Beschrijving

Als Brandweer bevelvoerder is het jouw taak om zowel brandweer manschappen te coördineren bij hun taken als fungeren als belangrijkste bron van communicatie. Daarbij ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering, voorbereiding en evaluatie van oefeningen. Je reageert op incidenten en noodsituaties die zich voordoen en leidt je team bij het uitvoeren van hun taken. Om brandweercommandant te worden, moet je eerst de graad 'Bevelvoerder' hebben behaald bij de Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Als bevelvoerder vervul je een uitrukfunctie bij de repressieve dienst van een desbetreffende veiligheidsregio. Elke veiligheidsregio heeft zijn eigen kerntaken: jij treedt op als bevelvoerder bij repressieve inzetten bij die taken. Als bevelvoerder coördineer je daarom de werkzaamheden voor beroepsmedewerkers in de dagdienst en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, de voorbereiding en nazorg van de toegewezen oefeningen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het rooster en de paraatheid van het personeel voor de repressieve dagdienst. Ten aanzien van inzetten stel je rapportages op, evalueer je inzetten en stel je verbeteringen voor. 

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Bezit eigenschap om situationeel leidinggeven
  • Organisatorische kwaliteiten
  • Van nature gericht op samenwerken en communiceren

 

Eisen

Voor een functie als bevelvoerder binnen een veiligheidsregio is een diploma Brandmeester/Bevelvoerder vereist. Daarnaast beschik je minimaal over een mbo-4 werk-, en denkniveau. Je bent ook in het bezit van Rijbewijs B(E). Voor een aanstelling doorloop je een selectieprocedure waarbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onderdeel is. 

 

Professionele ontwikkeling 

Als bevelvoerder is het mogelijk een hogere rang te bereiken mits je de juiste competenties en (professionele) vaardigheden bezit. Je kan je (ook) ontwikkelen via de aangeboden specialisaties, bijscholingsmogelijkheden of leergangen. Denk hierbij aan de Specialisatie Risico’s en veiligheid, het Bijscholingstraject Beheersbaarheid van brand of de Leergang Officier van dienst.  

 

Bron verwijzingen