Beschrijving

Als brandweerman werk je in een team. Bij een calamiteit vertrek je naar de getroffen locatie en voer je in teamverband verkenningsactiviteiten uit voor het achterhalen van de oorzaak van de calamiteit. Op basis van de collectieve beoordeling is het doel om de situatie onder controle te krijgen. Om brandweerman te worden doen je de opleiding 'Manschap A' van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) af te ronden en af te studeren met minimaal één specialisatie. Daarbij zijn Safety & Security topprioriteit voor jou en je omgeving.

 

Let op: de beschrijving in dit functieprofiel is gebaseerd op het rapport ‘Beroepenradar Safety & Security’ en de hieronder genoemde bronnen. De inhoud is niet statisch maar onder voorbehoud van wijzigingen en suggesties.

 

Functieomschrijving

Als brandweerman ben je onderdeel van een ploeg en werk je samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (ladderwagen, multifunctionele autopomp etc.). Bij een oproep ruk je uit met je ploeg en op de locatie van het incident voer je verkenningswerkzaamheden uit. Aan de hand daarvan zet je je in om de situatie onder controle te krijgen. Na afloop zorg je voor een goede afwerking van het incident en neem je deel aan evaluatie-, en nazorggesprekken. Deze taken worden uitgevoerd in 4 operationele gebieden: brandbestrijding, technische hulpverlening, optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen, en ondersteunen bij waterongevallen. 

 

Competenties, kennis en vaardigheden

  • Minimaal 1 van de volgende specialisaties: chauffeur, gaspakdrager, meetploegen, duiker, oppervlakte-assistent, ambulancier
  • Fysieke conditie op peil in lijn met medische criteria vooraf opgesteld
  • Veiligheidsbewust
  • Maximaal inzetbaar

 

Eisen

Om het beroepsprofiel Brandweer manschap a te vervullen moet je eerst Leergang Manschap a positief afronden. Daarnaast moet je tenminste 1 van de specialisaties uit kunnen oefenen. 

 

Professionele ontwikkeling

Na het behalen van de leergang Manschap a is het mogelijk een hogere rang te behalen mits je de juiste competenties en professionele vaardigheden beschikt. Dit kan als bevelvoerder of brandweerofficier. Je kan je ook ontwikkelen via de aangeboden leergangen, specialisaties en bijscholingstrajecten aangeboden op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid. 

 

Bronverwijzingen