen begrijpen). Eisen Er zijn in Nederland drie mogelijkheden om de opleiding tot Compliance Officer te volgen: bij het Nederlands Compliance Instituut, bij het NIBE-SVV en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in de vorm van een postdoctorale opleiding. Als toelatingseis geldt een afgeronde relevante universitaire opleiding, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, accountancy of een juridische studie.   Professionele ontwikkeling Een Compliance Officer kan bijvoorbeeld doorgroeien naar Chief Compliance Officer (CCO), een van de hoogste posities in de organisatie, vlak onder de algemeen directeur (CEO).   Bron verwijzingen https://www.vacatures.nl/functie/compliance-officer/ https://www.vco.nl/images/stories/VCO_beroepscompetentieprofiel_A4_08-2018.pdf https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security  
Cyber Security
Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
De Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) adviseert werkgevers en werknemers op het gebied van risico- en preventiemanagement. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende (ARBO-)disciplines. Het kunnen managen van organisatorische verandertrajecten en werken in multidisciplinaire settings zijn daarbij belangrijke competenties. Na de opleiding MVK kun je je professioneel verder ontwikkelen door de HBO- en post HBO-opleidingen Integrale Veiligheidskunde en Hogere Veiligheidskunde te volgen.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.     Functieomschrijving Een Middelbaar Veiligheidskundige is opgeleid als coördinator, adviseur en stimulator van het veiligheidsbeleid binnen ondernemingen. De MVK-er houdt zich bezig met allerlei veiligheids-gerelateerde werkzaamheden: zoals het ondersteunen van het veiligheidsbeleid; het opstellen van risico-inventarisatie en evaluatie; het verzorgen van voorlichting en onderricht (b.v. toolbox meetings en introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers); het uitvoeren van ongeval analyses; het opstellen van veiligheidsrapportages (jaarplannen, plannen van aanpak); het opstellen van procedures en instructies (werkinstructies, veiligheidsinstructies maar ook systemen zoals OHSAS 18001 en VCA).   Competenties, kennis en vaardigheden Beschikken over de juiste kennis, ervaring, vaardigheden en houdingsaspecten, VGM- bewustzijn Projectmatig kunnen werken Sociaal en communicatief zijn Goed kunnen samenwerken Verbeter- en verandertrajecten en projecten kunnen managen.   Eisen Voor het beroepsprofiel MVK wordt een afgeronde mbo-opleiding of cursus Middelbaar Veiligheidskundige aangeraden.    Professionele ontwikkeling Na de opleiding Middelbare Veiligheidskundige (MVK) kun je jezelf doorontwikkelen door middel van het volgen van een HBO-opleiding Integrale Veiligheidskunde of Hogere Veiligheidskunde.    Bronverwijzingen https://www.hobeon.nl/uploads/producten/regeling_mvk_bijlage_1_eisen_opleiding_mvk.pdf https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security  
Critical InfrastructureCyber SecurityNational SecurityUrban Security
Coördinator beveiliging
De Coördinator beveiliging geeft leiding aan een team van beveiligers en voorziet zijn leidinggevende van informatie over de beveiliging van het object. Daarnaast controleert de Coördinator Beveiliging beveiligingsplannen, vult deze aan op basis van nieuwe gebeurtenissen en rapporteert ontwikkelingen. Voor het worden van beveiligingscoördinator wordt het Nederlandse diploma Beveiliging aanbevolen. Uiteindelijk kun je als beveiligingscoördinator doorgroeien naar andere functies, zoals Adviseur beveiliging of manager beveiliging.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving De coördinator heeft een diversiteit aan werkzaamheden. Voor een deel van het werk gelden standaardwerkwijzen, voor een ander deel geldt dat de coördinator naar eigen inzicht handelt. De mate waarin onverwachte situaties voorkomen en de wensen/eisen van opdrachtgever/leidinggevende veranderen, vergroten de complexiteit. Met name de flexibiliteit, stressbestendigheid en organisatievaardigheden worden op de proef gesteld. Het werken in de rol van meewerkend voorman brengt met zich mee dat de coördinator zich steeds moet afvragen of hij zelf moet gaan meewerken of coördinerende taken moet uitvoeren. Verder is zijn rol ten opzichte van de collega’s complex: hij heeft een zogenaamde ‘sandwichpositie’, waarbij hij zowel de belangen van de medewerkers als die van het management moet behartigen.   Competenties, kennis en vaardigheden Beslissingen nemen  Op eigen initiatief handelen Activiteiten initiëren   Eisen Vereist is het diploma Beveiliger afgegeven door de Stichting Vak examens Particuliere Beveiligingsorganisaties, conform art. 5 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (RPBR). Dit is het diploma Beveiliger uit dit kwalificatiedossier.   Professionele ontwikkeling  Als coördinator beveiliging kun je doorgroeien naar een functie zoals adviseur beveiliging, unitassistent, unitmanager, ondernemer, regiomanager en veiligheidsadviseur.   Bronverwijzingen https://kwalificaties.s-bb.nl https://www.roc.nl/default.php?fr=details&id=3753 https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security    
National SecurityUrban Security
Crisismanager
De crisismanager faciliteert samenwerkingen tussen organisaties voor, tijdens en na crises. De crisismanager houdt daarbij het overzicht en treedt indien nodig op door het nemen van de verantwoordelijkheid. Er zijn momenteel geen onderwijsinstellingen die een programma specifiek voor het beroepsprofiel crisismanager aanbieden. Toch is het mogelijk om er een te worden door het volgen van een educatief programma in een vergelijkbare richting.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Bij grote incidenten of gedurende een crisis moeten organisaties intensief samenwerken. Hiervoor is een goede voorbereiding en professionele sturing van een crisismanager nodig. De cisismanager werkt op tactisch-strategisch niveau bij de overheid of in het bedrijfsleven en heeft veiligheidszorg en rampenbestrijding en/of crisismanagement in de portefeuille.    Competenties, Vaardigheden en Kennis Analytisch Stressbestendigheid Leiderschap Besluitvaardigheid Ruimtelijk inzicht   Eisen Afhankelijk van de werkgever heeft het beroep crisismanager wel of geen harde eisen. Er bestaan geen specifieke opleidingen voor het beroep crisismanager. Wel zal de crisismanager minstens een opleiding op hbo-niveau moeten hebben genoten die aansluit bij crisismanagement.   Professionele ontwikkeling Afhankelijk van de startpositie zijn er mogelijkheden om door te groeien naar een hogere functie of een professionele verdieping in de huidige positie. Zo is het mogelijk bij een adviesbureau te gaan werken of een eigen adviesbureau op te starten.   Bronverwijzingen https://www.ifv.nl/opleidingen/Paginas/Master-of-Crisis-and-Public-Order-Management.aspx https://www.ifv.nl/opleidingen/Documents/MCPM/Beroepsprofiel-MCPM.pdf https://www.mijnzzp.nl/Beroep/1237-Crisismanager/Informatie https://www.nationaleberoepengids.nl/Crisismanager https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security  
Critical InfrastructureCyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
Cybersecurity consultant
Een Cyber Security Consultant combineert hoog ontwikkelde consultancy- en adviesvaardigheden met technische expertise op het gebied van cybersecurity. Als Cyber Security Consultant adviseer je meestal meerdere klanten en werk je zowel individueel als in teamverband.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Een Cyber Security Consultant combineert goed ontwikkelde consulting- en adviesvaardigheden met technologische expertise op cybersecurity gebied. Als Cyber Security Consultant adviseer je meestal meerdere klanten of opdrachtgevers, werk je individueel en in teamverband.   Je vervult dynamische security-rollen bij (bijvoorbeeld) organisaties die de digitale vitale ICT infrastructuur van Nederland beheren, bij telecom-/internetserviceproviders of organisaties met complexe bedrijfsnetwerken.   Je werkt voor een consultancybureau, een bedrijf of een (kennis)organisatie. Je verstaat de taal van en bent gesprekspartner voor het management, veiligheidsspecialisten en ICT-experts.   Vaak gaat het om opdrachten op het gebied van o.a. Threat Management, Cyber Defense & Response / Security Testing (ethical hacking), Security Architecture & Monitoring of Cloud Computing. Je adviseert, al dan niet samen met collega’s, over het bouwen van stabiele en veilige omgevingen en het onderzoeken, beperken en voorkomen van cyberdreigingen bij opdrachtgevers (lees: het beschermen van hun ‘’kroonjuwelen’’).   Afbakening ten opzichte van andere profielen Een Security Consultant is werkzaam in / adviseert over vraagstukken in het fysieke veiligheidsdomein; een Cyber Security Consultant is werkzaam / adviseert over het digitale veiligheidsdomein, Safety & Security van data en informatiesystemen.   Een ICT-beveiligingsspecialist (2 en 3) beschikt over diepgaande technologische kennis en vaardigheden en is in de eerste plaats technisch expert op het gebied van ICT en Security; een Cyber Security Consultant is in de eerste plaats adviseur van het management op het gebied van cyber security vraagstukken en oplossingen.   Ten opzichte van een ‘reguliere’ IT consultant heeft een Cyber Security Consultant meer technische kennis en specifiek op het gebied van cyber security.   Competenties, kennis en vaardigheden Adviesvaardigheden Analytisch vermogen Organisatorisch inzicht Kennis van technologische trends en ontwikkelingen Kennis van hard- en software, operationele systemen, IT netwerken, IT-infrastructuur en security oplossingen Basale kennis van risicomanagement en verandermanagement Creativiteit, out-of-the-box kunnen denken, brede mindset   Eisen Om Cyber Security Consultant te worden moet je beschikken over goed ontwikkelde adviesvaardigheden en is een technische opleiding op ten minste hbo-niveau vereist. Denk hierbij aan de opleidingen Management en Security of ICT. Voor sommige functies wordt een afgeronde Master-opleiding in het ICT-domein gevraagd of een vergelijkbaar niveau van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld een Masterspecialisatie Cybersecurity of Masteropleiding ICT Management.  Vaak wordt gevraagd naar een of meer specifieke certificaten: CISSP, CISM, CISA, CIPP, etc.   Professionele Ontwikkeling Als Cyber Security Consultant is het mogelijk door te ontwikkelen en te groeien naar het beroep ICT beveiligingsspecialist 3, ICT-beveiligingsmanager, Information Security Officer, Chief Information Security Officer, mits je over de juiste kennis, vaardigheden, competenties en werk/denkniveau beschikt.   Bronverwijzingen https://www.pvib.nl/kenniscentrum/documenten/beroepsprofielen-informatiebeveiliging-2-0/downloaden https://www.simplilearn.com/cyber-security-consultant-article https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureCyber Security
Data analist
Wat doet een Data-analist? Het specifieke takenpakket van een data-analist kan verschillen per bedrijf en martksector. In het algemeen verzamelt, controleert een data-analist gegevens, en haalt hieruit presenteerbare informatie. Een data-analist kan ook de data klaar maken voor verdere analyse. Een belangrijke competentie van een data-analist is het vertalen van grote stromen data en gegevens naar begrijpelijke informatie, en deze ook duidelijk presenteren.   Binnen het veiligheidsdomein houdt een data-analist zich voornamelijk bezig met het analyseren van informatie uit externe bronnen, zoals interviews, rapporten en verslagen.   Vaardigheden en competenties Belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een data-analist zijn: Optimalizeren van data verzameling over of ter ondersteuning van bedrijfsprocessen; Verzamelen, structureren, verwerken en controleren van data; Data vertalen naar begrijpelijke informatie; Presentaties maken en rapporten opstellen; Datamodellen creeren; Adviseren over of op basis van verkregen informatie Eisen Er is geen specifieke opleiding tot data-analist, maar relevante studie-richtingen zijn bijvoorbeeld: Wiskunde, ICT of Economie. Hiernaast word in de meeste gevallen HBO/WO denk- en werkniveau verwacht van een data-analist. Ook is kennis van database-structuren, analyseringsmethoden, programmeer- of computerprogramma's van belang.  Er zijn ook verschillende mogelijkheden om door middel van een traineeship of korte, gerichte opleidingstrajecten in de functie te groeien.   Bronverwijzingen https://nl.indeed.com/personeel/functiebeschrijving/data-analist https://www.nationaleberoepengids.nl/data-analist
Cyber SecurityForensics
Functionaris gegevensbescherming (FG)
Organisaties zijn in een aantal gevallen verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG is iemand die toezicht houdt op de toepassing en naleving van het Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen een organisatie. In feite betekent dit dat een FG bij iedere organisatie kan werken die grote hoeveelheden data beheert.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Alternatieve benamingen Privacy Officer  Functieomschrijving Als FG kun je in verschillende typen organisaties aan de slag. Het kan gaan om de rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen. Voor rechtbanken geldt de verplichte aanstelling van een FG niet. Ook kun je aan de slag bij organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen of diens activiteiten in kaart brengen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld profilering van mensen voor het maken van risico-inschattingen, cameratoezicht, personeelsvolgsystemen en monitoring van iemands gezondheid via wearables. Relevant hierbij zijn onder meer het aantal mensen dat een organisatie volgt, de hoeveelheid gegevens die deze organisatie verwerkt en hoe lang de organisatie mensen volgt. Ten slotte kun je aan de slag bij organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.   Werkzaamheden Informeert en adviseert over interne vragen over de AVG en alle andere EU-zaken aangaande privacy en gegevensbescherming, Evalueert de impact en bewaakt de prestaties en effectiviteit van effectbeoordelingen van gegevensbescherming,  Evalueert de impact en bewaakt de prestaties en effectiviteit onderzoeken op het gebied van privacy en gegevensbescherming, Ontwikkelt begeleiding en trainings- en sensibiliseringsmateriaal voor relevante bedrijfsfuncties die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, Analyseert relevante GDPR-ontwikkelingen en de impact op klanten van de organisatie, Onderhoud monitoringsprogramma’s en kaders voor privacy en gegevensbescherming, Fungeert als contactpunt voor betrokkenen bij DPO-aangelegenheden,  Reageert op wettelijke inspecties en onderhoud relaties met gegevensbeschermingsautoriteiten.   Competenties, kennis en vaardigheden Niveau van kennis in lijn met de hoeveelheid, gevoeligheid en complexiteit van data die verwerkt moet worden Bekend met Nationale en Europese gegevensbeschermingswetten Kennis van de bedrijfstak Eisen Het is mogelijk om Functionaris Gegevensbescherming te worden door het volgen van een HBO-programma dat zich richt op Gegevensbescherming.    Professionele ontwikkeling Als FG is het mogelijk een ander invulling te geven aan je functie. Zo is het mogelijk om de functie van Privacy Officer of Compliance Officer aan te nemen, waarbij beide profielen onderworpen zijn aan andere wettelijke bepalingen.     Bronverwijzingen https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_fg.pdf https://legal2practice.nl/uploads/files/29.pdf https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security    
Cyber Security
Digitaal rechercheur
De Digitaal rechercheur verzamelt en beoordeelt digitale sporen en beveiligt deze op apparaten zoals computers, smartphones of camera's. Door het screenen van bestanden en telefoongegevens wordt er bewijsmateriaal verzameld om criminelen mee op te sporen. De digitale rechercheur is opgeleid door en werkt binnen de politie op lokaal, regionaal of nationaal niveau.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als digitaal rechercheur houd je je onder andere bezig met het terugvinden, interpreteren en veiligstellen van digitale sporen op computer, smartphone, camera of navigatieapparatuur. Door middel van het screenen van bestanden, telefoondata of internetcontacten kan bewijsmateriaal verzameld of een dader getraceerd worden. De digitaal rechercheur wordt opgeleid door, en werkt voornamelijk bij, de Politie. Hier werk je dan op district, regionaal of nationaal niveau aan de opsporing van criminelen.    Competenties, kennis en vaardigheden Gespecialiseerd in IT met een praktijkgerichte houding Motivatie om de gedigitaliseerde samenleving veiliger te maken Diepgaande kennis van data, gegevensdragers en technieken Eisen Om digitaal rechercheur bij de Politie te worden moet je een tweedelige interne opleiding volgen aan de Politieacademie. Het eerste deel, Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming, zorgt ervoor dat je bevoegdheid krijgt voor de opsporing. Tijdens het tweede deel leer je verschillende aspecten van het forensisch digitaal opsporen. Voorafgaand de opleiding doorloop je een selectieprocedure.   Professionele ontwikkeling Als je in bezit bent van de juiste competenties kan je als digitaal rechercheur binnen de politie solliciteren voor een hogere functie. Als digitaal rechercheur is het ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten.   Bronverwijzingen https://www.kombijdepolitie.nl/WerkenBijDeRecherche/digitaal-rechercheren/Paginas/opleiding.aspx https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber SecurityForensicsNational Security
Ethisch hacker
Een ethische hacker wordt door een organisatie ingehuurd met het doel om computersystemen te testen op beveiligingslekken. De ethische hacker voert de 'cyber kill chain' uit om kwetsbaarheden binnen de systemen te ontdekken en overlegt vervolgens met de opdrachtgever over passende beveiligingsmaatregelen. Een ethisch hacker kan op freelance basis werken of onder contract bij een overheidsorganisatie of -bedrijf. Als ethisch hacker kan je uiteindelijk doorgroeien naar de functie van ICT-beveiligingsspecialist of cybersecurity gerelateerde functies. Om dit beroep legitiem uit te blijven oefenen wordt een certificering aanbevolen.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Een ethical hacker heeft als doel de kwetsbaarheden van een organisatie bloot te stellen. Hij of zij doet dit door het computersysteem van desbetreffende organisatie binnen te dringen. Dit doet hij/zij door het doorlopen van 5 hack fasen (Reconnaissance, Scanning, Gaining Access, Maintaining Access, Covering Tracks). Het onderscheid met een ‘gewone’ hacker en een ‘ethische’ hacker is dat een ethical hacker ingehuurd wordt door de organisatie zelf om de hack uit te voeren. Na de penetratie test consulteert de ethical hacker met de organisatie om de kwetsbaarheden voor te leggen en beveiligingsmaatregelen te adviseren. Een ethical hacker kan op freelance of detachering basis werken of bij een organisatie zelf. Dit kan zowel in de private sector als bij een overheidsinstelling.    Competenties, kennis en vaardigheden Geduld en uithoudingsvermogen Kennis van hard- en software, operating systems en systeem management Integriteit en betrouwbaarheid Applicatieontwikkelingsvaardigheden Eisen Om ethical hacker te worden kun je je laten certificeren. Wel is een bepaalde mate van voorkennis of affiniteit met cybersecurity aan te raden.   Professionele ontwikkeling Als ethical hacker zijn er verscheidene niveaus van certificering (bijvoorbeeld Foundation level tot Certificed Officer). Verder kun je je in een andere functie ingroeien zoals ICT-beveiligingsspecialist of ICT beveiligingsmanager.    Bonverwijzingen https://www.securityacademy.nl/nl/opleidingen/ethical-hacking-cursussen/ethical-hacking-foundation https://e-cf.nl/wp-content/uploads/2013/03/Onderzoeksverslag-e-CF-profielen-ECP.pdf https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber Security
Recherchekundige
Als rechercheur werk je samen met de politie met het oplossen van misdaden en het opsporen van criminelen. Je taak bestaat onder andere uit het samenstellen van misdaadscenario's of het analyseren van criminele profielen. Om rechercheur te worden dien je eerst een opleiding te volgen aan de Politieacademie.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als recherchekundige werk je bij de politie met collega-rechercheurs aan het oplossen van misdrijven en het opsporen van criminelen. Het werk van een recherchekundige spant de volle breedte van de misdaad en houdt zich onder andere bezig met het oplossen en bestrijden van moord, terreur, drugshandel en kinderporno. Je maakt meestal deel uit van een onderzoeksteam maar soms werk je ook zelfstandig aan deelonderzoeken. Je taken zijn uiteenlopend en bestaan onder andere uit het vormen van hypotheses en scenario’s, het analyseren van criminele profielen of het deelnemen aan een Team Grootschalige Opsporing (TGO).    Competenties, kennis en vaardigheden Hbo denk- en werkniveau Scherpe en gedisciplineerde denker Vermogen om feiten te onderscheiden van vermoedens en overhaaste conclusies Kennis van etnische groepen en culturen is van belang   Eisen Om recherchekundige bij de Politie te worden moet je eerst een interne opleiding volgen aan de Politieacademie bestaande uit een premaster en master fase. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je minimaal in het bezit zijn van een hbo-diploma. Verplicht is ook een Nederlandse nationaliteit. Omdat je in de eerste periode van je opleiding actief bent in het politiewerk op straat moet je aan bepaalde fysieke- en medische eisen voldoen.    Professionele ontwikkeling Als recherchekundige is het mogelijk een hogere functie binnen de politie te bekleden als je in bezit bent van de juiste competenties. Het is ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten of een (andere) verandering te maken naar de private sector.    Bronverwijzingen https://www.kombijdepolitie.nl/WerkenBijDeRecherche/recherchekundige/Paginas/default.aspx https://www.mijnzzp.nl/Beroep/1212-Rechercheur/Informatie https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
Financieel rechercheur
Als Financieel rechercheur ga je op zoek naar sporen van financiële misdaad zoals witwaspraktijken en frauduleuze zaken. Door het toepassen van forensische technieken breng je financiële netwerken in kaart en zorg je ervoor dat bewijs wordt verzameld waarmee illegaal verkregen bezittingen in beslag kunnen worden genomen. Voordat je financieel rechercheur wordt dien je een opleiding te volgen aan de Politieacademie. Na deze studie is het mogelijk om een hogere rang binnen de politie te bereiken of een eigen recherchebureau te beginnen.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als financieel rechercheur houd je je bezig met het traceren van criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en afpersing. Door het toepassen van de juiste technieken breng je financiële netwerken in kaart en zorg je ervoor dat crimineel bezit wordt afgenomen. De financieel rechercheur is werkzaam bij de politie op districts-, regionaal of (inter)nationaal niveau en zorgt onder andere voor uitwisseling van de juiste financiële kennis.    Competenties, kennis en vaardigheden Praktijkgericht financiële kennis Kennis van bedrijfsadministraties, vastgoed, het bankwezen of accountancy Eisen Om financieel rechercheur bij de Politie te worden moet je een tweedelige interne opleiding volgen aan de Politieacademie. Het eerste deel, Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming, zorgt ervoor dat je bevoegdheid krijgt voor de opsporing. Tijdens het tweede deel leer je verschillende aspecten van het forensisch financieel opsporen. Voorafgaand de opleiding doorloop je een selectieprocedure.    Professionele ontwikkeling Als financieel rechercheur is het mogelijk een hogere functie binnen de politie te bekleden als je in bezit bent van de juiste competenties. Het is ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten of een (andere) verandering te maken naar de private sector.     Bronverwijzingen https://www.kombijdepolitie.nl/WerkenBijDeRecherche/financieel-rechercheren/Paginas/opleiding.aspx https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
ForensicsNational SecurityUrban Security
Brandweer bevelvoerder
Als Brandweer bevelvoerder is het jouw taak om zowel brandweer manschappen te coördineren bij hun taken als fungeren als belangrijkste bron van communicatie. Daarbij ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering, voorbereiding en evaluatie van oefeningen. Je reageert op incidenten en noodsituaties die zich voordoen en leidt je team bij het uitvoeren van hun taken. Om brandweercommandant te worden, moet je eerst de graad 'Bevelvoerder' hebben behaald bij de Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als bevelvoerder vervul je een uitrukfunctie bij de repressieve dienst van een desbetreffende veiligheidsregio. Elke veiligheidsregio heeft zijn eigen kerntaken: jij treedt op als bevelvoerder bij repressieve inzetten bij die taken. Als bevelvoerder coördineer je daarom de werkzaamheden voor beroepsmedewerkers in de dagdienst en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, de voorbereiding en nazorg van de toegewezen oefeningen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het rooster en de paraatheid van het personeel voor de repressieve dagdienst. Ten aanzien van inzetten stel je rapportages op, evalueer je inzetten en stel je verbeteringen voor.    Competenties, kennis en vaardigheden Bezit eigenschap om situationeel leidinggeven Organisatorische kwaliteiten Van nature gericht op samenwerken en communiceren   Eisen Voor een functie als bevelvoerder binnen een veiligheidsregio is een diploma Brandmeester/Bevelvoerder vereist. Daarnaast beschik je minimaal over een mbo-4 werk-, en denkniveau. Je bent ook in het bezit van Rijbewijs B(E). Voor een aanstelling doorloop je een selectieprocedure waarbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onderdeel is.    Professionele ontwikkeling  Als bevelvoerder is het mogelijk een hogere rang te bereiken mits je de juiste competenties en (professionele) vaardigheden bezit. Je kan je (ook) ontwikkelen via de aangeboden specialisaties, bijscholingsmogelijkheden of leergangen. Denk hierbij aan de Specialisatie Risico’s en veiligheid, het Bijscholingstraject Beheersbaarheid van brand of de Leergang Officier van dienst.     Bron verwijzingen https://www.brandweer.nl/middenwestbrabant/werken-bij/bevelvoerder-dagdienst https://www.ifv.nl/opleidingen/Paginas/Opleidingen-en-bijscholingen-Brandweeracademie.aspx https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureNational SecurityUrban Security
Brandweer officier
Als Brandweer officier zijn je rollen veelzijdig: de ene keer neem je taken op als leidinggevende en de andere keer fungeer je juist als specialist. Daarnaast is jouw deskundigheid in te zetten bij een grootschalig incident waarbij je optreedt als Officier van Dienst (OvD) voor de getroffen regio. Om brandweerfunctionaris te worden dien je opleiding te volgen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Na afronding van de opleiding is het mogelijk om je verder te specialiseren of een hogere rang te bereiken. Werken onder druk en doorzettingsvermogen zijn essentieel voor een brandweer officier.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als brandweerofficier werk je voor de brandweerorganisatie in een veiligheidsregio. Soms neem je de rol aan als leidinggevende, andere keren als projectleider of toonaangevend specialist. Daarnaast kan je worden ingezet als Officier van Dienst bij diverse incidenten, variërend van een ongeval met gevaarlijke stoffen tot een vliegtuigramp. Hier heb je dan leiding over meerdere bevelvoerders.    Competenties, kennis en vaardigheden Stevig in je schoenen staan Ambitie Doorzettingsvermogen Leiderschapskwaliteiten Stressbestendig Eisen Om brandweerofficier te worden moet je eerst de voltijdopleiding Brandweerofficier volgen. Hier haal je verscheidene diploma’s waaronder: Manschap A, Bevelvoerder, Officier van Dienst, Operationeel manager, Specialist operationele voorbereiding en Fire Safety Engineer. Om toegelaten te worden tot de opleiding is hbo denk-, en werkniveau een vereiste.    Professionele ontwikkeling Als brandweerofficier bekleed je één van de hoogste functies binnen de Brandweer. Toch kun je vaak wel een hogere rang, zoals hoofdofficier, bereiken mits je de juiste competenties en (professionele) vaardigheden bezit. Je kan je ook ontwikkelen via de aangeboden specialisaties, bijscholingsmogelijkheden of leergangen. Denk hierbij aan de Specialisatie Industriële veiligheid, Bijscholingstraject Brandveilig bouwen of de Leergang Hoofdofficier van dienst.    Bronverwijzingen https://www.ifv.nl/opleidingen/Paginas/Voltijdopleiding-Brandweerofficier.aspx https://www.ifv.nl/opleidingen/Paginas/Opleidingen-en-bijscholingen-Brandweeracademie.aspx https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureNational SecurityUrban Security
Brandweer manschap
Als brandweerman werk je in een team. Bij een calamiteit vertrek je naar de getroffen locatie en voer je in teamverband verkenningsactiviteiten uit voor het achterhalen van de oorzaak van de calamiteit. Op basis van de collectieve beoordeling is het doel om de situatie onder controle te krijgen. Om brandweerman te worden doen je de opleiding 'Manschap A' van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) af te ronden en af te studeren met minimaal één specialisatie. Daarbij zijn Safety & Security topprioriteit voor jou en je omgeving.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als brandweerman ben je onderdeel van een ploeg en werk je samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (ladderwagen, multifunctionele autopomp etc.). Bij een oproep ruk je uit met je ploeg en op de locatie van het incident voer je verkenningswerkzaamheden uit. Aan de hand daarvan zet je je in om de situatie onder controle te krijgen. Na afloop zorg je voor een goede afwerking van het incident en neem je deel aan evaluatie-, en nazorggesprekken. Deze taken worden uitgevoerd in 4 operationele gebieden: brandbestrijding, technische hulpverlening, optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen, en ondersteunen bij waterongevallen.    Competenties, kennis en vaardigheden Minimaal 1 van de volgende specialisaties: chauffeur, gaspakdrager, meetploegen, duiker, oppervlakte-assistent, ambulancier Fysieke conditie op peil in lijn met medische criteria vooraf opgesteld Veiligheidsbewust Maximaal inzetbaar   Eisen Om het beroepsprofiel Brandweer manschap a te vervullen moet je eerst Leergang Manschap a positief afronden. Daarnaast moet je tenminste 1 van de specialisaties uit kunnen oefenen.    Professionele ontwikkeling Na het behalen van de leergang Manschap a is het mogelijk een hogere rang te behalen mits je de juiste competenties en professionele vaardigheden beschikt. Dit kan als bevelvoerder of brandweerofficier. Je kan je ook ontwikkelen via de aangeboden leergangen, specialisaties en bijscholingstrajecten aangeboden op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid.    Bronverwijzingen http://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/explorer/JOBS/Brandweer_pompiers/2016-06-27_Functieprofiel_brandweerman_vDEF2.pdf https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20100520-NIFV-Opleidingsplan-manschap-a.pdf https://www.ifv.nl/opleidingen/Paginas/Opleidingen-en-bijscholingen-Brandweeracademie.aspx https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureNational SecurityUrban Security
Forensisch onderzoeker
Als forensisch onderzoeker ga je met behulp van wetenschappelijk onderbouwde onderzoeks- en analysetechnieken over tot het oplossen van misdrijven. Je hebt de keuze om te werken bij verschillende werkgevers in zowel het publieke als private domein. Om forensisch onderzoeker te worden dien je minimaal een HBO-opleiding te hebben afgerond met een achtergrond in natuurwetenschappen.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als forensisch onderzoeker houd je je bezig met het oplossen van misdaden aan de hand van natuurwetenschappelijke onderzoeks- en opsporingstechnieken. Forensische onderzoekers zijn vaak werkzaam in uiteenlopende vakgebieden. Denk hierbij aan de kant van forensisch-technische recherchekunde of meer de richting van forensisch onderzoek en analyse. Door deze diversiteit vervult de forensische onderzoeker verschillende functies. Dit kan als kwaliteitsmanager bij forensisch onderzoek zijn, adviseur bij rechtbanken en advocatenkantoren, of als rechercheur bij de politie.    Competenties, kennis en vaardigheden Communicatieve vaardigheden Managementvaardigheden Technische vaardigheden relevant voor forensisch onderzoek Stressbestendigheid Eisen Om forensisch onderzoeker te worden volg je de opleiding Forensisch Onderzoek op HBO niveau. Hiervoor moet je wel een vooropleiding hebben gedaan op minimaal mbo-4 niveau en een duidelijke interesse voor biologie, natuur- en scheikunde.    Professionele ontwikkeling Als forensisch onderzoeker kun je gaan werken bij de politie, het Nederlands Forensisch Instituut, de advocatuur, keuringsdiensten en chemische en medische laboratoria   Bron verwijzingen https://www.roc.nl/default.php?fr=details&id=3327 http://www.carrieretijger.nl/opleiding/techniek/toegepast-onderzoek/forensisch-onderzoek http://www.hva.nl/opleiding/forensisch-onderzoek/forensisch-onderzoek.html https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
ForensicsNational SecurityUrban Security
Forensisch-technisch analist
Als Forensisch-technisch analist is het jouw taak om analyses uit te voeren op het materiaal dat is gevonden tijdens het forensisch onderzoek. Aan de hand van deze analyses kan bijvoorbeeld bewijs worden vergaard voor het oplossen van een misdrijf. Als forensisch-technisch analist kan je bij verschillende opdrechtgevers komen te werken, zoals de politie, overheidsinstellingen, maar ook bij een particulier forensisch laboratorium of een laboratorium van een onderwijsinstelling.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Een forensisch-technisch analist is iemand die op een plaats delict of in een laboratorium analyses uitvoert op materiaal dat is gevonden tijdens het forensisch onderzoek. Een forensisch-technisch analist is werkzaam bij verscheidene opdrachtgevers en limiteert zich dus niet tot de politie. Het is dus ook mogelijk om te werken bij een particulier forensisch laboratorium of een laboratorium van een onderwijsinstelling.      Competenties, kennis en vaardigheden Analytisch Forensische onderzoek vaardigheden Nauwkeurig   Eisen Om forensisch – technisch analist te worden moet je de HBO-opleiding Forensisch Onderzoek hebben gedaan. Om hiervoor toegelaten te worden heb je minimaal een MBO-4 diploma nodig met kennis van natuurwetenschappelijke vakken zoals biologie, natuurkunde en scheikunde.    Professionele ontwikkeling Met het profiel forensisch – technisch analist is het mogelijk door te groeien tot forensisch – technisch rechercheur of onderzoeker bij de politie of in het private domein.    Bronverwijzingen https://www.nationaleberoepengids.nl/Forensisch_Analist https://laboratorium.nl/overige-labs/forensisch-laboratorium/ http://www.hva.nl/opleiding/forensisch-onderzoek/forensisch-onderzoek.html https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
ForensicsNational SecurityUrban Security
Forensisch-technisch rechercheur
De forensisch-technische rechercheur is actief binnen de politie. In deze rol maak je gebruik van forensisch-technische technieken om aanwijzingen te vinden die kunnen helpen bij de opsporing van de dader van een misdrijf. Om forensisch-technisch rechercheur te worden dien je een tweedelige opleiding te volgen aan een van de politieacademies. Na je politiecarrière is het ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten of een andere verandering te maken naar het private domein.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als forensisch – technisch rechercheur ben je werkzaam bij de politie. Aan de hand van zowel geavanceerde en innovatieve, als klassieke forensisch-technische technieken zoek je naar aanwijzingen die de opsporing van misdadigers kan versnellen. Wet- en regelgeving stellen steeds hogere eisen aan opsporing en vervolging en daarom is kwalitatief hoogwaardige bewijsvoering steeds meer van belang.    Competenties, kennis en vaardigheden Diepgaande kennis van (dna) techniek of chemie Breed perspectief op forensische en strafrechtelijke processen  Eisen Om forensisch – technisch rechercheur te worden bij de politie volg je eerst een interne opleiding aan de Politieacademie. Het eerste deel, Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming, is voor iedereen gelijk. De inhoud van het tweede gedeelte, forensisch-technische opleidingsmodules, is afhankelijk van je eigen achtergrond. Om toegelaten te worden tot de opleiding is een selectieprocedure noodzakelijk.    Professionele ontwikkeling Als forensisch – technisch rechercheur is het mogelijk een hogere functie binnen de politie te bekleden als je in bezit bent van de juiste competenties. Het is ook mogelijk een eigen adviesbureau te starten of een andere verandering te maken naar het private domein.    Bronverwijzingen https://www.kombijdepolitie.nl/WerkenBijDeRecherche/forensisch-rechercheren https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
ForensicsNational SecurityUrban Security
Fraude onderzoeker
Fraudeonderzoekers binnen particuliere organisaties werken vaak bij retailers of opslagplaatsen en voeren preventief onderzoek voor het voorkomen van bedrijfsfraude. Maar het is ook mogelijk om als privédetective bij de politie te werken. De vaardigheid voor het ondervragen van verdachten en kennis over de mechanismes van fraude zijn beide een vereist.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Een Fraudeonderzoeker voert verschillende werkzaamheden uit welke afhankelijk zijn van de achtergrond en professionele rol. Dit loopt uiteen van het onderzoeken van rapporten om fraude te vinden, het analyseren van financiele data (zoals afschriften), het interviewen van verdachten, het opstellen van rapporten, getuigen in de rechtbank, of het doen van achtergrondchecks.    Competenties, kennis en vaardigheden Kennis over de mechanismes van fraude Vaardigheid om verdachten te interviewen Sterk analytisch inzicht Ervaring op het gebied van fraudebestrijding evenals ervaring met data-analyse Kennis van bedrijfsprocessen  Kan zich verplaatsen in de belangen van verschillende partners en is goed in staat om commitment en medewerking te krijgen Toont daadkracht, lef en scherpte en durft-waar nodig- af te wijken van gebaande paden Is niet bang om de confrontatie aan te gaan Eisen Voor de meeste particuliere fraude onderzoekers is een middelbare schoolopleiding vereist. Een bachelor diploma in rechtshandhaving of strafrecht is een plus en soms vereist. Privédetectives leren het grootste deel van hun vaardigheden tijdens het werk en kunnen mogelijk een licentie krijgen. Voor individuen in verliespreventie en interne en externe fraudeanalyse, heeft een bachelor diploma meestal de voorkeur. Sommige organisaties eisen ook een certificering, zoals bijvoorbeeld het Certificat Fraud Examiner (CFE).    Professionele ontwikkeling Als Fraude onderzoeker is het mogelijk een andere functie te gaan vervullen zoals bijvoorbeeld financieel rechercheur bij de politie. Ook is het mogelijk een particulier onderzoeksbureau te beginnen.   Bronnen: https://www.acfe.com/cfe-skill-set.aspx https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber SecurityForensicsNational Security
ICT beveiligingsmanager
Als ICT-beveiligingsmanager is het jouw taak om richtlijnen voor informatiebeveiliging in een organisatie te definiëren, te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het op peil houden van het informatiebeveiligingsniveau van een organisatie. Als ICT-beveiligingsmanager kun je werken voor de overheid, een bedrijf of kennisinstelling. Ook heb je minstens 3 jaar werkervaring nodig als manager in een ICT-beveiligingsgroep of managementpositie.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving De taak van de ICT-beveiligingsmanager is het definiëren van ICT-beveiligingsrichtlijnen rekening houdend met de trends, de ICT van de organisatie en toekomstige behoeften. Daar aansluitend richt je de organisatie van de ICT-beveiliging in en bepaalt daarvoor de benodigde middelen en wijst deze ook toe. Verder manage je de implementatie van de ICT-beveiliging voor alle ICT-systemen. Ook zorg je voor een geschikt niveau van ICT-beveiliging gebaseerd op de behoefte en risicobereidheid van de organisatie. Als ICT-beveiligingsmanager kun je gaan werken bij de overheid, een bedrijf of kennisinstelling.    Competenties, kennis en vaardigheden Op de hoogte van technologische ontwikkelingen Kennis van Risicomanagement en informatiebeveiligingsmanagement Eisen Om ICT-beveiligingsmanager te worden heb je een afgeronde Bacheloropleiding in het exacte of technische domein nodig of een daarmee vergelijkbaar niveau van kennis en vaardigheden. Ook heb je tenminste 3 jaar werkervaring in een ICT-beveiligingsgroep en managementpositie nodig.    Professionele ontwikkeling Na je functie als ICT-beveiligingsmanager is het mogelijk om door te groeien tot (Chief) Information Security Officer of beveiligingsspecialist 1/2/3, mits je de juiste competenties, denkniveau, werkervaring en kennis bezit.    Bronverwijzingen https://www.pvib.nl/kenniscentrum/documenten/beroepsprofielen-informatiebeveiliging-2-0/downloaden https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber Security
ICT beveiligingsspecialist 1 (MBO-niveau)
Als ICT beveiligingsspecialist 1 (MBO-niveau) is het jouw taak om binnen een organisatie de technische ICT-beveiligingsmaatregelen te ontwerpen, actualiseren en implementeren. De laagste instroom voor deze functie is via een beroepsopleiding in het ICT- en/of Security domein.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als ICT-beveiligingsspecialist 1 realiseer en monitor je technische beveiligingsmaatregelen voor de ICT-beveiliging van een organisatie. Je biedt ondersteuning en de juiste informatie om ICT veilig te laten werken. Je neemt directe actie om systemen en netwerken of delen daarvan te beveiligen. Om up-to-date te blijven volg je technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT-beveiliging. Je selecteert en implementeert beveiligingshulpmiddelen en rapporteert over de werking van ICT-beveiligingsmaatregelen. Een ICT-beveiligingsspecialist kan werken bij elke organisatie die (veel) te maken heeft met ICT-systemen. Dit kan in de private sector, bij een overheid, of kennisinstelling.     Competenties, kennis en vaardigheden Volgen van technologische ontwikkelingen Oplossingen implementeren Kennis van informatiebeveiligingsmanagement Communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht Onderzoekend Eisen Om Beveiligingsspecialist 1 te worden moet je een relevante opleiding in het domein ICT hebben gevolgd, minimaal op mbo-4 niveau of een vergelijkbaar niveau van kennis en vaardigheden.    Professionele ontwikkeling Na het succesvol afronden van je opleiding, is het mogelijk door te ontwikkelen en te groeien naar het beroep ICT beveiligingsspecialist 2, ICT beveiligingsspecialist 3, ICT-beveiligingsmanager, Information Security Officer, of Chief Information Security Officer, mits je over de juiste vaardigheden, competenties en werk/denkniveau beschikt.   Bronverwijzingen https://www.pvib.nl/kenniscentrum/documenten/beroepsprofielen-informatiebeveiliging-2-0/downloaden https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/HBO-ICT-met-4-afstudeerrichtingen-bachelor-deeltijd/Inhoud-opleiding/ICT-Management-and-Security-1.htm
Cyber Security
ICT beveiligingsspecialist 2 (HBO-niveau)
Als ICT beveiligingsspecialist 2 (HBO-niveau) ben je namens jouw organisatie verantwoordelijk voor het voorschrijven van ICT-veiligheidsrichtlijnen. Je hebt kennis van de actuele dreigingtrends en de impact op de organisatie. Daarnaast draag je bij aan forensisch onderzoek en presenteer je verbetervoorstellen aan het lijnmanagement. De ICT beveiligingsspecialist 2 (HBO-niveau) kan bij iedere organisatie werken die een ICT-systeem bevat. Je kunt uiteindelijk doorgroeien naar het beroepsprofiel van ICT beveiligingsspecialist 3 (WO-niveau) of andere profielen gerelateerd aan ICT en/of Security.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving De ICT- beveiligingsspecialist 2 geeft invulling aan de beveiligingsrichtlijnen van de organisatie. Je neemt kennis van actuele dreigingen en dreigingstrends en bepaalt de mogelijke impact hiervan op de organisatie. Ook draag je bij aan forensisch onderzoek en test onderdelen van het ICT-incident response-en/of continuïteitsplan. Verder presenteer je verbetervoorstellen aan het lijnmanagement met betrekking tot ICT-beveiliging en risico’s. Een ICT-beveiligingsspecialist kan werken bij elke organisatie die (veel) te maken heeft met ICT-systemen. Dit kan in de private sector, bij een overheid, of kennisinstelling.     Competenties, kennis en vaardigheden Onderzoekend Analytisch vermogen Integriteit Op de hoogte van technologische ontwikkelingen Eisen Om ICT-beveiligingsspecialist 2 te worden is een opleiding op hbo-niveau aangeraden. Denk hierbij aan de opleidingen Security & Business Continuity; ICT, Management en Security; of hbo-ICT.    Professionele ontwikkeling Als ICT-beveiligingsspecialist 2 is het mogelijk door te ontwikkelen en te groeien naar het beroep ICT beveiligingsspecialist 3, ICT-beveiligingsmanager, Information Security Officer, Chief Information Security Officer, of Ethical Hacker, mits je over de juiste vaardigheden, competenties en werk/denkniveau beschikt.   Bronverwijzingen https://www.pvib.nl/kenniscentrum/documenten/beroepsprofielen-informatiebeveiliging-2-0/downloaden https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber Security
ICT beveiligingsspecialist 3 (WO-niveau)
Als ICT beveiligingsspecialist 3 (WO-niveau) ben jij binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor het ontwerpen van organisatorische beveiligingsrichtlijnen, het doen van voorstellen rondom ICT-integratie en het adviseren van minder ervaren collega's. Je hebt diepgaande kennis van technologische trends en risicomanagement. Een afgeronde masteropleiding is daarbij een vereiste. Als ICT beveiligingsspecialist 3 kun je professioneel doorgroeien naar andere functies zoals (Chief) Information Security Officer.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving En de ICT-beveiligingsspecialist 3 ontwerpt beveiligingsrichtlijnen van de organisatie en wordt door vakgenoten gezien als een deskundige op zijn gebied. Je bent grondig op de hoogte van technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT-beveiliging. Je stelt voorstellen op voor integratie van nieuwe informatietechnologie en het beveiligen van de ICT. Verder ontwerp je technische ICT-beveiligingsoplossingen en begeleid je minder ervaren collega’s in de ICT-beveiliging.    Competenties, kennis en vaardigheden Grondige kennis van technologische ontwikkelingen Kennis van risicomanagement Analytisch  Onderzoekend vermogen Eisen Om Beveiligingsspecialist 3 te worden is een afgeronde Master-opleiding in het ICT-domein nodig, of een vergelijkbaar niveau van kennis en vaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld een Masterspecialisatie Cybersecurity zijn of Masteropleiding ICT Management.    Professionele ontwikkeling Als ICT-beveiligingsspecialist 3 is het mogelijk door te ontwikkelen en te groeien naar het beroep ICT-beveiligingsmanager, Information Security Officer, of Chief Information Security Officer, mits je over de juiste vaardigheden, competenties en werk/denkniveau beschikt.   Bronverwijzingen https://www.pvib.nl/kenniscentrum/documenten/beroepsprofielen-informatiebeveiliging-2-0/downloaden https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber Security
Information Security Officer (ISO)
Als Information Security Officer (ISO) zorg jij binnen een organisatie voor de implementatie van de informatiebeveiliging. Dit doe je door het ontwikkelen van een informatiebeveiligingsbeleid, het uitvoeren van risicoanalyses en het verzorgen trainingen. Ook initieer en begeleid jij de Security Awareness projecten.   Door interne en externe stakeholders wordt je beschouwd als een deskundige op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast heb je een afgeronde bachelordiploma en minimaal twee jaar werkervaring om te mogen starten als Information Security Officer.  Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als ISO implementeer je de informatiebeveiliging in een organisatie. Je zorgt in het kader van informatiebeveiliging voor een beveiligingsplan, risicoanalyse, risicomonitoring, incidentenregistratie, hulpmiddelen, training en evaluatie. Ook initieer en bestuur je de informatiebeveiliging- en bewustwordingsprojecten. Door interne en externe stakeholders word je beschouwd als een deskundige op het gebied van informatiebeveiliging. Als ISO kun je gaan werken bij een bedrijf, overheidsorganisatie of kennisinstelling.    Competenties, kennis en vaardigheden Kennis van risicomanagement Kennis van informatiebeveiligingsmanagement Ervaring in projectmanagement Eisen Om ISO te worden moet je een afgeronde Bacheloropleiding hebben in het exacte, technische, economische of menswetenschappelijke domein óf een vergelijkbaar niveau van kennis en vaardigheden. Ook moet je ten minste 2 jaar werkervaring hebben in een relevant beroep.    Professionele ontwikkeling Na je functie als ISO is het mogelijk door te groeien naar de functie Chief Information Security Officer (CISO), mits je de juiste vaardigheden, kennis en werkervaring bezit.    Bronverwijzingen https://www.pvib.nl/kenniscentrum/documenten/beroepsprofielen-informatiebeveiliging-2-0/downloaden https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber Security
Integraal Veiligheidskundige (IVK)
Een Integraal Veiligheidskundige stelt beleid op, voert beleid uit, doet onderzoek en stelt passende veiligheidsadviezen over Safety, Security, fysieke- en sociale veiligheid. Om een Integraal Veiligheidskundige te worden is een afgeronde IVK-opleiding aanbevolen bij 1 van de 6 opleiders in Nederland. Na deze bacheloropleiding zijn er verschillende masters om jezelf te verdiepen in verschillende veiligheidsontwikkelingen.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving De IVK houdt zich bezig met veiligheidsvraagstukken in de meest brede zin. Deze kunnen liggen op het gebied van de openbare orde en sociale veiligheid (Security), maar ook op het gebied van “Arbo” en fysieke veiligheid (Health & Safety). De IVK brengt veiligheidsproblemen in kaart en stelt passende veiligheidsadviezen op. Dit met oog voor de juridische, financiële en organisatorische kant van het veiligheidsvraagstuk. Ook kan de IVK de uitvoering van het veiligheidsbeleid coördineren en optreden als ‘spin in het web’ tussen verschillende veiligheidsdisciplines.   Competenties, kennis en vaardigheden Onderzoeken, adviseren en rapporteren vanuit brede perspectieven en invalshoeken   Eisen Om Integraal Veiligheidskundige te worden is een afgeronde IVK-opleiding bij 1 van de 6 opleiders in Nederland geadviseerd.   Professionele ontwikkeling Als Integraal Veiligheidskundige kun je je op verschillende manieren ontwikkelen. Zo kun je na de opleiding Integrale Veiligheidskunde verschillende verdiepende masters naast je reguliere baan volgen. Dit om jezelf te verdiepen in verschillende veiligheidsontwikkelingen. Zo kun je bijvoorbeeld de master Besturen in Veiligheid volgen.    Bronverwijzingen https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/083/original/AA_Schets_IVK_Bedrijfsprofiel_2019.pdf?1572365401 https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureCyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
IT-auditor
Een IT-auditor oordeelt en adviseert organisaties over het informatieproces. Als IT-auditor kan je in principe bij elke organisatie werken die gebonden is aan de uitvoering van een audit over hun informatieprocessen. Dit betekent dat je als IT-auditor kunt werken bij een overheidsinstelling, auditbureau of IT-bedrijf. Voor de functie als IT-auditor dien je op universitair niveau een relevante opleiding te hebben gevolgd. Bij voldoende werkervaring als IT-auditor kun je je op den duur inschrijven als Electronic Data Processing (EDP)-auditor.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Alternatieve benamingen Register EDP-auditor   Functieomschrijving Een IT-auditor oordeelt en adviseert over IT in bedrijven en organisaties. Door de toenemende eisen van IT-governance, wet- regelgeving en transparantie, wordt het bestaan van de IT-auditor steeds belangrijker. Als IT-auditor kan je werken bij een auditbureau, overheidsinstantie of IT-bedrijf. Vanuit hier kan je bij elke organisatie werken die een informatieproces in stand moet houden.    Competenties, kennis en vaardigheden Deskundigheid inzake informatiebeveiliging Beheersing van IT Kunnen afstemmen tussen bedrijfsprocessen en ICT   Eisen Om IT-auditor te worden moet je eerst een universitaire masteropleiding in IT-auditing hebben gedaan. De toelatingseisen zijn relatief gelijk en meestal geldt dat je een relevante vooropleiding in bijvoorbeeld accounting of bestuurlijke informatiekunde moet hebben gedaan.     Professionele ontwikkeling Bij het kunnen aantonen van tenminste 3 jaar werkervaring als IT-auditor, diploma van een erkende IT-audit opleiding, en een Verklaring Omtrent Gedrag, kun je je inschrijven als Registered EDP-auditor (RE). Hiermee verbind je je aan een aantal gedrags- en beroepsregels en ben je onderworpen aan tuchtrechtspraak. RE’s hebben kennis van informatietechnologie, bestuurlijke informatievoorziening, organisatiekunde, en methoden en technieken van onderzoek. Een RE geeft onpartijdig adviezen en oordelen over kwaliteitsaspecten van IT.    Bronverwijzingen https://www.deitauditor.nl/wat-is-een-it-auditor/ https://www.norea.nl/re-worden https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Cyber Security
Juridische professional
Juridische professionals kunnen op uiteenlopende terreinen worden ingezet, waaronder bij ministeries, gemeenten en advocatenkantoren. Als juridisch medewerker bestaan jouw taken onder andere uit het uitvoeren van administratieve taken of wettelijke regelingen. Een juridisch adviseur is gespecialiseerd binnen bijvoorbeeld IT-recht of strafrecht en kan juridisch advies geven aan overheidsorganisaties zoals het OM, Ministerie van Justitie en Veiligheid of de Politie. Het instapniveau voor een jurist bevindt zich op mbo-niveau (MBO-niveau 4).   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Juridische professionals hebben uiteenlopende functies, van juridische-administratief dienstverlener tot rechtsadviseur, en kunnen werken in verschillende domeinen van veiligheid. Een juridisch- administratief dienstverlener kan werken bij de gemeente of een advocatenbureau en houdt zich dan bezig met het uitvoeren van regelingen, procedures, administratieve taken of voorlichting geven over juridische procedures.    Juridische adviseurs werken vaak binnen afgekaderde rechtsgebieden als onderdeel van een organisatie en gaan duurzame relaties aan met cliënten. Ze hebben kennis van rechtelijke procedures en kunnen hier advies over geven. Juridische adviseurs zijn daarom vaak gespecialiseerd binnen bijvoorbeeld IT-recht (cyberlaw), civiel recht of strafrecht en kunnen aan de slag bij bedrijven of overheidsinstellingen zoals het OM, Ministerie van Justitie en Veiligheid of de Politie.    Competenties, kennis en vaardigheden Kan omgaan met vertrouwelijke informatie Kennis van wetten en regelgeving Klantgericht en onafhankelijke uitstraling Oog voor detail en up-to-date van het juridisch vakgebied Eisen Om juridisch professional te worden kun je op mbo-niveau instromen in de opleiding juridisch-administratief dienstverlener of een HBO/WO opleiding volgen op het gebied van IT-recht, notarieel recht of forensische criminologie.   Professionele ontwikkeling Vanuit de startfunctie administratief-juridisch dienstverlener kun je je specialiseren in een bepaald rechtsgebied door middel van een opleiding of cursus. Juridische adviseurs kunnen zich ontwikkelijken door het volgen van relevante cursussen, trainingen of specialiseren in andere rechtsgebieden. Binnen ICT-recht is doorontwikkeling mogelijk naar bijvoorbeeld specialismen zoals bijvoorbeeld privacy, blockchain, of auditing.    Bronverwijzingen https://carrierestart.qompas.nl/branches_en_beroepen/beroep/Juridisch-adviseur/93 https://ictrecht.nl https://www.rocvanflevoland.nl/MBO-onderwijs/Sectoren/Administratief-Juridisch-Secretarieel/Juridisch-Administratief-Dienstverlener https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/juridisch-adviseur-AIVD-2019-0003 https://www.mbostart.nl/mborechten/juridisch-administratief-dienstverlener/ https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security  
Cyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
Manager veiligheid, gezondheid en milieu (SHE)
De Manager veiligheid, gezondheid en milieu (SHE) managed veiligheid-, gezondheid- en milieurisico's, analyseert complexe problemen, adviseert het senior management en voert onderzoek uit naar (bijna) ongevallen binnen de eigen organisatie. Er bestaan geen formele opleiding voor SHE manager, maar een technische, zakelijke of wetenschappelijke achtergrond wordt aanbevolen om uiteindelijk tot die functie te groeien. Er zijn bovendien verschillende mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en certificering.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving De taken van de SHE Manager zijn onder andere; zorgdragen dat de lokale productie verloopt volgens de plannen van het bedrijf, het bewaken van de werkzaamheden binnen het bedrijf, veiligheid bewaren en bewaken in het bedrijf, milieuzaken en gezondheidsprocedures navolgen en het opzetten van projecten die van belang zijn voor het bedrijf.  Ook moet de SHE Manager de financiële administratie bijhouden voor het bedrijf. De SHE Manager heeft een uitgebreid takenpakket en kan een veeleisende baan hebben i.v.m. de verantwoordelijkheden, diversiteit aan taken en de verantwoordelijkheid als veiligheidsmanager.   Competenties Onderhandelen Plannen en organiseren Inzicht in omgeving Oordeelsvorming   Eisen Er is geen specifieke studie om een SHE Manager te worden. Bijna altijd zijn het chemische ingenieurs die doorgegroeid zijn en zo veel ervaring opgedaan hebben in het werkveld dat ze geschikt zijn voor de functie. Om wel dicht in de buurt te komen van SHE Manager wordt er minimaal een WO-achtergrond verwacht in de Techniek, Life Science of Management en Business. Veel van deze opleidingen duren gemiddeld genomen vier jaar: een driejarige bachelor met aansluitende master.   Professionele ontwikkeling Om je als Manager SHE verder te ontwikkelen kun je jezelf verdiepen op verschillende ontwikkelingen zoals Arbowet- en regelgeving, Implementatie en realisatie van kwaliteits-, Arbo- en milieuzorg, Strategie, beleid en communicatie rondom QHSE, Certificeringen, zoals ISO, OHSAS, ATEX, BRZO, HAZOP, VCA, risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en Toezicht op naleving van maatregelen rondom arbeidsomstandigheden   Bronverwijzingen https://www.nationaleberoepengids.nl/Safety,_Health_Environment_Manager#Competenties https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureCyber SecurityNational SecurityUrban Security
Militair
Bij aanmelding voor een militaire opleiding dien je je eerst te solliciteren voor een specifiek strijdkracht. Hierna leert iedere soldaat door het doorlopen van de Algemene Militaire Opleiding (AMO) militaire vaardigheden, zoals kaartlezen, schieten en exercitie. Daarna specialiseer je je in een specifieke eenheid, bijvoorbeeld Inlichtingen, ICT of Techniek. Een soldaat moet fysiek en mentaal fit zijn, kunnen werken in teamverband en voldoende doorzettingsvermogen hebben. Als soldaat kun je hogere rangen bereiken en je specialiseren in verschillende eenheden.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Elke militair doorloopt eerst de Algemene Militaire Opleiding (AMO). Hier je leer je de basisvaardigheden die elke militair moet kunnen en kennen. Denk aan kaartlezen, schieten, exercitie. De locatie van de interne opleiding is afhankelijk van de krijgsmacht waarvoor je solliciteert: dit is de landmacht, marine, luchtmacht of marechaussee. Hierna volg je de Functie Opleiding (FO) waarin je je gaat specialiseren in een bepaald vakgebied. Denk hierbij aan Inlichtingen, ICT, Techniek, Geneeskunde of Gevechtsfuncties. De duur van de FO is afhankelijk van de rang: voor soldaten is dit ongeveer 6 maanden, voor onderofficieren en officieren is dit langer.    Competenties, Vaardigheden en Kennis Mentaal en fysieke kracht en conditie Integriteit Samenwerkend vermogen Toegelegd en gespecialiseerd   Eisen De instroomeisen zijn afhankelijk van de rang, functie en het krijgsmachtdeel dat je gaat volgen bij Defensie. Wel is het zo dat je minimaal 18 jaar moet zijn. Wil je al eerder beginnen als militair kun je de Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) volgen om al goed voorbereid te zijn voor een functie binnen Defensie.    Professionele ontwikkeling Binnen Defensie zijn de doorgroeimogelijkheden uitgebreid. Door het volgen van een interne opleiding is het mogelijk om je te specialiseren en verder ontwikkelen binnen, of buiten een bepaald vakgebied. Mits je over de juiste competenties bezit kun je doorgroeien naar een hogere rang. Afhankelijk van je startpositie kun je een rang als soldaat, onderofficier of officier behalen. Ook is het mogelijk de kennis die je bij Defensie hebt opgedaan toe te passen bij de politie, in de private sector of een civiele organisatie.    Bronverwijzingen https://werkenbijdefensie.nl/jouw-opleiding/defensie-opleidingen/algemene-militaire-opleiding/ https://werkenbijdefensie.nl/jouw-opleiding/defensie-opleidingen/functie-opleiding.html https://werkenbijdefensie.nl/dit-kun-je-doen/ https://veva.nl/ https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureCyber SecurityNational SecurityUrban Security
Operationeel Veiligheidskundige (OVK)
Een Operationeel Veiligheidskundige (OVK) voert risico-inventarisaties en -evaluaties uit en adviseert het management van een organisatie. Je neemt de rol van preventiemedewerker en toezichthouder op je om de veiligheid op de werkvloer te coördineren. Voor een OVK bestaat een certificeringsmogelijkheid waarmee de bedrijfsveiligheid wordt gewaarborgd waartoe een werkgever wettelijk verplicht toe is. Kritisch analysevermogen en omgevingsgevoeligheid zijn belangrijke kwaliteiten voor een OVK.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Een operationeel veiligheidskundige (OVK) helpt de veiligheid op de werkvloer verbeteren. Als preventiemedewerker zit je dicht bij jouw collega’s in de uitvoering, die met specifieke veiligheidsvragen bij je aankloppen. Je vervult de rol van coördinator of toezichthouder en biedt alle mogelijke ondersteuning op de werkvloer. Een registratie als operationeel veiligheidskundige geeft je meer autoriteit en aanzien. Bovendien borgt jouw werkgever hiermee de bedrijfsveiligheid, waartoe hij wettelijk is verplicht.   Competenties, kennis en vaardigheden Onafhankelijk optreden Omgevingsbewust afwegen Kritisch analyseren Sensitief handelen Rol zuiver optreden Overtuigend adviseren Reflecterend vermogen Eisen Vooropleiding (VCA-VOL of VVI) Beroepsopleiding (examen OVK)   Professionele ontwikkeling Als operationeel Veiligheidskundige kun je jezelf ontwikkelen door middel van verschillende opleidingen. Zoals Integrale Veiligheidskunde (IVK) of Hogere Veiligheidskunde. Hierdoor kan de kennis op het gebied van veiligheid worden uitgebreid en breder worden gemaakt. Deze kennis kan worden gerelateerd aan verschillende aspecten binnen de veiligheidsbeleving.   Bronverwijzingen https://www.hobeon.nl/producten/registratie-operationeel-veiligheidskundigen https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjU4d32svTeAhUPDOwKHSPwBRoQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.veiligheidskunde.nl%2Fstream%2F20170629-versie-definitief-beroepsprofiel-veiligheidskundige-v-2.pdf&usg=AOvVaw1LePDdkc_iVBon4rctGfZE https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureCyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
Operations Research Analyst
Een Operations Research Analyst is iemand die zijn kwantitatieve redeneringsvermogen en kritisch denkvermogen gebruikt om complexe problemen op te lossen door het aanbieden van adequate oplossingen. De vraagstukken die zij tegenkomen betreffen meestal het inrichten van systemen om op de meest effectieve manier te werken of om uit te vinden hoe schaarse menselijke hulpbronnen, geld, apparatuur of faciliteiten kunnen worden ingezet.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Een bedrijf kan een Operations Research Analyst inhuren om hun bedrijfsprocessen te verbeteren door kosteneffectiviteit, arbeidsvereisten, productdistributie en andere factoren die betrokken zijn bij hun dagelijkse activiteiten te onderzoeken.   Operations Research Analisten zijn probleemoplossers op hoog niveau die geavanceerde technieken gebruiken, zoals big data mining, optimalisatie, statistische analyse en wiskundige modellering, om oplossingen te bedenken die bedrijven en organisaties helpen efficiënter en meer kosteneffectief te opereren. De problemen die ze aanpakken, houden meestal in dat ze systemen ontwerpen om op de meest effectieve manier te werken of om uit te zoeken hoe schaarse personele middelen, geld, apparatuur of faciliteiten kunnen worden toegewezen. Bedrijven proberen de meeste waarde te halen uit hun investeringen in data- en analyseplatforms en hebben de juiste persoon nodig om het van onbewerkte gegevens naar een intelligent bedrijfsmiddel te brengen.     Competenties - Analytische vaardigheden. - Communicatievaardigheden. - Kritisch denken. - Interpersoonlijke vaardigheden. - Wiskundige vaardigheden. - Probleemoplossend vermogen. - Schrijfvaardigheden.   Eisen Veel beginnende functies zijn beschikbaar voor professionals met een bachelorsdiploma. Sommige werkgevers geven er echter de voorkeur aan kandidaten aan te nemen met een masterdiploma. Hoewel verscheidene scholen bachelor- en geavanceerde opleidingen aanbieden voor operationeel onderzoek, hebben sommige analisten diploma's op andere technische of kwantitatieve gebieden, zoals techniek, informatica, analyse of wiskunde.     Professionele ontwikkeling Omdat operaties onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve analyse, studenten hebben uitgebreide cursussen in de wiskunde. Cursussen omvatten statistieken, calculus en lineaire algebra. Cursussen in de informatica zijn belangrijk omdat analisten vertrouwen op geavanceerde statistische en databasesoftware om gegevens te analyseren en te modelleren. Cursussen in andere gebieden, zoals techniek, economie en politieke wetenschappen, zijn nuttig omdat operationeel onderzoek een multidisciplinair veld is met een grote verscheidenheid aan toepassingen.   Bronverwijzingen https://www.careerexplorer.com/careers/operations-research-analyst/ https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security                              
Cyber SecurityNational Security
Politieagent
Een politieagent handhaaft de vrede binnen de gemeenschap. Zij reageren op noodsituaties en houden het verkeer in de gaten. Politieagenten zijn zich ook bewust van hun wettelijke verantwoordelijkheden. Gedetailleerde documentatie en registratie is verplicht voor het geval dat agenten worden opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Politieagenten onderzoeken misdaden, geven dagvaardingen af en schrijven incidentenrapporten. Ze kunnen ook worden opgeroepen om geschillen in een gemeenschap op te lossen en om criminelen te vervolgen en/of aan te houden. Andere taken kunnen bestaan uit het bijhouden van politieregisters en het helpen van slachtoffers bij ongevallen.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als agent zorg je voor een veilige en leefbare wijk, stad of regio. Als agent ben je vooral actief in de surveillance en noodhulpdiensten. Samen met je collega's zorg je voor een goede afwikkeling van incidenten. Van vernieling tot verkeersongeval, van woninginbraak tot geweldsmisdrijf. De situaties waarin je hebt opgetreden rapporteer je zelf zorgvuldig. Zo leg je relevante informatie vast in de politieregisters voor de verdere procesgang. Als agent ben je dagelijks aanwezig op straat.   Competenties, kennis en vaardigheden Kennis over wetten en recht Kennis van verschillende culturen, verkregen door achtergrond of ervaring Naast Engels en Nederlands spreek je bij voorkeur nog een taal   Eisen Om politie agent te worden is het noodzakelijk een interne opleiding te volgen aan de één van de Politieacademiën in Nederland. Om hiervoor toegelaten te worden is een diploma van tenminste mbo-niveau noodzakelijk. Ook moet je minimaal 18 jaar zijn en een Nederlandse nationaliteit bezitten. Een selectieprocedure maakt standaard deel uit van het toelatingstraject.   Professionele ontwikkeling Na je opleiding bij de politie is het mogelijk om door te groeien en een opleiding als Politiekundige te volgen, mits je hiervoor de juiste kwaliteiten en competenties bezit.    Bron verwijzingen https://www.kombijdepolitie.nl/LerenEnWerkenAlsAgent/agent/Paginas/toelatingscriteria.aspx https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security  
Critical InfrastructureCyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
Politiekundige
Als politiedeskundige ben je actief in de frontlinie van het politiewerk. Je bent in staat om relevante patronen in noodoproepen en situaties te herkennen. Samen met (lokale) partners implementeer je structurele oplossingen die de veiligheid en beveiliging in de wijk helpen verbeteren en tegelijkertijd de criminaliteit terugdringen. Om politiedeskundige te worden volg je een 4-jarig programma aan de Politieacademie in Apeldoorn. Als je eenmaal politiedeskundige bent, heb je de mogelijkheid om een hogere rang te bereiken of je verder te specialiseren.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Als politiekundige ben je actief in het dagelijkse politiewerk van een wijk. Je herkent de samenhang in situaties en meldingen en werkt mee aan structurele oplossingen en verbeteringen. Samen met collega’s en andere partners, zoals jeugdconsulenten en bestuurders, werk je aan de veiligheid in een wijk en het terugdringen van de criminaliteit.    Competenties, kennis en vaardigheden Doortastendheid en besluitvaardigheid Inlevingsvermogen Sociaal-communicatieve vaardigheden  Vermogen je aan te passen aan verandering Goed kunnen samenwerken     Eisen Om politiekundige te worden volg je eerst een 4-jarige hbo-opleiding aan de Politieacademie in Apeldoorn. Hiervoor heb je een diploma mbo 4, havo, vwo, Associate Degree, of hbo-propedeuse voor nodig. Het is ook mogelijk een versnel traject van 2.5 jaar te volgen als je al in bezit bent van een hbo-diploma. Voor beide studies geldt dat je minimaal 18 jaar of ouder moet zijn en de Nederlandse nationaliteit moet bezitten.    Professionele ontwikkeling Nadat je opleiding politiekundige hebt afgerond of al tijdens de opleiding is het mogelijk om door te groeien naar een hogere functie of je te specialiseren in een bepaalde tak van de politie. Denk hierbij aan een specialisatie als forensische recherche, mobiele eenheid of zelfs persoonsbeveiliging.    Bronverwijzingen https://www.kombijdepolitie.nl/LerenEnWerkenAlsAgent/politiekundige/Paginas/profiel.aspx https://www.kombijdepolitie.nl/over-ons/Paginas/specialiseren-en-doorgroeien.aspx https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureForensicsNational SecurityUrban Security
Preventiemedewerker
Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor een werknemer die is aangesteld door een werknemer die de werkgever bijstaat op het gebied van preventie en de bedrijfsbeveiliging. Een preventiemedewerker neemt drie rollen op zich: als liaison, als beleidsadviseur en als Arbocoördinator. Een formele opleiding is niet vereist, maar het is wel mogelijk om een basiscursus Preventiewerknemer te volgen.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving In de praktijk tekent zich een driedeling af in de werkzaamheden op het gebied van preventie en bescherming: de preventiemedewerker als contactpersoon, als arbo-coördinator en als beleidsadviseur. De rol die de preventiemedewerker in een bedrijf inneemt, heeft een duidelijke relatie met de aard van de risico’s in het bedrijf, met de grootte van het bedrijf, met de mate van (de)centralisatie en met de visie van het management op de zorg voor arbeidsomstandigheden. In kleine bedrijven beperkt de rol van de preventiemedewerker zich meestal tot die van contactpersoon. In grote, centraal aangestuurde organisaties treedt de preventiemedewerker vaak op als beleidsadviseur op managementniveau. Er zijn verschillende manieren om de rol van preventiemedewerker in te vullen, namelijk: Als contactpersoon: intermediair tussen de eigen organisatie en externe deskundigen en heeft voldoende kennis van wat er in het bedrijf, vooral op de werk vloer, leeft. Als arbo-coördinator: actieve rol bij uitvoering van het arbobeleid. Als beleidsadviseur: ontwikkelen van arbobeleid, het sturen en coördineren van het beleid. Het kan ook een combinatie van bovenstaande taken zijn. Competenties, kennis en vaardigheden Vaardigheid om taken onafhankelijk en zelfstandig uit te kunnen voeren Capaciteit om een goede verslaglegging te plegen Eisen Het is niet verplicht een opleidingstraject te volgen om preventiemedewerker te worden. Het is wel van belang dat je over voldoende kennis en deskundigheid op het gebied van risico’s in een bedrijf beschikt. Het is wel mógelijk een training te volgen: bijvoorbeeld de basistraining Preventiemedewerker.    Professionele ontwikkeling Jezelf ontwikkelen als preventiemedewerker gebeurd op verschillende manieren, zo kun je je eigen onderneming starten of verhuur je je jezelf als ZZP’er. Verder kun je binnen je organisatie groeien tot leidinggevende van een afdeling.    Bron verwijzingen https://www.arboned.nl/uploads/inline/Veelgestelde%20vragen%20over%20de%20preventiemedewerker.pdf https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security    
Critical InfrastructureCyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
Onderzoeker
De belangrijkste taak binnen dit beroepsprofiel is het uitvoeren van onderzoek in een specifiek onderzoeksgebied en/of het verlenen van ondersteuning bij onderzoek. Onderzoekers kunnen tijdelijk worden ingehuurd voor bepaalde projecten of ze kunnen fulltime in dienst zijn van organisaties die lopende onderzoeksactiviteiten nodig hebben. Zij werken zelfstandig of in projectteams die onderzoek opzetten, gegevens verzamelen en interpreteren, en bevindingen rapporteren. Dit beroepsprofiel kan niet worden gekoppeld aan een specifieke opleiding. Een opleiding op beroepsniveau (onderzoeksassistent / laborant), Bachelor of Master (toegepast onderzoek) aan de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen of Research/Technical University Bachelor of Master (wetenschappelijk/fundamenteel onderzoek) bereidt je voor op een carrière in dit vakgebied. Voor bepaalde onderzoeksfuncties heb je een doctoraat nodig (doctoraat). De algemene competenties waarover onderzoekers moeten beschikken zijn: zelfsturend met plannings- en onderzoeksvaardigheden, uitermate detailgeoriënteerd en zeer goed kunnen organiseren met het vermogen om goed te kunnen communiceren in zowel schrift als spraak. Het type organisatie of projecten waarvoor een onderzoeker werkt zijn in hoge mate bepalend voor zijn taken en verantwoordelijkheden.    Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Disclaimer: Dit is geen dominant beroepsprofiel binnen het security domein. Wij zijn voorzichtig met het kenmerken van dit beroepsprofiel omdat het een ongelijke samenvoeging betreft. In dit beroepsprofiel is veel onderscheid waarneembaar binnen de takenpakketten van de verschillende beroepen. Dit beroepsprofiel is ontwikkeld om de onderzoeks(ondersteunende) functies die we observeren op Security Talent te kunnen clusteren. De inhoud van dit beroepsprofiel is niet statisch maar dynamisch en onderhevig aan veranderingen en suggesties.       Functieomschrijving   De hoofdtaak binnen dit beroepsprofiel is het uitvoeren van en verantwoordelijk zijn voor (deel-)onderzoeken en/of het ondersteunen van onderzoeken. Een groot aantal beroepen kan worden gekoppeld aan dit beroepsprofiel. Vier generieke taken zijn (de nadruk hierbinnen kan verschillen):    1. Het opzetten van onderzoek   In deze fase wordt het onderzoek ontworpen. Een probleemanalyse (en literatuurstudie) wordt uitgevoerd, de onderzoeksvraag en bijhorende hypotheses worden geformuleerd en een methodologische aanpak gepresenteerd.      2. Het uitvoeren van onderzoek   Door het gebruik van verschillende onderzoek methodologieën en bronnen verkrijgen onderzoekers actuele en relevante data. De inhoud van het werk kan verschillen van bijvoorbeeld het creëren en uitvoeren van experimenten, het afnemen van interviews tot het identificeren van trends en ontwikkelingen. Onderzoek vindt plaats bij onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, publieke organisaties, bedrijven of bij laboratoria.     3. Interpreteren van data   Zodra een onderzoeker de benodigde data heeft gevonden dient diegene de data te analyseren en te interpreteren. Doorgaans wordt hierbij gekeken hoe de data zich verhoudt tot de theorie. Hierbij dienen hoofd- en bijzaken gescheiden te blijven en moet kritisch worden gekeken wat op basis van de data kan worden geconcludeerd.     4. Het rapporteren van de onderzoeksresultaten   De wijze waarop de onderzoeker de onderzoeksresultaten presenteert kan variëren van een wetenschappelijk tijdschrift tot een presentatie of een rapport. Hierbij wordt vaak ingegaan op de beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.       Competenties   Plannen en organiseren   Flexibiliteit   Afbakenen van het probleem en het onderzoek   Probleemoplossend vermogen   Accuratesse   Communicatief   Zelfontwikkeling   Analytisch   Rapporteren     Eisen   Een afgeronde MBO (onderzoeksassistenten en laboranten),HBO (toegepast onderzoek) of WO-opleiding (wetenschappelijk/fundamenteel onderzoek). Er is niet één specifieke opleiding die je voorbereidt op een carrière als onderzoeker. Voor sommige onderzoeksfuncties dien je te zijn gepromoveerd.        Professionele ontwikkeling   Binnen dit beroepsprofiel kan je je specialiseren in een bepaalde sector en/of vakgebied en doorgroeien tot Hoogleraar of toponderzoeker. Een mogelijk beroep varieert van Universitair Hoofd Docent, onderzoeker binnen een bedrijf of overheidsinstelling, tot onderzoeker binnen een onderzoeksinstelling of laborant.          Bronverwijzingen   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/538    https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/540   https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw-html/functiegroep/541   https://www.vsnu.nl/functie_ordeningsystem_ufo.html    https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2017-functiebeschrijvingen-van-het-functiehuis-bij-de-politie.html   https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureCyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
Risicomanager
Risicomanagers proberen bedrijfsrisico's te identificeren, te analyseren en te documenteren, evenals het bewaken van de effectiviteit van de risicobeheersingsprocessen en voeren noodzakelijke veranderingen door. De afdeling risicomanagement spitst de aandacht toe op bedrijfsbrede, operationele, compliance-, financiële, technologie-, gerelateerde risico's.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Risicomanagers identificeren, analyseren en documenteren risico’s in een organisatie en monitoren de effectiviteit van risicomanagement processen. Het kan gaan om risico’s voor bedrijfsvoering, operationele processen, compliance, financiële, technologie en andere assets. Verantwoordelijkheden voor professionals in risicobeheer omvatten: Breng belangrijke risico-indicatoren tot stand en volg deze op, en voer corrigerende actieplannen uit om risico's te beperken Analyseer transacties, interne rapporten en financiële informatie op mogelijke frauderisico's Behoud meldingen van belangrijke risico's en aanbevelingen Maak beleid, procedures en controlebeoordelingen in reactie op geïdentificeerde risico's Competenties, kennis en vaardigheden Kennis van risicomanagement, compliance, veiligheid van informatiesystemen Technische aangelegd Attentie voor detail Eisen  Een bachelorsdiploma in het domein van risicomanagement, financiën, economie, bedrijfsbeheer, IT, of gerelateerde domeinen is vereist.    Professionele ontwikkeling  Als risicomanager is het mogelijk verscheidene certificaten te behalen, waaronder Fraude Onderzoeker (CFE).   Bronverwijzingen https://www.acfe.com/career-path-risk-management-professional.aspx https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security    
Cyber SecurityNational SecurityUrban Security
Hoger Veiligheidskundige (HVK)
Een Hoger Veiligheidskundige (HVK) adviseert over gezondheid, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid binnen het bedrijfsleven. Ook adviseert een HVK over de optimalisatie van de Arbo-zorg als vervolg op de risico-inventarisatie en het risicomanagement. Om HVK te worden wordt het volgen van een Post Hbo-programma Hoger Veiligheidskunde aanbevolen.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving De Hogere Veiligheidskundige levert een bijdrage aan een veilige werkomgeving en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De deskundige is de aangewezen specialist bij uitstek op het terrein van risicobeoordeling en risicobeheersing van de veilige werkomgeving. De deskundige adviseert onder meer op het brede terrein van veiligheid en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties en in het optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg.   Competenties, kennis en vaardigheden Het op basis van informatie van de overheid opstellen van een eisenpakket voor het beoordelen van de bestaande situatie binnen de organisatie met betrekking tot de arbeids- en bedrijfsveiligheid. Het opzetten en uitvoeren van onderzoek om te komen tot een overzicht van de bestaande of feitelijk gerealiseerde situatie ten aanzien van arbeids- en bedrijfsveiligheid. Het analyseren van het verschil tussen de bestaande (of feitelijk gerealiseerde) situatie en de gewenste situatie om deze te vertalen in beheersmaatregelen ten aanzicht van de arbeids- en bedrijfsveiligheids- risico's, ter voorbereiding op de besluitvorming. Het begeleiden van de effectuering/ implementatie van de beheersmaatregelen door monitoren, coördineren, adviseren en ondersteunen om te komen tot risicobeheersing. Het op basis van het restrisico organiseren van bedrijfsreacties in onvoorziene en abnormale situaties. Eisen Om HVK te worden is de post hbo-opleiding Hoger Veiligheidskundige vereist. Dit betekent dat je deze opleiding kunt volgen aansluitend aan een passende hbo-opleiding op het brede gebied van veiligheid, duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties en arbeidsomstandighedenzorg.    Professionele ontwikkeling Na afronding van de HVK-opleiding ben je bekwaam om binnen jouw bedrijf op organisatorisch en beleidsniveau te acteren op het gebied van veiligheid. Daarnaast word je adviseur van de directie en/of opdrachtgever over de veiligheidsaspecten binnen de organisatie.   Bronverwijzingen https://www.hobeon.nl/uploads/producten/werkveldspecifiek_certificatieschema_hvk.pdf https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security    
Critical InfrastructureCyber SecurityNational SecurityUrban Security
Adviseur beveiliging
Een Adviseur beveiliging werkt voornamelijk binnen een beveiligingsbedrijf of een adviesbureau. Een van de taken van een Adviseur beveiliging is het beveiligen van bedrijfspanden. Het komt ook voor dat een bedrijf een eigen beveiligingsdienst heeft waar een Adviseur beveiliging deel van uitmaakt. Tot slot is het mogelijk om als beveiligingsadviseur als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving Je komt bij iemand thuis, of op een bedrijf om te mogelijkheden te bespreken die er zijn om het pand te beveiligen. Je kunt direct al beginnen met het geven van adviezen die diefstal voorkomen. Vervolgens maak je een risicoanalyse. Dit houdt in dat je in kaart brengt waar de zwakke plekken van het gebouw zitten als het gaat om veiligheid. Aan de hand van deze analyse maak je een plan van aanpak. Dit plan van aanpak leg je voor aan de klant. Het is dan aan de klant om te beslissen wat hij met jouw plan van aanpak gaat doen. Een goed advies geven is het belangrijkste van jouw vak. Je moet dus goed op de hoogte zijn van alle kennis en mogelijkheden die er zijn op het gebied van beveiliging. Je moet echt een allround vakman zijn. Goed kunnen communiceren is dan ook van groot belang in dit vak.   Competenties, kennis en vaardigheden Als beveiligingsadviseur vervul je een adviserende rol. Daarom is het belangrijk dat je over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden beschikt. Verder heb je een scherp analytisch vermogen en ben je stressbestendig en kritisch. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kunt op een duidelijke manier mondeling en schriftelijk rapporteren.   Eisen Om Adviseur Beveiliging te worden moet je een cursus/training volgen om een ABV-diploma te behalen. Deze is online te volgen of klassikaal.    Professionele ontwikkeling Als adviseur beveiliging is het mogelijk door te groeien tot Coördinator Beveiliger.    Bronverwijzingen https://www.roc.nl/default.php?fr=beroep&beroepsid=1341&subs=alg https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security    
Cyber SecurityNational SecurityUrban Security
Beveiliger
In het kader van een specifiek beveiligingsopdracht zorgt een beveiliger voornamelijk voor de beveiliging van objecten of panden. Dit wordt gedaan in het kader van een specifieke beveiligingsopdracht. Onverstoorbaarheid en het snel kunnen nemen van beslissingen zijn de belangrijkste kwaliteiten voor een beveiliger. Om beveiliger te worden is een formele opleiding en vergunning nodig. Een beveiliger kan dan zowel in de publieke als in de private sector aan de slag gaan als privé- en beroepsbeoefenaar.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving De beveiliger voert het werk in een uitvoerende rol uit. Hij werkt vaak alleen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. Hij schakelt anderen in als hij hulp nodig heeft of als de situatie daarom vraagt. Het uniform wekt bij derden bepaalde verwachtingen die de beveiliger moet waarmaken.   Competenties, kennis en vaardigheden De beveiliger neemt snel een beslissing waarbij hij rekening houdt met risico’s die een rol spelen bij het weigeren of juist toelaten van een persoon of voorwerp. Bij het nemen van de beslissing toont hij uiterlijk geen twijfel. De beveiliger schakelt de hulp van anderen in als maatregelen moeten worden getroffen die hij niet zelf kan uitvoeren, als hij zijn post niet mag verlaten of als hij zelf niet over de deskundigheid of bevoegdheid beschikt om de maatregel te nemen. De beveiliger blijft kalm en onverstoorbaar ook als bezoekers weerstand bieden.   Eisen Beveiligers die werken bij een beveiligingsorganisatie die valt onder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) moeten voldoen aan de opleidingseisen die de Minister van Justitie op basis van voormelde wet heeft opgesteld. Vereist is het diploma Beveiliger afgegeven door de Stichting Vak examens Particuliere Beveiligingsorganisaties, conform art. 5 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (RPBR). Dit is het diploma Beveiliger uit dit kwalificatiedossier.    Professionele ontwikkeling Doorgroeimogelijkheden van Beveiliger zijn heel divers. Zo kun je je eigen onderneming starten waar je eigen beveiligers in dienst hebt en deze verhuurd aan consumenten. Ook kun je binnen een beveiligingsbedrijf groeien door promotie te krijgen waardoor er meer een leidinggevende rol naar boven komt.    Professionele ontwikkeling Doorgroeimogelijkheden van Beveiliger zijn heel divers. Zo kun je je eigen onderneming starten waar je eigen beveiligers in dienst hebt en deze verhuurd aan consumenten. Ook kun je binnen een beveiligingsbedrijf groeien door promotie te krijgen waardoor er meer een leidinggevende rol naar boven komt.    Bronverwijzingen https://kwalificaties.s-bb.nl https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security
Critical InfrastructureUrban Security
Manager veiligheid
De security manager analyseert risico's en bedreigingen vanuit een bedrijfsperspectief, adviseert en beslist over passende investeringen in beveiliging. De security manager adviseert vooral op strategisch niveau. Hij heeft up-to-date kennis rondom methodologieën en methoden voor het analyseren van dreigingen en risico's. Het volgen van een opleiding Integrale Veiligheidskunde of Hogere Veiligheidskunde is hierbij aan te bevelen.   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving De securitymanager is een hoogopgeleide professional op het gebied van beveiliging/security. De securitymanager analyseert vanuit bedrijfsmatig perspectief risico’s en bedreigingen en adviseert en beslist over passende investeringen in security. Deze professional adviseert vooral op strategisch niveau. Hij beschikt over actuele kennis van methodieken en technieken om dreigingen en risico’s te analyseren. Hij is creatief in het bedenken van oplossingen en weet binnen welke juridische (compliance) en bedrijfsmatige kaders deze oplossingen moeten passen. Hij beschikt ook over relevante praktijkervaring en kennis van het veld. Van deze professionals wordt bovendien verwacht dat hij in staat is om veiligheidsnetwerken te onderhouden en een informatiepositie op te bouwen.   Competenties, kennis en vaardigheden De securitymanager is in staat op systematische wijze interne en externe dreigingen en risico’s te analyseren binnen de bedrijfsprocessen en de ICT-Infrastructuur van de sectoren van de vitale infrastructuur. De securitymanager is in staat risicoanalyses te vertalen naar plannen of beleid om te komen tot (een pakket van) passende securitymaatregelen. De securitymanager kan zorgdragen voor de effectieve inzet van mensen enmiddelen bij de implementatie van securitymaatregelen en beveiligingsplannen. De securitymanager kan zorgdragen voor de effectieve inzet van IT als beveiligingsinstrument bij de implementatie van securitymaatregelen en beveiligingsplannen. Eisen Afgeronde hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde of Hogere Veiligheidskunde.    Professionele ontwikkeling Als security manager kun je doorgroeien tot CISO, door ervaring die je opdoet in je werkveld. Ook kun je verschillende interne cursussen volgen waardoor je je kan verdiepen in verschillende werkvelden zoals ISO en CISO.    Bronverwijzingen https://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/174/original/security_management.bop.2015.pdf?1437563961 https://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security  
Critical InfrastructureCyber SecurityForensicsNational SecurityUrban Security
Beveiligingsmonteur (MBV/TBV)
Een Beveiligingsmonteur (MBV/TBV) is iemand die beveiligingsinstallaties installeert, programmeert, onderhoudt en repareert. Volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) moet een erkend alarminstallatiebedrijf beschikken over goed opgeleide, deskundig en betrouwbaar personeel. De monteurs moeten tevens in het bezit zijn van het certificaat van Veiligheidsmechanica (MBV).   Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.   Functieomschrijving  Een beveiligingsmonteur is iemand die beveiligingsinstallaties monteert, programmeert, onderhoudt en repareert. Een beveiligingsmonteur bezoekt particulieren en bedrijven die behoefte hebben aan beveiligingssytemen zoals anti-braak systemen, toegangscontrole systemen, camera systemen en brandmeldingsinstallaties. Een beveiligingsmonteur bezoekt de klanten en analyseert de veiligheidssituatie van de klant. Aan de hand hiervan geeft de beveiligingsmonteur enkele adviezen aan de klant en bij goedkeuring installeert de beveiligingsmonteur de beveiligingssytemen. De beveiligingsmonteur voert ook onderhoud aan de systemen uit.    Competenties, kennis en vaardigheden Integriteit Omgaan met details Plannen en organiseren Inzicht in omgeving Eisen Om Beveiligingsmonteur te worden is een mbo-werk en denk niveau een vereiste. Relevante opleidingen zijn bijvoorbeeld Service Monteur of Elektrotechniek. Een beveiligingsmonteur moet van onbesproken gedrag zijn.    Professionele ontwikkeling Met de juiste kennis, vaardigheden door het volgen van opleidingen kan een beveiligingsmonteur door groeien naar een beroep als bijvoorbeeld Adviseur Beveiliging.    Bronverwijzingen https://www.nationaleberoepengids.nl/Beveiligingsmonteurhttps://securitytalent.nl/career/reports/39-2018-09-25-beroepenradar-safety-security  
National SecurityUrban Security
Handhaver, Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Als Handhaver, Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is het jouw taak om de rechtsstaat te handhaven en de vrede te bewaren in een wijk of tijdens een evenement. In sommige situaties mag je boetes geven aan degenen die zich misdragen. Met dit profiel kan je uiteindelijk doorwerken naar de politie of aan de slag gaan in de privésfeer. Er zijn een aantal opleidingsmogelijkheden beschikbaar. Om Handhaver te worden moet je eerst een opleiding op mbo-niveau volgen   Note: the description in this job profile is based on the report ‘Beroepenradar Safety & Security’ and the sources listed below. The content is not static but dynamic and subject to change and suggestions. Except from an English introductory summary, the job profile is compiled in Dutch because it describes a role within the Dutch Safety and Security domain.   Alternatieve benamingen: Handhaver Toezicht en Veiligheid + Politie (HTV-P) Surveillant Medewerker Toezicht en Veiligheid Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)   Functieomschrijving Als Handhaver ben je verantwoordelijk voor het toezien op de orde en veiligheid, het informeren en verwijzen van publiek en je biedt ondersteuning bij projecten en (gemeentelijke) evenementen. Je treedt op als je een overtreding ziet en in sommige situaties deel je een boete uit. Je werkveld is breed en betrekt zich tot gebouwen, terreinen, openbare ruimtes, of evenementen. Met dit profiel kun je gaan werken bij de gemeente, private sector of de politie.    Competenties, kennis en vaardigheden Je straalt rust en evenwicht uit om escalaties te voorkomen Je bent je bewust van de grenzen van je functie Je bent op de hoogte van de rechtshandhaving en kunt dit uitleggen aan het publiek   Eisen Om Handhaver te worden moet je eerst een opleiding op mbo-niveau volgen. Dit kan de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (+Politie) zijn, Medewerker Toezicht en Veiligheid maar ook de politieopleiding tot surveillant. De toelatingseisen zijn per onderwijsinstelling verschillend. Wél geldt dat je bij allemaal tenminste in bezit bent van een middelbaar vmbo-diploma.     Professionele ontwikkeling Afhankelijk van je vooropleiding, kun je een interne opleiding volgen aan de Politieacademie tot politieagent, mits je de juiste vaardigheden bezit. Hiervoor is een selectieprocedure wel noodzakelijk.    Bronverwijzingen https://www.kombijdepolitie.nl/LerenEnWerkenAlsAgent/surveillant https://www.novacollege.nl/opleiding/handhaver-toezicht-en-veiligheid/#over_het_beroep https://veiligheidendefensie.rocmn.nl/opleiding/handhaver-toezicht-en-veiligheid-htv-bol-mbo https://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer/Handhaver%20toezicht%20en%20veiligheid%20inclusief%20brugjaar%20Politie.aspx#de-opleiding/leer-en-stagebedrijven
Critical InfrastructureForensicsNational SecurityUrban Security